งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทานสุภาษิตเรื่องหมุนไปตาม ลมปาก นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน หนังสือประชุมนิทานสุภาษิต 5 เรื่อง ซึ่งสุชีโว ภิกขุ เรียบเรียง ขึ้น จากเค้าเรื่องในหนังสือ นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทานสุภาษิตเรื่องหมุนไปตาม ลมปาก นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน หนังสือประชุมนิทานสุภาษิต 5 เรื่อง ซึ่งสุชีโว ภิกขุ เรียบเรียง ขึ้น จากเค้าเรื่องในหนังสือ นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิทานสุภาษิตเรื่องหมุนไปตาม ลมปาก นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน หนังสือประชุมนิทานสุภาษิต 5 เรื่อง ซึ่งสุชีโว ภิกขุ เรียบเรียง ขึ้น จากเค้าเรื่องในหนังสือ นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน หนังสือประชุมนิทานสุภาษิต 5 เรื่อง ซึ่งสุชีโว ภิกขุ เรียบเรียง ขึ้น จากเค้าเรื่องในหนังสือ ภาษาสันสกฤตาของ เค. เอล. วี sastri ประชุม นิทานสุภาษิตนี้พิมพ์ในงาน พระราชทานเพลิงพระศพ เหม่อมเจ้าธัญลักษณ์ เกษมสันต์ ภาษาสันสกฤตาของ เค. เอล. วี sastri ประชุม นิทานสุภาษิตนี้พิมพ์ในงาน พระราชทานเพลิงพระศพ เหม่อมเจ้าธัญลักษณ์ เกษมสันต์ เพมื่อ พ. ศ. 2519 เพมื่อ พ. ศ. 2519 ความมุ่งหมาย ความมุ่งหมาย เพื่อชี้แจงให้เห็นโทษของ ความเชื่ออย่างงมงาย หมุนไปตามลมปากของผู้อื่น โดยไม่พิจารณาเหตุผลด้วย ปัญญาตนเองเสียก่อนนั่นเอง เพื่อชี้แจงให้เห็นโทษของ ความเชื่ออย่างงมงาย หมุนไปตามลมปากของผู้อื่น โดยไม่พิจารณาเหตุผลด้วย ปัญญาตนเองเสียก่อนนั่นเอง ทำนองแต่ง ทำนองแต่ง แต่งด้วยร้อยแก้วในลักษณะ นิทาน แต่งด้วยร้อยแก้วในลักษณะ นิทาน

2 ความเป็นมา พุทธศาสนาสอนเรื่อง ศรัทธาหรือความเชื่อ ควบคู่กับปัญญาเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เชื่ออย่าง งามงายไร้เหตุผล ทุก คนต้องมีธรรมะที่เรียยกว่า โยนิโสมนสิการ คือ การไตร่ตรองโดยแยบ คายเสียก่อนควรก้าวไป ถึงขั้นธัมานุธัมมปฏิปัตติ คือ ประพฤติธรรม พุทธศาสนาสอนเรื่อง ศรัทธาหรือความเชื่อ ควบคู่กับปัญญาเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เชื่ออย่าง งามงายไร้เหตุผล ทุก คนต้องมีธรรมะที่เรียยกว่า โยนิโสมนสิการ คือ การไตร่ตรองโดยแยบ คายเสียก่อนควรก้าวไป ถึงขั้นธัมานุธัมมปฏิปัตติ คือ ประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรมที่ได้โดย ไตร่ตรองโดยรอบคอบ แล้ว ความเชื่อที่ใช้ ปัญญาควบคุม จะมี กำลังยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหว ไปตามคำพูดของผู้อื่น โดยง่าย สมควรแก่ธรรมที่ได้โดย ไตร่ตรองโดยรอบคอบ แล้ว ความเชื่อที่ใช้ ปัญญาควบคุม จะมี กำลังยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหว ไปตามคำพูดของผู้อื่น โดยง่าย

3 เรื่องย่อ นานมาแล้วมีพราหมณ์ผู้หนึ่งไป ซื้อแพะตัวหนึ่ง แบกขึ้นบ่า เพื่อนำมาบูชายัญที่บ้าน ระหว่างทาง นักเลง 3 คน ซึ่งกำลังอดยากอยู่นั้น แลเห็นพราหมณ์กับแพะ ก็ปรึกษากันถึงอุบายที่จะได้แพะ นั้นมากิน แล้วแยกย้ายกัน ประจำ ณ ที่ต่างๆ กันตามอุบายนั้น นานมาแล้วมีพราหมณ์ผู้หนึ่งไป ซื้อแพะตัวหนึ่ง แบกขึ้นบ่า เพื่อนำมาบูชายัญที่บ้าน ระหว่างทาง นักเลง 3 คน ซึ่งกำลังอดยากอยู่นั้น แลเห็นพราหมณ์กับแพะ ก็ปรึกษากันถึงอุบายที่จะได้แพะ นั้นมากิน แล้วแยกย้ายกัน ประจำ ณ ที่ต่างๆ กันตามอุบายนั้น นักเเลงคน หนึ่งแสร้งเดินสวนทางมาแล้ว กล่าวแก่พรามหมณ์ว่า แบก สุนัขสกปรกนั้นไปทำไม นักเลงคนที่ 2 และคนที่ 3 นักเเลงคน หนึ่งแสร้งเดินสวนทางมาแล้ว กล่าวแก่พรามหมณ์ว่า แบก สุนัขสกปรกนั้นไปทำไม นักเลงคนที่ 2 และคนที่ 3 ได้ดักรออยู่จุดข้างหน้า ก็ แสร้งทำและกล่าวเช่นเดียวกัน ในตอนแรกพรามหมณ์มิได้ สนใจคำพูด ต่อเมื่อ ได้ฟังบุคคลถึง 3 คน ได้ดักรออยู่จุดข้างหน้า ก็ แสร้งทำและกล่าวเช่นเดียวกัน ในตอนแรกพรามหมณ์มิได้ สนใจคำพูด ต่อเมื่อ ได้ฟังบุคคลถึง 3 คน ยืนยันว่าแพะที่ตนแบกคือสุนัขก็ เลยเชื่อตามนั้น ก็ทิ้งแพะ นั่นเสีย นักเลงทั้ง 3 จึงได้แพะไปกินสมควรความมุ่ง หมาย ยืนยันว่าแพะที่ตนแบกคือสุนัขก็ เลยเชื่อตามนั้น ก็ทิ้งแพะ นั่นเสีย นักเลงทั้ง 3 จึงได้แพะไปกินสมควรความมุ่ง หมาย


ดาวน์โหลด ppt นิทานสุภาษิตเรื่องหมุนไปตาม ลมปาก นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน หนังสือประชุมนิทานสุภาษิต 5 เรื่อง ซึ่งสุชีโว ภิกขุ เรียบเรียง ขึ้น จากเค้าเรื่องในหนังสือ นิททานเรื่องนี้รวมอยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google