งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel คัมภีร์ การวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหา เชิงธุรกิจโดยใช้ Excel พนิดา พาณิชกุล ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel คัมภีร์ การวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหา เชิงธุรกิจโดยใช้ Excel พนิดา พาณิชกุล ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel คัมภีร์ การวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหา เชิงธุรกิจโดยใช้ Excel พนิดา พาณิชกุล ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์ บริษัท เคทีพีคอมพ์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด

2 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel คัมภีร์ การวิเคราะห์และ ตัดสินใจปัญหาเชิง ธุรกิจโดยใช้ Excel พนิดา พาณิชกุล ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์ บริษัท เคทีพีคอมพ์ แอนด์คอนซัลท์ จำกัด 339 บาท

3 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel Model and Decision Analysis Optimization Linear Programming Make or buy Decision Investment decision problem Transportation problem Production problem Inventory Planning problem

4 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel Integer Linear Programming Employee Scheduling Capital Budgeting Production Mix Purchasing-Procurement problem

5 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel Network Model Assignment Model Shortest Path Equipment Replacement problem Maximal Flow problem

6 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel Goal Programming Goal seeking AHP (Analytical Hierarchical Approach) Regression Analysis Time Series Forecasting Queuing Theory Simulation Model

7 การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel Project Management Model PERT/CPM Gantt Chart Decision Model Tree Payoff table


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel คัมภีร์ การวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหา เชิงธุรกิจโดยใช้ Excel พนิดา พาณิชกุล ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google