งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547 MK 421 Same AS MK 361.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547 MK 421 Same AS MK 361."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547
MK Same AS MK 361

2 Above the sea : Formal Components
These components are publicity and oriented to structural Under the sea : Informal Components These components are hidden and oriented to unformatted

3 กิจกรรมก่อนเข้าเรียน
Windows of Life (หน้าต่างแห่งชีวิต) ให้ใช้กระดาษ A4 ที่แจกให้ พับ ให้เป็น 4 ช่อง (4 Quadrants) ให้ถ่ายทอดเกี่ยวกับภาพชีวิตตนเองด้วยการวาดรูปหรือสัญลักษณ์ มีโจทย์คือ ช่องที่ 1 ความสำเร็จในอดีต ช่องที่ 2 ความล้มเหลวในอดีต ช่องที่ 3 ความสำเร็จในปัจจุบัน ช่องที่ 4 สิ่งที่หวังในอนาคต แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ผลัดกันเล่าเรื่องภาพแห่งชีวิตของตนเองจนครบทุกคน คนละไม่เกิน 1 นาที 2 1 3 4

4 Johari Window หน้าต่างโจฮารี ได้รับการขนานนามตามผู้คิดค้นคือ Joseph Luft & Harry Ingham โดยทั้งสองได้จัดคุณลักษณะของแต่ละบุคคลออกเป็น 4 ส่วน


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547 MK 421 Same AS MK 361.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google