งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีก และค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547 MK 421 Same AS MK 361.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีก และค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547 MK 421 Same AS MK 361."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีก และค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547 MK 421 Same AS MK 361

2 Above the sea : Formal Components These components are publicity and oriented to structural Under the sea : Informal Components These components are hidden and oriented to unformatted

3 กิจกรรมก่อนเข้าเรียน Windows of Life ( หน้าต่างแห่งชีวิต ) ให้ใช้กระดาษ A4 ที่แจกให้ พับ ให้เป็น 4 ช่อง (4 Quadrants) ให้ถ่ายทอดเกี่ยวกับภาพชีวิตตนเองด้วยการวาดรูป หรือสัญลักษณ์ มีโจทย์คือ – ช่องที่ 1 ความสำเร็จในอดีต – ช่องที่ 2 ความล้มเหลวในอดีต – ช่องที่ 3 ความสำเร็จในปัจจุบัน – ช่องที่ 4 สิ่งที่หวังในอนาคต แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ผลัดกันเล่าเรื่องภาพแห่งชีวิตของตนเองจนครบทุก คน คนละไม่เกิน 1 นาที 21 34

4 Johari Window หน้าต่างโจฮารี ได้รับการขนาน นามตามผู้คิดค้นคือ Joseph Luft & Harry Ingham โดยทั้ง สองได้จัดคุณลักษณะของแต่ละ บุคคลออกเป็น 4 ส่วน


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่วิชา การจัดการการค้าปลีก และค้าส่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2547 MK 421 Same AS MK 361.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google