งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management
MK421 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management

2 “World of Retailing Business”

3 ชี้แจงสัดส่วนการให้คะแนน
Midterm % Final % Class Attention % Assignment ทัศนศึกษาดูงานและส่งรายงาน 5% การจัดแสดงสินค้า+รายงาน 10% รวม %

4 Class Attention นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของ 45 ชั่วโมง (ขาดได้ไม่เกิน 9 ครั้ง) ถ้าขาดเกิน จะให้ W ถ้าไม่มาติดต่อจะได้อักษร F รับเฉพาะใบรับรองแพทย์ของแมคคอร์มิคเท่านั้น ไม่รับใบลากิจอื่นๆใด ห้ามเข้าชั้นเรียนสายเกินกว่า 10 นาที มิฉะนั้นถือว่าขาดเรียน วิชานี้มีเพียง 5 เกรด เท่านั้น คือ A,B+,B,C+,C ถ้าพิจารณาเห็นแล้วว่า นศ. อาจจะได้ D หรือ D+ จะขอร้องให้ Drop

5 Term Assignment ทัศนศึกษาดูงาน Modern Trade
ห้างโรบินสัน เชียงใหม่ วันที่ ห้าง คาร์ฟูร์ วันที่ ห้าง เทสโก้ สาขาตลาดคำเที่ยง วันที่ ทัศนศึกษาดูงานระบบขนส่ง Logistics และระบบกระจายสินค้า KPN Logistics บ. นิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด บ. สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด การจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สองสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ และเป็น Term Paper ด้วย) สถานที่ : Walkway ตึกวิทย์+อาคารเฉลิมพระเกียรติ

6 ชี้แจงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3
การจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทางเดินระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ 8-9 กันยายน 2548 พิธีเปิด 8 กันยายน 2548 9.00 น.

7 รูปแบบการจัดงานที่ผ่านมา

8 Location Walk way อาคารวิทยาศาสตร์-เฉลิมพระเกียรติ

9 Assessment การจัดแสดงสินค้า 10% ประกอบด้วย
ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับนิทรรศการ 1% เทคนิคการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3% ยอดขายและกำไร 1% การสื่อสารการตลาด 1% ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1% paper %

10 Paper 3% Including Market Situation (SWOT) Marketing MIX
Products Price Place Promotion Financial Report Photographic Reference


ดาวน์โหลด ppt การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google