งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK421 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK421 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK421 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management

2 “World of Retailing Business”

3 ชี้แจงสัดส่วนการให้คะแนน Midterm 20% Final 60% Class Attention 5% Assignment – ทัศนศึกษาดูงานและส่งรายงาน 5% – การจัดแสดงสินค้า + รายงาน 10% รวม 100%

4 Class Attention นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของ 45 ชั่วโมง ( ขาดได้ไม่เกิน 9 ครั้ง ) ถ้าขาดเกิน จะให้ W ถ้าไม่มาติดต่อจะได้อักษร F รับเฉพาะใบรับรองแพทย์ของแมคคอร์มิค เท่านั้น ไม่รับใบลากิจอื่นๆใด ห้ามเข้าชั้นเรียนสายเกินกว่า 10 นาที มิฉะนั้น ถือว่าขาดเรียน วิชานี้มีเพียง 5 เกรด เท่านั้น คือ A,B+,B,C+,C ถ้าพิจารณาเห็นแล้วว่า นศ. อาจจะได้ D หรือ D+ จะขอร้องให้ Drop

5 Term Assignment ทัศนศึกษาดูงาน Modern Trade – ห้างโรบินสัน เชียงใหม่ วันที่ – ห้าง คาร์ฟูร์ วันที่ – ห้าง เทสโก้ สาขาตลาดคำเที่ยง วันที่ ทัศนศึกษาดูงานระบบขนส่ง Logistics และ ระบบกระจายสินค้า –KPN Logistics – บ. นิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด – บ. สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด การจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ( สองสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ และ เป็น Term Paper ด้วย ) สถานที่ : Walkway ตึกวิทย์ + อาคารเฉลิมพระเกียรติ

6 ชี้แจงการจัดกิจกรรมแสดงผล งานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 การจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ทางเดินระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์ - เฉลิมพระเกียรติ 8-9 กันยายน 2548 พิธีเปิด 8 กันยายน 2548 9.00 น.

7 รูปแบบการจัดงานที่ผ่าน มา

8 Location Walk way อาคารวิทยาศาสตร์ - เฉลิม พระเกียรติ

9 Assessment การจัดแสดงสินค้า 10% ประกอบด้วย – ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับ นิทรรศการ 1% – เทคนิคการจัดแสดงสินค้าและการ ตกแต่งร้าน 3% – ยอดขายและกำไร 1% – การสื่อสารการตลาด 1% – ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1% – paper 3%

10 Paper 3% Including – Market Situation (SWOT) – Marketing MIX Products Price Place Promotion – Financial Report – Photographic Reference


ดาวน์โหลด ppt MK421 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง Retailing & Wholesaling Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google