งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case Study 1 “GodZilla and Armageddon” ; the Infinite Episode of Thailand ; the Infinite Episode of Thailand “ ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย ” (Deep Impact)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case Study 1 “GodZilla and Armageddon” ; the Infinite Episode of Thailand ; the Infinite Episode of Thailand “ ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย ” (Deep Impact)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case Study 1 “GodZilla and Armageddon” ; the Infinite Episode of Thailand ; the Infinite Episode of Thailand “ ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย ” (Deep Impact) เมื่อค้าปลีกต่างชาติบุกรุก - ปัญหาค้าปลีก ไทยและทางออก

2 Problem : Critical in Thailand Retailing ผลกระทบจากการที่รัฐเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้เงื่อนไขกับ WTO เมื่อหลายปีก่อนส่งผล ให้ค้าปลีกข้ามชาติเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ทรัพย์สินที่ราคาตกต่ำในประเทศไทยอย่างสนุก มือ มิหนำซ้ำยังสร้างธุรกิจขนาดยักษ์ที่หวังจะ ให้ธุรกิจรายย่อยสูญพันธ์ ด้วยการลดราคาสินค้า อุปโภค - บริโภค กระหน่ำกันอย่างบ้าเลือด ทำ ให้ค้าปลีกรายย่อยแทบจะย่อยสลาย ธุรกิจข้ามชาติขนาดยักษ์มีอำนาจต่อรองสูงมาก ทำให้บรรดาผู้ผลิตต้องยอมขายส่งในราคาต่ำ กว่าที่เคยทำ แต่ไม่มีผู้ผลิตรายใดที่ยอมเฉือน เนื้อตัวเอง จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อลดต้นทุน การผลิต ได้แก่ ลดค่าแรงพนักงาน เพิ่ม OT ลด ต้นทุนวัตถุดิบ คุณภาพลดลง ปลดพนักงานออก เลิกจ้าง เลิกโบนัส หรือหันไปบีบราคาเกษตรกร หรือผู้ผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น

3 GodZilla & Armaged don Agriculture, Materials Suppliers --> Customers Employee : OT, Lay- off No-Bonus, No - Reward Manufacturers ; MFRs Discount Term of Payment Entrance fee Self and Advertising Fee … etc Purchasing Power เส้นทางการเอารัดเอาเปรียบของค้าปลีก ต่างชาติที่กระทบคนไทยโดยรวม Custom ers

4 ขายต่ำกว่าทุน … คิดได้งัย แล้ว … ทำยังงัย ? ลดตัวนึง … ไปเอากำไรอีกตัวนึง บีบผู้ผลิตให้ลดราคา ใช้อำนาจต่อรองที่ มากมายให้ลดราคาทุนให้ กำไรไม่ได้มาจากการขายสินค้า แต่มาจาก – บัตรผ่านประตู (Entrance Fee) – ค่าบริการฝากขาย (Shelf Administration) – ค่าโฆษณาและจดหมาย - ใบปลิว (Advertising & Mailing List) – ส่วนลดหลังขาย (Rebating) – ค่าโปรโมชั่น - หัวเชล์ฟ - กิจกรรมทางการตลาด – ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินธนาคาร

5 EXIT ; to solute the problem Self Management : –Change strategy –Innovation adaptation –Approach the new target groups –Integrated Purchasing to increase bargaining power –IMC Self Management Political and Legal International Retailing Benchmarking Trade Competition legal Decentralization pubic administration in retailing control Seminar & Training by Department of Internal Trade (www. dit.go.th)

6 Political and Legal ; How can we solve the problem การวัดรอยเท้าช้างในต่างแดน : ดูว่าใน ต่างประเทศเขาจัดการกับปัญหาลักษณะนี้ อย่างไร แล้วพยายามใช้กฏหมายผลักดัน ออกไป เช่น การจัด Zoning หรือ การ ควบคุมเวลาปิดเปิด การใช้พระราชบัญญัติแข่งขันการค้า : เพื่อดูว่ามีการเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นจริง หรือไม่ ถ้าหากผิดจริงขออำนาจศาลชี้ขาด ได้ การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น : ให้ จัดการปัญหาด้วยตนเอง ที่มา ( เนวิน ชิดชอบ รมช. พาณิชย์ รายการสี่แยก ITV 19/6/45) การจัดตั้งองค์กรมหาชนช่วยเหลือผู้ค้า ปลีกรายย่อย : ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วด้วยงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 395 ล้าน บาท ที่มา www.dit.go.th

7 Political and Legal ; How can we solve the problem การจัดอบรมสัมมนา : กรมการค้าภายในได้ มีการจัดเสวนา สัมมนา เพื่อหาทางออกและ แก้ไขปัญหาการค้าปลีก แก่ผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง การให้บริการแก่สถานประกอบการเกี่ยวกับ การพัฒนาร้านค้า การพัฒนาเครือข่ายระบบค้าปลีกเพื่อเพิ่มอำ นาตการต่อรองทางการค้า การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ เพื่อ สร้างมาตรฐานแก่ระบบค้าปลีก ที่มา : www.moc.go.th and www.dit.go.th

8 Self Management You can solve the problem with your self ปรับกลยุทธ์องค์กร : มุ่งเน้นลดต้นทุน บริหารมากกว่าที่จะขายให้ได้มากมายเหมือน แต่ก่อน ประหยัด และอดทน ปรับกระบวนท่าการรบ : ต้องหาวิธีการ ใหม่ๆ ในการบริการลูกค้า เช่น ปรับเปลี่ยน สินค้า พัฒนาการสื่อสารสู่ลูกค้า เน้น คุณภาพ ใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบคิดเงินสด ระบบ บริหารสินค้าคงคลัง ลดอัตราเสี่ยงจากการ สูญหาย การใช้วิดีโอวงจรปิดช่วยป้องกัน รวมการจัดซื้อด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผ่านผู้ให้บริการจัดซื้อ (Purchasing Service Provider) เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับ ผู้ผลิต


ดาวน์โหลด ppt Case Study 1 “GodZilla and Armageddon” ; the Infinite Episode of Thailand ; the Infinite Episode of Thailand “ ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย ” (Deep Impact)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google