งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“GodZilla and Armageddon” “ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“GodZilla and Armageddon” “ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “GodZilla and Armageddon” “ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย”
Case Study 1 “GodZilla and Armageddon” ; the Infinite Episode of Thailand “ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย” (Deep Impact) เมื่อค้าปลีกต่างชาติบุกรุก - ปัญหาค้าปลีกไทยและทางออก

2 Problem : Critical in Thailand Retailing
ผลกระทบจากการที่รัฐเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้เงื่อนไขกับ WTO เมื่อหลายปีก่อนส่งผลให้ค้าปลีกข้ามชาติเข้ามาจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินที่ราคาตกต่ำในประเทศไทยอย่างสนุกมือ มิหนำซ้ำยังสร้างธุรกิจขนาดยักษ์ที่หวังจะให้ธุรกิจรายย่อยสูญพันธ์ ด้วยการลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค กระหน่ำกันอย่างบ้าเลือด ทำให้ค้าปลีกรายย่อยแทบจะย่อยสลาย ธุรกิจข้ามชาติขนาดยักษ์มีอำนาจต่อรองสูงมาก ทำให้บรรดาผู้ผลิตต้องยอมขายส่งในราคาต่ำกว่าที่เคยทำ แต่ไม่มีผู้ผลิตรายใดที่ยอมเฉือนเนื้อตัวเอง จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ลดค่าแรงพนักงาน เพิ่ม OT ลดต้นทุนวัตถุดิบ คุณภาพลดลง ปลดพนักงานออก เลิกจ้าง เลิกโบนัส หรือหันไปบีบราคาเกษตรกรหรือผู้ผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น

3 Agriculture , Materials Suppliers --> Customers
GodZilla & Armageddon Discount Term of Payment Entrance fee Self and Advertising Fee … etc Purchasing Power Manufacturers ; MFRs Employee : OT , Lay- off No-Bonus , No - Reward Customers Agriculture , Materials Suppliers --> Customers เส้นทางการเอารัดเอาเปรียบของค้าปลีกต่างชาติที่กระทบคนไทยโดยรวม

4 ขายต่ำกว่าทุน…คิดได้งัย แล้ว…ทำยังงัย ?
ลดตัวนึง…ไปเอากำไรอีกตัวนึง บีบผู้ผลิตให้ลดราคา ใช้อำนาจต่อรองที่มากมายให้ลดราคาทุนให้ กำไรไม่ได้มาจากการขายสินค้า แต่มาจาก บัตรผ่านประตู (Entrance Fee) ค่าบริการฝากขาย (Shelf Administration) ค่าโฆษณาและจดหมาย-ใบปลิว (Advertising & Mailing List) ส่วนลดหลังขาย (Rebating) ค่าโปรโมชั่น - หัวเชล์ฟ - กิจกรรมทางการตลาด ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินธนาคาร

5 EXIT ; to solute the problem
Self Management Political and Legal Self Management : Change strategy Innovation adaptation Approach the new target groups Integrated Purchasing to increase bargaining power IMC International Retailing Benchmarking Trade Competition legal Decentralization pubic administration in retailing control Seminar & Training by Department of Internal Trade (www. dit.go.th)

6 Political and Legal ; How can we solve the problem
การวัดรอยเท้าช้างในต่างแดน : ดูว่าในต่างประเทศเขาจัดการกับปัญหาลักษณะนี้อย่างไร แล้วพยายามใช้กฏหมายผลักดันออกไป เช่น การจัด Zoning หรือ การควบคุมเวลาปิดเปิด การใช้พระราชบัญญัติแข่งขันการค้า : เพื่อดูว่ามีการเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าหากผิดจริงขออำนาจศาลชี้ขาดได้ การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น : ให้จัดการปัญหาด้วยตนเอง ที่มา (เนวิน ชิดชอบ รมช. พาณิชย์ รายการสี่แยกITV 19/6/45) การจัดตั้งองค์กรมหาชนช่วยเหลือผู้ค้าปลีกรายย่อย : ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วด้วยงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 395 ล้านบาท ที่มา

7 Political and Legal ; How can we solve the problem
การจัดอบรมสัมมนา : กรมการค้าภายในได้มีการจัดเสวนา สัมมนา เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาการค้าปลีก แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการแก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้า การพัฒนาเครือข่ายระบบค้าปลีกเพื่อเพิ่มอำนาตการต่อรองทางการค้า การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานแก่ระบบค้าปลีก ที่มา : and

8 Self Management You can solve the problem with your self
ปรับกลยุทธ์องค์กร : มุ่งเน้นลดต้นทุนบริหารมากกว่าที่จะขายให้ได้มากมายเหมือนแต่ก่อน ประหยัด และอดทน ปรับกระบวนท่าการรบ : ต้องหาวิธีการใหม่ๆ ในการบริการลูกค้า เช่น ปรับเปลี่ยนสินค้า พัฒนาการสื่อสารสู่ลูกค้า เน้นคุณภาพ ใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบคิดเงินสด ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ลดอัตราเสี่ยงจากการสูญหาย การใช้วิดีโอวงจรปิดช่วยป้องกัน รวมการจัดซื้อด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านผู้ให้บริการจัดซื้อ (Purchasing Service Provider) เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับผู้ผลิต


ดาวน์โหลด ppt “GodZilla and Armageddon” “ตำนานที่ไม่รู้จบแห่งประเทศไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google