งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 9 Material Handling & Equipment Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 9 Material Handling & Equipment Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 9 Material Handling & Equipment Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50

2 อุปกรณ์ในการจัดเก็บและ เคลื่อนย้ายในระบบโลจิสติกส์ อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายสินค้า อุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้า เทคโนโลยีอัตโนมัติ พาเลท

3 1. อุปกรณ์ยกและ เคลื่อนย้ายสินค้า 1.1 Hand lift เป็นอุปกรณ์ยกที่ใช้ ระบบไฮโดรลิกใน การควบคุมการยก โดยใช้แรงคนโยก และใช้ไฟฟ้าในการ โยก สามารถยก น้ำหนักได้ประมาณ 1000 kg. เหมาะ กับการยกและลาก ของเข้าพื้นที่แคบ

4 อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้าย สินค้า 1.2 Fork Lift เป็นรถที่ใช้ยกของหนัก ส่วนใหญ่ของนั้นจะวาง อยู่บนพาเลทหรือบรรจุ ภัณฑ์อื่นๆ การควบคุม จะมีทั้งระบบใช้ก๊าซ น้ำมันและไฟฟ้า ยก ของที่มีความสูงไม่เกิน 4.5 เมตร สามารถยก ของสูงสุดได้ตั้งแต่ 1.5 – 5 ตัน เรียกอีกอย่างว่า Counter Balanced Truck

5 ภาพการทำงานของ Fork Lift

6 อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้าย สินค้า Very Narrow Aisle Truck Reach Truck Double Reach Truck

7 Hand lift, Fork lift & Reach truck

8 1.3 Conveyer ใช้ประโยชน์เพื่อการลำเลียงสินค้าในแนวราบแทน การใช้ Truck หรือ Fork Lift มีทั้งแบบสายพานผ้าใบ ยาง และสายพานลูกกลิ้ง (Roller)

9

10 1.4 Crain & Hoist Crain Hoist

11 1.5 ล้อเข็นชนิดต่างๆ และบันได Ladder

12 2. อุปกรณ์ในระบบจัดเก็บสินค้า (Storage Rack System)

13 Storage Rack System ปัจจุบันระบบชั้นวางสินค้าได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ เหมาะสมกับปริมาณสินค้า การหมุนเวียนของ สินค้าและลักษณะของสินค้า ตลอดจนเหมาะกับ วัตถุประสงค์ในการใช้งานและมีความเหมาะสมกับ การประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพิจารณาเลือกชั้นวางสินค้าให้ดี จึงจำเป็นต้อง เข้าใจในอุปกรณ์และมองความสามารถในการปรับ ใช้ในอนาคตได้ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ ชั้นวางสินค้าสำหรับพาเลท (Palletized Storage Rack) ชั้นวางสินค้าประเภทใช้แรงโน้มถ่วง (Gravity Flow Rack) ชั้นวางสินค้าแบบชั้นเก็บสินค้าขนาดเล็ก (Bin Shelve) ชั้นวางสินค้าประเภทลิ้นชักหรือตู้ (Storage Drawer /Cabinet)

14 Bin Shelve Storage / Drawer /Cabinet Bin Shelve

15 3. เทคโนโลยีอัตโนมัติ เทคโนโลยีอัตโนมัติ มักนำมาใช้ในระบบ จัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ สามารถเลือก ค้นหาและหยิบสินค้าตามโปรแกรมหรือคำสั่ง จากซอฟท์แวร์ได้ ซึ่งมีลายประเภท เช่น สายพานลำเลียง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตลอดจน การใช้บาร์โค้ด และเทคโนโลยีล่าสุด ในปัจจุบัน คือ RFID Technology มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ คลังสินค้ามากขึ้นในปัจจุบันเพื่อเพิ่มความเร็วใน การสืบค้น หยิบ ยก ย้าย ช่วยเพิ่มผลผลิตใน งานโลจิสติกส์ จัดเก็บถูกต้อง ลดความเสียหาย และช่วยลดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า เช่น งาน สำนักงานในโกดัง ช่วยลดแรงงานในโกดัง ลด กิจกรรมการยกขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการ ให้บริการ แต่ต้องลงทุนสูง และมีต้นทุนในการ ดูแลรักษาสูงด้วย ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การลงทุนอีกมากมาย

16 เทคโนโลยีอัตโนมัติ Palletized Automated Warehouse Mini-load Automated Warehouse Horizontal Carousel Vertical Carousel AGV (Automatic Guided Vehicle) STV (Sorting Transportation Vehicle)

17 4. Pallet Pallet ; เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ รวบรวมสินค้าเพื่อใช้ใน การจัดเก็บ ทำให้สามารถ ยกสินค้าได้ในปริมาณต่อ ครั้งได้สูงขึ้น พาเลท ทำ จากไม้ เหล็ก พลาสติค ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไป ขนาดของพาเลทจะ เป็นไปตามมาตรฐานของ American Standard for Testing Materials (ASTM), DIN, ISO, JIS ส่วนมากจะใช้วัสดุที่ มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง

18 บรรณานุกรม คำนาย อภิปรัชญาสกุล. โลจิสติกส์และการจัดการซัพ พลายเชน “ กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยประหยัด ”,-- กรุงเทพฯ : โรง พิมพ์นัฎพร, 2546.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 9 Material Handling & Equipment Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google