งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter XV Wholesaling Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter XV Wholesaling Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter XV Wholesaling Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai Thailand

2 Functional Area of Wholesaling Local Wholesaler – ขายส่งในระดับท้องถิ่น ขอบเขตความรับผิดชอบน้อย ขนส่งไม่ไกล มีค่าใช้จ่ายต่ำ กว่าระดับชาติ มักเป็นธุรกิจ ค้าส่งในระดับจังหวัด หรือ ภูมิภาค ใกล้ชิดลูกค้า แต่ ปริมาณขายส่งต่ำกว่า ระดับชาติ National Wholesaler – มีขอบเขตในระดับประเทศ ขายส่งได้ทุกจังหวัด ปริมาณ การขายมาก ลูกค้ามีจำนวน มาก มีความสลับซับซ้อนใน การขายส่ง อาจมีลูกค้าเป็น Local Wholesaler ช่วย กระจายสินค้าอีกชั้นหนึ่ง

3 ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการค้าส่ง มียอดจำหน่ายสูงกว่ากิจการค้าปลีก มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและการขนส่ง สูงมาก เปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิต่อยอดขายต่ำกว่า กิจการค้าปลีก เปอร์เซ็นต์กำไรแตกต่างกันไปตาม ลักษณะของสินค้าที่จำหน่าย ไม่ค่อยมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใน กิจการค้าส่ง กำไรจากการดำเนินงานส่วนใหญ่มาจาก ปริมาณการจำหน่ายสินค้า

4 Services of Wholesaling Business Anticipating Customer’s needs, Buying, Assorting and Communicating Selling and Promotion FinancingStorage Breaking Bulk and Cross Docking Transportation Risk Taking

5 Wholesaling Activities Trade Fairs – งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น โดยเอกชนหรือรัฐบาล มุ่งหมายให้ผู้ผลิตต่างๆ ร่วมกันจัดแสดงสินค้า ณ สถานที่เดียวกัน ในช่วง เวลาเดียวกัน เป็นการรวม ความต้องการของผู้ซื้อ สินค้าอย่างเดียวกันไว้ที่ เดียวกัน ก่อให้เกิดความ ประหยัดและเพิ่ม ศักยภาพในการรับคำ สั่งซื้อและเป็นการเพิ่ม ทางเลือกแก่ลูกค้า เช่น การจัดงาน EXPO, World Fairs, OTOP, SMEs Fairs เป็นต้น

6 Trade Exhibition – เป็นการแสดงนิทรรศการ โดยทั่วไป ไม่ใหญ่โต เท่ากับ Trade Fairs อาจ เป็นการจัดนิทรรศการ ของกิจการค้าส่งเอง หรือ ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่กี่ราย อาจใช้พื้นที่เล็กๆ ใน ห้างสรรพสินค้า ในการจัด กิจกรรมร่วมกับทางห้าง เช่น การจัดกิจกรรมแสดง สินค้า ณ บริเวณโถง ชั้นหนึ่ง ของ ห้างสรรพสินค้า หรือจัด งานสัปดาห์สินค้าพิเศษ เนื่องในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เทศกาลสินค้าแฟชั่น เทศกาลผลไม้ เทศกาล ของขวัญของที่ระลึก เป็น ต้น Merchandise Mart ศูนย์แสดงสินค้า เป็น อาคารใหญ่ที่ตั้งขึ้นมา โดยองค์กรของรัฐ หรือ เอกชนก็ได้ โดยให้ กิจการค้าส่งหรือผู้ผลิต สินค้า เช่าพื้นที่ในการ แสดงสินค้าเป็นประจำ หรือครั้งคราวก็ได้ เช่น - Merchandise Mart ใน มหานครชิคาโก สหรัฐอเมริกา – ศูนย์แสดงสินค้าไทย ของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร – ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง (Northern Village) ที่ ห้างโรบินสัน แอร์พอร์ต เชียงใหม่ – ศูนย์แสดงสินค้า SMEs – ศูนย์แสดงสินค้า OTOP

7 Merchandise Mart Merchandise Mart in Chicago Merchandise Mart in Missouri

8 Public Warehouse คลังสินค้าสาธารณะ เป็น โกดังให้เช่าพื้นที่ในการ เก็บและบริหารสินค้า ขน ถ่าย หีบห่อ และส่งมอบ สินค้า ข้อดี คือ ผู้เช่าไม่ ต้องลงทุนสร้างเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย เลือก พื้นที่ในการเช่าคลัง เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายขนส่งได้ ประหยัดภาษีโรงเรือน และยังหักภาษีค่าเช่าได้ ลดต้นทุนในการจ้างคน ดูแลรักษาและส่งมอบ สินค้า เช่น คลังสินค้า ของ David Distribution เป็นต้น

9 Freight Forward and Transportation กิจการรับส่งสินค้าและบริษัทขนส่ง – เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญของธุรกิจค้าส่ง เพราะมี หน้าที่ช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ตัวอย่าง กิจการรับส่งสินค้า ได้แก่ องค์กรเอกชนอิสระ เช่น นิ่มซี่เส็ง, สุวรรณไพศาลขนส่ง, KPN Logistic Leo-Delivery, Cementthai Logistic เป็นต้น องค์กรของรัฐ เช่น องค์การ ร. ส. พ. ( รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ) องค์กรรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย, การบินไทย (Air Cargo) บริษัทเดินเรือ หรือกิจการพาณิชย์นาวีต่างๆ องค์กรแปรรูป เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, OTOP-Express องค์กรข้ามชาติ ส่งในไทย เช่น Geo-Logistic องค์กรข้ามชาติ เช่น FedEx, DHL, UPS, TNT

10 Logistics Firm


ดาวน์โหลด ppt Chapter XV Wholesaling Management By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google