งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 1 Ch 2 Marketing Information System Information Technology By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 1 Ch 2 Marketing Information System Information Technology By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 1 Ch 2 Marketing Information System Information Technology By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 2 Marketing Information System Marketing Information System Information Technology ;IT Chapter Outline Information Technology Computer Data Communication and Computer Network –Telecommunication systems –Type of signal –Transmission channel –Transmission speed –Data communication topology –New service provider and Broadband Tech.

3 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 3 Marketing Information System Marketing Information System Information Technology ;IT Non Informa tion Technol ogy Information System Use Informat ion Technolo gy

4 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 4 Marketing Information System Information Technology : IT 2 C’s Computer Communication An enabling tool for developing information systems IT as a competitive advantage IT as a competitive necessity เอก บุญเจือ MKIS มช.

5 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 5 Marketing Information System Information Technology : IT All aspects of technology that encompass the acquisition, creation, storage, display, exchange, management and dissemination of vocal, pictorial, textual and numerical information by a combination of computing and telecommunications

6 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 6 Information Technology : IT Information Technology : IT Computer Hardware CPU Central Processing Unit Main Memory Output Unit Secondary Storage Unit เ อก บุญเจือ MKIS มช. Input Unit

7 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 7 Information Technology : IT Information Technology : IT Computer Software System software Operating system Language translators Utility programs Application software Programming languages Package programs

8 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 8 Information Technology : IT Information Technology : IT Data communications & Computer Networks Telecommunications Systems –Communication of information by electronic means, usually over some distance –Analog Signal Digital Signal

9 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 9 Information Technology : IT Information Technology : IT Telecommunications Systems Telecommunications Systems MODEM = Modulation & DEModulation

10 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 10 Information Technology : IT Information Technology : IT Telecommunications Systems Telecommunications Systems Transducer เครื่องมือที่เปลี่ยนปริมาณใดๆให้เป็นไฟฟ้า Transmitter เครื่องมือแปรสัญญาณไฟฟ้าให้เหมาะกับ ช่องสัญญาณ เช่น โมเด็ม แอมพลิไฟเออร์ Transmission Channel การเชิ่อมต่อในรูปแบบต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสง สายเคเบิลต่างๆ หรือ ไร้สาย Sender ผู้ส่งข่าวสาร Receiver ผู้รับข่าวสาร Protocol กฎเกณฑ์มาตรฐานในการสื่อสาร เพื่อให้อุปกรณ์ที่ ต่างกันในเครือข่ายเดียวกันสามารถสื่อสารถึงกันและเข้าใจต่อกันได้ เช่นโปรโตคอล TCP/IP, IP Address ของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลบน อินเตอร์เนต

11 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 11 Information Technology : IT Type of Signals : Analog/Digital

12 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 12 Information Technology : IT Transmission Channel : Wire Communication –Twisted-pair wire –Coaxial cable –Unshield twisted pair ;UTP –Fiber-optic cable Wireless Communication –Microwave –Satellite –Cellular telephone –Bluetooth –Wireless LAN

13 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 13 Information Technology : IT Transmission Channel : Wireless Communication Global area networks Local area networks

14 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 14 Information Technology : IT Transmission Channel : –Cellular telephone / Mobile Telephone –Global Systems for Mobile communication ; GSM Mobile Transfer Exchange ; MTX Optical fiber

15 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 15 Information Technology : IT Transmission Channel :microwave –Remote distance :island,forest, suburb

16 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 16 Information Technology : IT Transmission Speed : –Bit per second (BPS);Mbps, Gbps –Cycle or Hertz (Hz) –Bandwidth

17 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 17 Information Technology : IT Data communication topology : –Topology ; Star, Bus, Ring, –Physical Distance; LAN, MAN, WAN –Intranet, Extranet and Internet Bus Rin g St ar

18 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 18 Information Technology : IT Physical Distance; LAN, MAN, WAN : Local Area Network ;LAN –Narrow < 2000 feet –link devices together in home or office –Client /Server –NOS ; Network Operating System - Novell Netware - MS 2000 server - IBM’s OS/2WARP server

19 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 19 Information Technology : IT Physical Distance; LAN, MAN, WAN : Metropolitan Area Network ; MAN - เครือข่ายในเขตเมือง หรือ หลายเมือง เชื่อมต่อกัน - Cable TV Wide Area Network ; WAN –Public Networks –Public Switching Telephone Networks;PSTN Dial - Up,Leased Line Mobile networks Electric networks

20 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 20 Information Technology : IT Intranet, Extranet and Internet

21 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 21 Information Technology : IT Internet Transmission Control Protocol / Internet Protocol ; TCP/IP IP Address Inter Network Information Center (InterNIC) Internet Address(.com,.net,etc) World Wide Web (www)

22 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 22 Information Technology : IT Internet WWW E-Mail FTP Usenet IRC VoIP InternetFax Streaming audio&video

23 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 23 Information Technology : IT Information Technology : IT New service provider and Broadband Technology ISP (Internet Service Provider) Leased line services ATM (Asynchronous Transfer Mode) ISDN (Integrated Services Digital Networks) ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line ) Gigabit Ethernet / 10GE 3G CDMA WiMax

24 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 24 Information Technology : IT Information Technology : IT ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)

25 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 25 Information Technology : IT Information Technology : IT Gigabit Ethernet / 10GE

26 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 26 3G / CDMA / WiMax Why 3G? Better Voice Quality High Speed Wireless Internet Real-time Multimedia Speed is up to 384 kbps and more

27 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 27 3G คือ มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (Third Generation Mobile Network หรือ 3G) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวใน การให้บริการด้านระบบเสียงที่ดีขึ้น มีช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า เพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่ง ข้อมูลแอพพลิเคชั่น ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่าน ข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วสูง พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่ และ สมบูรณ์แบบขึ้น องค์กรสากล 3GPP (Third Generation Program Partnership) และ 3GPP2 ได้กำหนดมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ขึ้น โดยมี มาตรฐานสำคัญอยู่ 2 ประเภท คือ มาตรฐาน UMTS (Universal Mobile Telecommunications Services) ออกแบบมาสำหรับผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นำไปพัฒนาจากยุค 2G/2.5G/2.75G ไปสู่มาตรฐานยุค 3G อย่างเต็มตัว รับผิดชอบ การพัฒนามาตรฐานโดยองค์กร 3GPP มีเทคโนโลยีหลักที่ปัจจุบัน มีการยอมรับใช้งานทั่วโลกคือมาตรฐาน Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA) โดยในอนาคตจะมีการ พัฒนาต่อเนื่องไปสู่มาตรฐาน HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) ซึ่งรองรับการสื่อสารด้วยอัตราเร็วสูงถึง 14 เมกะ บิตต่อวินาที มาตรฐาน cdma2000 เป็นการพัฒนาเครือข่าย CDMA ให้ สามารถรองรับการสื่อสารในยุค 3G รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐาน โดยองค์กร 3GPP2 มีเทคโนโลยีหลักคือ cdma2000-3xRTT ที่มี ศักยภาพเทียบเท่ากับมาตรฐาน W-CDMA ของค่ายยุโรป Reference –www.siamphone.com –http://www.cdmathai.com/cdma_talk.html

28 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 28 What is CDMA ? What is CDMA ? Code Division Multiple Access

29 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 29 mobile hi-speed internet บริการ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 2.4 Mbps (2.4 เมกกะบิต ต่อวินาที ) always on เชื่อมต่อระบบเครือข่าย ตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง capacity รองรับปริมาณผู้ใช้งานได้ มากกว่า soft hand-off การส่งผ่านสัญญาณ ราบรื่น ลดปัญหาสายหลุด rake receiver โดดเด่นเรื่องความคมชัด และคุณภาพเสียงในการติดต่อสื่อสาร power control ประหยัดพลังงานจาก แบตเตอรี่ safety & privacy ปลอดภัย มั่นใจทุกการ สื่อสาร ที่มา : http://www.CATCDMA.com ติดต่อขอใช้บริการศูนย์เชียงใหม่ 492 ถ. ซุปเปอร์ ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 053 – 261174, 053 - 261178 ประโยชน์ของ CDMA ?

30 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 30 http://www.CATCDMA.com Scoop CDMA

31 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 31 IEEE 802.16

32 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 32 ความแตกต่างในเทคโนโลยีไร้สาย ระหว่าง WiMAX และ 3G 3G โดดเด่นในเรื่องพื้นที่ ให้บริการที่ใหญ่กว่า สามารถ รองรับการสื่อสารในขณะที่ ผู้ใช้งานกำลังเคลื่อนที่ มี มาตรฐานในการปัองกันและ รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ รัดกุม และสามารถจัดการควบคุม คุณภาพในการให้บริการเป็น อย่างดี แต่ต้องใช้เงินลงทุนสูง มาก เทคโนโลยี WiMAX ได้เปรียบใน ด้านของการลงทุน มี สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ไม่ ซับซ้อน อัตราเร็วในการรับส่ง ข้อมูลที่เหนือกว่าเทคโนโลยี 3G WiMAX เสียเปรียบ 3G ในเรื่อง การรักษาคุณภาพของข้อมูล และฐานผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ความหลากหลายของเครื่องลูก ข่าย และการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลให้กับ ผู้ใช้บริการ เทคโนโลยี WiMAX มีต้นทุนที่ ต่ำกว่า Reference Reference http://3g.siamphone.com http://www.gotomanager.com/news/ printnews.aspx?id=58800 http://micro.se- ed.com/content/mc234/Mc234_090.a sp

33 MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 33 End of Chapter Q&A Any Ask of Question? I will Answer you


ดาวน์โหลด ppt MK315Kulachatrakul Na Ayudhya 1 Ch 2 Marketing Information System Information Technology By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google