งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS

2 สามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของโทรคมนาคม
OBJECTIVES สามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของโทรคมนาคม ทราบเกี่ยวกับความจุของช่องสื่อสารโทรคมนาคมและประเมินค่าสื่อสำหรับถ่ายทอดข้อมูล เปรียบเทียบเครือข่ายโทรคมนาคมแบบต่างๆ ประเมินทางเลือกบริการบนระบบเครือข่าย ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์โทรคมนาคมที่สนับสนุนการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์และการธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์

3 พัฒนาการของระบบโทรคมนาคม
โทรคมนาคม (Telecommunications) “การสื่อสารข้อมูลระยะไกลในรูปแบบสัญญาณอีเล็กทรอนิกส์” โทรคมนาคมสมัยก่อนจะสื่อสาร “เสียง” ผ่านสายโทรศัพท์ โทรคมนาคมปัจจุบันสื่อสารข้อมูลในรูปดิจิตอลโดยใช้คอมพิวเตอร์ถ่ายทอดข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โทรคมนาคมปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทอดข้อมูลไปทั่วโลก กิจการโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคม “ถนนสายด่วนข่าวสาร” (Information Super Highway) โทรคมนาคมกับส่วนหนึ่งของชีวิตในโลกทศวรรษหน้า

4 COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Communication of information by electronic means “การสื่อสารข้อมูลระยะไกลในรูปแบบสัญญาณอีเล็กทรอนิกส์” Includes digital data transmission as well as voice transmission ระบบที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์จำนวนหนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกันและถูกจัดไว้สำหรับการสื่อสารข้อมูลจากสถานที่ แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง (Laudon and Laudon , Prentice Hall , 2002.)

5 องค์ประกอบของระบบโทรคมนาคม
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM องค์ประกอบของระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล เครื่อง Terminal สำหรับการรับหรือแสดงผลข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร หมายถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อใดๆ เช่น เคเบิล หรือไร้สาย อุปกรณ์ประมวลผลการสื่อสาร เช่น โมเด็ม (MODEM) , มัลติเพล็กเซอร์ , คอนโทรลเลอร์ , ฟร้อนทเอ็นด์โปรเซสเซอร์ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้สื่อสาร ใช้ควบคุมการส่งออกและรับเข้าข้อมูล

6 Telecommunications Systems
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM MODEM = Modulation & Demodulation Telecommunications Systems

7 Components of a Telecommunications System
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Components of a Telecommunications System

8 ส่งและรับข้อมูลระหว่างจุดสองจุด
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Functions of Telecommunications Systems ส่งและรับข้อมูลระหว่างจุดสองจุด เชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร จัดการลำเลียงข้อมูลผ่านเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด จัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะส่งออกและรับเข้ามา จัดการปรับสภาวะการถ่ายทอดข้อมูลให้มีความสมดุล ควบคุมการถ่ายทอดข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการถ่ายทอดข้อมูล ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการ

9 COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Protocols อุปกรณ์ต่างชนิดกันจะสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดยใช้ชุดคำสั่งมาตรฐานชุดเดียวกัน กฎเกณฑ์มาตรฐานในการสื่อสารนี้เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) อุปกรณ์แต่ละชนิดในระบบเครือข่ายเดียวกันจะรู้จักกันได้ก็ต่อเมื่อใช้โปรโตคอลอย่างเดียวกัน Protocol ที่รู้จักกัน เช่น TCP/IP ในระบบอินเตอร์เนต

10 Analog signal Continuous waveform Passes through communications medium
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Types of Signals: Analog and Digital Analog signal Continuous waveform Passes through communications medium Used for voice communications

11 Digital signal Discrete waveform Transmits data coded into
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Types of Signals: Analog and Digital Digital signal Discrete waveform Transmits data coded into two discrete states as 1-bits and 0-bits Used for data communications

12 MODEM = Modulation & Demodulation
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Functions of the Modem Translates computer’s digital signals into analog and vice versa MODEM = Modulation & Demodulation

13 COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Communications Channels ช่องทางสื่อสาร หมายถึงรูปแบบใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ถ่ายทอดสัญญาณข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งในระบบเครือข่ายไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง Wire Communication Twisted wire: Telephone systems Coaxial cable: Cable television Fiber optics and optical networks: Dense wave division multiplexing (DWDM)

14 COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Wire Communication Twisted-pair wire Coaxial cable Fiber-optic cable Unshield twisted pair ;UTP หรือสายแลน

15 COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Communications Channels Fiber-optic cable ประกอบด้วยใยแก้วหรือไฟเบอร์ขนาดเล็กมากๆ ประมาณเส้นผมมนุษย์ จำนวนหนึ่งรวมเข้าด้วยกัน (Core) และมีฉนวนหุ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นจังหวะสัญญาณแสง (Pulse of Light) และส่งออกไปทางสายใยแก้ว ด้วยเลเซอร์หรือหลอด LED ด้วยความถี่ของแสงตั้งแต่ 5 แสน – ล้านล้านบิตต่อวินาที ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็น Back Bone เชื่อมต่อสถานีสื่อสารขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพราะให้ Band width ขนาดใหญ่ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูงมากๆ หรืองานที่ต้องแบ่งผู้ใช้คราวละมากๆ

16 Wireless communications:
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Communications Channels Wireless communications: Microwave Satellites Paging systems Cellular telephones Personal communication Services Personal digital assistants ; PDAs Mobile data networks

17 Frequency Ranges for Communications Media and Devices
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Frequency Ranges for Communications Media and Devices Figure 8-3

18 Amoco’s Satellite Transmission System
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Amoco’s Satellite Transmission System Figure 8-4

19 Mobile Transfer Exchange ; MTX
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Cellular telephone / Mobile Telephone Global Systems for Mobile communication ; GSM Optical fiber Optical fiber Mobile Transfer Exchange ; MTX

20 COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Microwave for remote distance :island ,forest, suburb , Hill-tribe

21 Bit per second (BPS); อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในหนึ่งวินาที
COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Transmission Rate (ความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูล) Bit per second (BPS); อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในหนึ่งวินาที Cycle or Hertz (Hz) ; ความถี่ของสัญญาณ Bandwidth ; ช่วงคลื่นของสัญญาณที่รวมกันอยู่ในช่องสื่อสารหนึ่งช่อง

22 COMMUNICATIONS NETWORKS
Network Topologies Star Network: All computers and other devices are connected to a central host computer Bus Network: Links a number of computers by a single circuit Ring Network: All computers are linked by a closed loop

23 COMMUNICATIONS NETWORKS A Star Network Topology
Figure 8-5

24 COMMUNICATIONS NETWORKS
A Bus Network Topology Figure 8-6

25 COMMUNICATIONS NETWORKS A Ring Network Topology
Figure 8-7

26 COMMUNICATIONS NETWORKS
Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) Private Branch Exchanges ; PBX Central switching system Handle firm’s voice and digital communications

27 COMMUNICATIONS NETWORKS
Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) Local Area Networks Narrow < 2000 feet link devices together in home or office Gateway, router Network Operating System (NOS) Novell Netware ,MS 2000 server , IBM’s OS/2WARP server peer-to-peer

28 COMMUNICATIONS NETWORKS A Local Area Network (LAN)
Figure 8-8

29 COMMUNICATIONS NETWORKS
Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) Wireless LANs Wi-Fi (802.11b) standard: Up to 11 Mbps, low cost, high-speed mobile Internet access, links work groups Bluetooth standard: Up to 720 Kbps, small personal area networks

30 COMMUNICATIONS NETWORKS
Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) Wide Area Networks (WANs) Span large geographical distance Consist of variety of cable, satellite, and microwave technologies Switched lines, dedicated lines Public Networks Public Switching Telephone Networks PSTN Dial - Up Leased Line

31 COMMUNICATIONS NETWORKS Network Services and Broadband Technologies
Value-Added Networks (VANs) Private, multipath, data-only, third-party-managed network Other Network Services Packet switching, Frame Relay, Asynchronous transfer mode (ATM) Integrated Services Digital Network (ISDN), Digital subscriber line (DSL), Cable modems, T1 line – Broadband Gigabit Ethernet Source ;

32 Packed-Switched Networks and Packet Communications
COMMUNICATIONS NETWORKS Packed-Switched Networks and Packet Communications Figure 8-9

33 COMMUNICATIONS NETWORKS Asynchronous Digital Subscriber Line ; ADSL

34 COMMUNICATIONS NETWORKS
Gigabit Ethernet

35 Teleconferencing, data conferencing, and videoconferencing
ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES Electronic Commerce and Electronic Business Technologies Teleconferencing, data conferencing, and videoconferencing Teleconferencing: Ability to confer with a group of people simultaneously Data conferencing: Two or more users can edit and modify data files simultaneously Videoconferencing: Participants are able to see each other over video screens

36 Digital information services, distance learning and E-Learning
ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES Electronic Commerce and Electronic Business Technologies Digital information services, distance learning and E-Learning Distance learning: Education or training delivered over a distance to individuals in one or more locations E-learning: Instruction delivered online using the Internet or private networks

37 Merchant Manufacturer
ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES Electronic Data Interchange (EDI) Direct computer-to-computer exchange between two organizations of standard business transaction documents Merchant Manufacturer Thai Trade Net Co.,Ltd. Tiffa EDI Services Co.,Ltd. General Electronic Commerce Co.,Ltd. Advaned Integration Co.,Ltd. EDI Service Provider


ดาวน์โหลด ppt TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google