งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 7 e-Commerce Development and Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 7 e-Commerce Development and Applications"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 7 e-Commerce Development and Applications
By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 Marketing Information System Part II ; e-Commerce
Ch VII การปฏิบัติการและการดำเนินการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 1. ขั้นตอนการเตรียมการ - ตั้งทีมงาน กำหนดเป้าหมาย สำรวจตลาด กำหนด ตลาดเป้าหมาย เลือกสินค้า วางกลยุทธ์ 2. ขั้นการนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำเว็บเพจ - Layout & Design เลือกระบบตะกร้า ตั้งชื่อ เว็บไซต์ จดทะเบียนเว็บไซต์ Upload(Hosting) 3. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ - ลงระบบการค้นหา ติดตามประเมินผล

3 Marketing Information System Part II ; e-Commerce+website
การจัดทำเว็บไซต์ 1. ใช้ Tools สำเร็จรูป 2. Outsourcing จ้างทำ 3. ผลิตเอง การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 1. ออกแบบร้านค้าให้ดึงดูด 1.1 พิจารณาวัตถุประสงค์ “ทำเพื่ออะไร” 1.2 รูปแบบหรือ Style “ต้องตอบสนองลูกค้า” 1.3 ลูกเล่น “เร็วและครบถ้วน”

4 Marketing Information System Part II ; e-Commerce
การเปิดร้านค้าและการออกแบบเว็บไซต์ 1.4 ต้องโหลดเร็ว ภายใน 8-15 sec ต้องดึงดูดใจให้ได้ก่อนที่ จะโหลดเสร็จทั้งหมด 1.5 ควรใช้รูปหรือสัญลักษณ์มากกว่าคำบรรยาย 1.6 สำหรับหน้าแรก อย่าใส่ภาพใหญ่ ควรใช้ภาพเล็ก 1.7 ควรเปิดทางเลือกให้ผู้ชม ไม่ควรบังคับให้ไปทางใดทาง หนึ่งเสมอ เช่น พาไปหน้าลงทะเบียนตลอดเวลา 1.8 ออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ชม (User Friendliness) 1.9 ควรเป็นเว็บที่ให้อะไรกับสังคมบ้าง เช่น ข่าวสาร 1.10 อย่าให้เว็บเพจยาวเกิน 3 หน้าจอ หรือ 1 A4 เพื่อ

5 Marketing Information System web design & development
การเปิดร้านค้าและการออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์ในการโหลดเร็วและ Print out ได้ง่าย 1.11 ในกรณี Text ควรใช้วิธีเขียนเป็นคอลัมน์ (500pixel) 1.12 ควรออกแบบให้สนองตอบต่อ IE หรือ Netscape ทุก Version ได้ 1.13 ควรออกแบบให้ง่ายต่อการ Update และการบำรุงรักษา สรุป… เว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในการค้า ไม่ได้เกิดจากเทคนิคขั้นสูงแต่ประการใด แต่เกิดจากความเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้และล่วงรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค

6 Marketing Information System e-Commerce ; Website
การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 2. การจัดทำ Online Catalog 2.1 นำเอา Catalog ทั้งเล่มไปไว้ในเว็บไซต์ 2.2 จัดทำระบบค้นหา Search System ด้วยเหตุเพราะว่าข้อมูลต่างๆของสินค้าอยู่ในรูปของ Database การแยกประเภทของสินค้า ราคา สี ขนาด ค่าขนส่ง วัสดุต่างๆ จึงแยกกันอย่างชัดเจน คนละคอลัมน์ การ Search หาคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า จึงเป็นคำสั่งเดียวกับใน DBMS “Query”

7 Marketing Information System e-Commerce ; Website
การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 3. การจดทะเบียนชื่อร้าน Domain Name Web Address URL ; Unify Resource Locators ควรเป็นชื่อที่เดาง่าย ควรมีชื่ออุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ด้วย พยายามใช้ชื่อที่สะกดง่าย สากลใช้ .com,net ไทยๆ ใช้ co.th , .in.th อย่าสร้างสัญลักษณืประหลาดโดยไม่จำเป็น เช่น - #!- ถ้าจะรักประเทศไทย ขอให้ใช้ Thai > Siam การจดให้ไปดูรายละเอียดใน

8 Marketing Information System e-Commerce ; Website
การเปิดร้านค้าและออกแบบเว็บไซต์ 4. การนำร้านค้าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนต Domain + Web pages + Hosting = Website 4.1 พิจารณาที่ตั้งของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host) 4.2 อัตราเร็วในการส่งข้อมูลของ Host >45 Mbps 4.3 การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพจ >20 MB) 4.4 การให้บริการประมวลผลโปรแกรมพิเศษ เช่น CGI (Common Gate Way Interface หรือ Active Server pages ; ASP) เช่น โปรแกรมนับผู้เข้าเยี่ยมชม หรือโปรแกรมคำนวณค่าสินค้ากลับมาที่หน้าจอ 4.5 ต้องมีบริการแบบ e-Commerce คือ online Catalog , Shopping Cart System , Security Payment (SSL)

9 Marketing Information System e-Commerce ; Website
4. การนำร้านค้าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนต 4.6 พิจารณาว่าผู้ให้บริการ สามารถให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาเว็บไซต์ และ/หรือปัญหาทางธุรกิจได้หรือไม่ 4.7 พิจารณาการให้จำนวนบัญชี และต่อท้ายด้วยชื่อโดเมนของเราได้ เช่น 4.8 Virtual Web Server หากต้องการปรับแต่งแก้ไข Upload File เข้าออก Server ด้วยตนเองสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล เช่น โปรแกรม ftp ทั้งหลาย

10 Marketing Information System File Transfer Protocol;ftp
โปรแกรม CuteFTP

11 Marketing Information System e-Commerce ; Website
5. การเปิดร้านค้าด้วยระบบอัตโนมัติ - DIY (Do-it-yourself system) หรือ Instant e-Commerce Maker 5.1 เป็นระบบที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล 5.2 สามารถ Update ข้อมูล เพิ่มสินค้าใหม่ๆ ได้เอง 5.3 มีการโปรโมชั่นเว็บให้ในตัว 5.4 มีระบบ Tracking System ช่วยติดตามสินค้าให้ด้วย 5.5 ค่าเช่ารายเดือนขึ้นกับปริมาณสินค้าที่บรรจุในเว็บเพจ

12 Marketing Information System e-Commerce ; Web site
ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Web Critical Success Factor) ต้องรู้จุดเด่นสินค้าของเราเหนือคู่แข่ง กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายการทำ การตลาดบนเว็บให้ชัดเจน ต้องรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องรู้พฤติกรรมซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เฝ้าดูความเคลื่อนไหวของคู่แข่งตลอดเวลา Update & Update โปรดให้ขัอมูลที่ลูกค้าต้องการ…ไม่ใช่ที่ท่านต้องการ

13 Marketing Information System ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจัยแห่งความส้มเหลว(Web Critical Failure Factor) ไม่แยกแยะความแตกต่างระหว่างการค้าบนเว็บและทั่วไป ไม่ปรับปรุงร้านค้าและสินค้า (Dead Site) คิดว่าเป็นสื่อใหม่ ยังใช้กันไม่มาก ขาดความเอาใจใส่ ไม่ได้มอบหมายให้ใครดูแลจริงจัง เจ้านายเฝ้าเอง ไม่ดูแลช่องทางเข้าถึงเว็บอย่างสม่ำเสมอ ใจร้อน อยากเห็นผลทันตา จึงละทิ้งความพยายาม

14 Marketing Information System ข้อห้ามและควรปฏิบัติเพื่อการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจัยแห่งความส้มเหลว(Web Critical Failure Factor) มุ่งเน้นแต่สีสันและความเร้าใจ ไม่เกรงใจลูกค้า ลืมความสำคัญและสาระแห่งการค้าขาย จงใจปิดบังข้อมูล ขาด Hit Counter ไม่ระบุวันที่ Update เป้าหมายเว็บไซต์ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น เลือกสินค้าที่ไม่เหมาะสมแก่การขายบนเว็บมาตั้งแต่ต้น


ดาวน์โหลด ppt Ch 7 e-Commerce Development and Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google