งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญ ของการสื่อสารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญ ของการสื่อสารการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญ ของการสื่อสารการตลาด

2 ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 1.(IMC Message Typology) 2.(IMC Synergy Model) 3.(Zero Based Planning) 4.(The IMC Audit)

3 ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

4 ทรรศนะของผู้บริหารบริษัทโฆษณาใน ไทยต่อ IMC วิชัย สุภาสมบูรณ์ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ลินตาส ( ประเทศไทย ) จำกัด บรู๊ซ มาร์ติน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด สุนันทา ตุลยธัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอกิลวี & เมเธอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด สฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ กรรมการบริหารสมทบ บริษัท เดนท์สุ ( ประเทศไทย ) จำกัด สุธีร์ รัตนนาคินทร์ เสรี วงษ์มณฑา ธันว์ กิติคุปต์ จิตติมา แพ่งสภา บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด วิทยา ชีวรุโนทัย

5 Understanding Integration Practicing Integration Preparation and Learning Infrastructure for Supporting Integration Beyond IMC


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญ ของการสื่อสารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google