งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การประเมินผลโปรแกรมการ สื่อสารการตลาด. ในการวางแผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาดใด ๆ ก็ตาม นักการตลาดจะต้อง ไม่ลืมขั้นตอนสำคัญของการประเมินผล โปรแกรมการสื่อสารการตลาดโดยจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การประเมินผลโปรแกรมการ สื่อสารการตลาด. ในการวางแผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาดใด ๆ ก็ตาม นักการตลาดจะต้อง ไม่ลืมขั้นตอนสำคัญของการประเมินผล โปรแกรมการสื่อสารการตลาดโดยจะต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การประเมินผลโปรแกรมการ สื่อสารการตลาด

2 ในการวางแผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาดใด ๆ ก็ตาม นักการตลาดจะต้อง ไม่ลืมขั้นตอนสำคัญของการประเมินผล โปรแกรมการสื่อสารการตลาดโดยจะต้อง ประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องจึงจะ สามรรถทราบถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของโปรแกรมการสื่อสาร การตลาดได้ บทบาทและความสำคัญของการประเมินผล โปรแกรมการสื่อสารการตลาด

3 การประเมินผลโปรแกรมการ โฆษณา 1.Pre-Testing 1.1 Pre-Testing Unfinished Advertising 1.1.1 Concept Testing 1.1.2 Focus Group 1.1.3 Consumer Juries

4 1.2 Pre-Testing Finished Advertising 1.2.1 Dummy Vehicles 1.2.2 Readability Tests 1.2.3 Thearte Tests or Hall Tests 1.2.4 Physioligical Measures

5 2. Post-Testing 2.1 Inquity Tests 2.2 Recall Tests 2.3 Recognition Tests 2.4 Sales Tests

6 การประเมินผลโปรแกรมการ ส่งเสริมการขาย 1. การประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการขาย จากผู้ผลิตไปยังร้านค้า 2. การประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการขาย จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 3. ประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการขายจาก ผู้ผลิตไปยังพนักงานขาย

7 การประเมินผลการขาย โดยบุคคล การประเมินผลการ ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การประเมินผลโปรแกรมการ สื่อสารการตลาด. ในการวางแผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาดใด ๆ ก็ตาม นักการตลาดจะต้อง ไม่ลืมขั้นตอนสำคัญของการประเมินผล โปรแกรมการสื่อสารการตลาดโดยจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google