งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้
8.จงหา เมื่อ พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้ ให้ จะได้ว่า f=0 ดังนั้น y x z นั่นคือ y x ๒๕ คะแนน

2 จาก จะได้ว่า

3 ดังนั้น

4 สนับสนุนหรือคัดค้านว่า
แล้ว ข้อ 9 ถ้า จงแสดงการ สนับสนุนหรือคัดค้านว่า ๓๕ คะแนน

5 พิจารณา จะได้ว่า

6 จะได้ว่า

7 พิจารณา พิจารณา

8 ดังนั้น ดังนั้นจึงสนับสนุน

9 10.ถ้า และ แล้วจงหา และ ๓๕ คะแนน

10 จากระบบสมการของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย จะพิจารณาโครงสร้าง
ดังนี้ ให้

11 โดยหลักการหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย
และค่าจาโคเบียน จะได้ว่า หรือ และ หรือ

12 จาก พิจารณา

13 จาก พิจารณา

14 จาก พิจารณา

15 ดังนั้น

16 ดังนั้น


ดาวน์โหลด ppt พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google