งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. จงหาเมื่อ ๒๕ คะแนน จะได้ว่า x y z y x f=0 ให้ ดังนั้น นั่น คือ พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. จงหาเมื่อ ๒๕ คะแนน จะได้ว่า x y z y x f=0 ให้ ดังนั้น นั่น คือ พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. จงหาเมื่อ ๒๕ คะแนน จะได้ว่า x y z y x f=0 ให้ ดังนั้น นั่น คือ พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้

2 จะได้ว่า จาก

3 ดังนั้น

4 ๓๕ คะแนน ข้อ 9 ถ้า แล้ว จงแสดงการ สนับสนุนหรือคัดค้านว่า

5 พิจารณา จะได้ว่า

6

7 พิจารณา

8 ดังนั้น ดังนั้นจึง สนับสนุน

9 10. ถ้า และ แล้วจง หา และ ๓๕ คะแนน

10 จากระบบสมการของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย จะพิจารณาโครงสร้าง ดังนี้ ให้

11 โดยหลักการหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันที่ นิยามโดยปริยาย และค่าจาโคเบียน จะได้ว่า หรื อ แล ะ หรือ

12 จา ก พิจารณา

13 จา ก

14 พิจารณา จา ก

15 ดังนั้น

16


ดาวน์โหลด ppt 8. จงหาเมื่อ ๒๕ คะแนน จะได้ว่า x y z y x f=0 ให้ ดังนั้น นั่น คือ พิจารณาโครงสร้างของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google