งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่า อากาศยานทหาร กองบิน 46 ) รถสุขา เว ที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่า อากาศยานทหาร กองบิน 46 ) รถสุขา เว ที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่า อากาศยานทหาร กองบิน 46 ) รถสุขา เว ที

2 รถสุขา เว ที NOMAD A-JET AU-23 BT-67 เต็นท์ ผู้ร่วมงา น เต็นท์ ผบ. ทอ. เต็นท์ น. ผู้ใหญ่ เต็นท์ สวบ. รพ. เคลื่อนที่ รถผลิตน้ำ และรถ อาหาร เต็นท์ นิทรรศการ เต็นท์ และ เวที หัสดนตรี และพิธีกร แถว นบ. ฝน หลวง 4x3 ขบวนรถ บรรเทาสา ธารณภัย

3 ขบวนรถบรรเทาสาธารณะภัย ( จากซ้ายมือ ) 1. รถบรรทุก 2. รถดับเพลิง 3. รถน้ำ 4. รถกู้ภัย 5. รถ ศบภ. บน. ๔๖ 6. รถพยาบาล 7. รถน้ำ 8. รถดับเพลิง 9. รถบรรทุก

4 บริเวณพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่า อากาศยานทหาร กองบิน 46 )

5 15-0-58 ไร่

6 ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่า อากาศยานทหาร กองบิน 46 ) 104 m. 233 m. 84 m. 25 m.124 m. 29.16 m. 9.1 m. 15 m. 35 m.

7 ขนาดต่างๆ 1. เวทีใหญ่ 6x12 m. 2. เวทีดุริยางค์ 3x6 m. 3. เต็นท์ผู้ร่วมพิธี 4x8 m. จำนวน 2 เต็นท์ 4. เต็นท์นิทรรศการ 4x8 m. จำนวน 6 เต็นท์ 5. ขนาดเครื่อง 5.1 bt67 wing span 29.16 m.(1,148”) 5.2 A-Jet 9.1 m. 5.3 AU23 15.24 m.(50’) 6. พท. รพ. เคลื่อนที่ 15 x 35 m. BT- 67 3.2 cm AU- 23 1.67 cm 1.0 cm ALPHA JET เว ที เวที ใหญ่ 1.32 cm เต็ นท์ 0.88 cm เวที ดุริยางค์ รายเอียดในเต็นท์ นิทรรศการ เต็นท์ที่ 1 โครงการพระราชดำริฝนหลวง - กร. ทอ. และ ศวอ. ทอ. เต็นท์ที่ 2 โครงการข้าวกล้องแรกผลิ - บน.21 เต็นท์ที่ 3 ภารกิจโปรยน้ำเพื่อลดปัญหา หมอกควัน -? เต็นท์ที่ 4 ภารกิจการบินควบคุมไฟป่า - ศวอ. ทอ. เต็นท์ที่ 5 ภารกิจการบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ ทางอากาศ -?

8 UH-1H แผนการจอด บ. 4-5 มี. ค. 56( วันจริง ) 4 BT-672 A-JET2 UH-1H Air Bus C-130 4 AU-23

9 UH-1H แผนการจอด บ. 26-27 ก. พ. 56( วันซ้อม - 1) 4 BT-671 A-JET 1 UH-1H 2 AU-23 C-130


ดาวน์โหลด ppt ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่า อากาศยานทหาร กองบิน 46 ) รถสุขา เว ที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google