งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )
เวที รถสุขา ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )

2 เต็นท์ และเวที หัสดนตรี และพิธีกร ขบวนรถบรรเทาสาธารณภัย
NOMAD NOMAD เต็นท์ และเวที หัสดนตรี และพิธีกร แถว นบ.ฝนหลวง 4x3 เต็นท์ นิทรรศการ เวที A-JET AU-23 รถสุขา เต็นท์ผู้ร่วมงาน BT-67 รถผลิตน้ำ และรถอาหาร รพ.เคลื่อนที่ เต็นท์ ผบ.ทอ. เต็นท์ น.ผู้ใหญ่ เต็นท์ สวบ. ขบวนรถบรรเทาสาธารณภัย

3 ขบวนรถบรรเทาสาธารณะภัย (จากซ้ายมือ)
1.รถบรรทุก 2.รถดับเพลิง 3.รถน้ำ 4.รถกู้ภัย 5.รถ ศบภ.บน.๔๖ 6.รถพยาบาล 7.รถน้ำ 8.รถดับเพลิง 9.รถบรรทุก

4 บริเวณพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )

5 บริเวณพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )
ไร่ บริเวณพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )

6 ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )
233 m. 9.1 m. 35 m. 15 m. 104 m. 29.16 m. 84 m. 124 m. 25 m. ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )

7 รายเอียดในเต็นท์นิทรรศการ
3.2 cm ขนาดต่างๆ 1.เวทีใหญ่ 6x12 m. 2.เวทีดุริยางค์ 3x6 m. 3.เต็นท์ผู้ร่วมพิธี 4x8 m. จำนวน 2 เต็นท์ 4.เต็นท์นิทรรศการ 4x8 m. จำนวน 6 เต็นท์ 5.ขนาดเครื่อง 5.1 bt67 wing span m.(1,148”) 5.2 A-Jet m. 5.3 AU m.(50’) 6.พท.รพ.เคลื่อนที่ 15 x 35 m. BT-67 1.0 cm ALPHAJET 1.67 cm AU-23 รายเอียดในเต็นท์นิทรรศการ เต็นท์ที่ 1 โครงการพระราชดำริฝนหลวง-กร.ทอ. และ ศวอ.ทอ. เต็นท์ที่ 2 โครงการข้าวกล้องแรกผลิ-บน.21 เต็นท์ที่ 3 ภารกิจโปรยน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน-? เต็นท์ที่ 4 ภารกิจการบินควบคุมไฟป่า-ศวอ.ทอ. เต็นท์ที่ 5 ภารกิจการบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ -? 1.32 cm เวทีใหญ่ เวที 0.88 cm เต็นท์ เวทีดุริยางค์

8 แผนการจอด บ. 4-5 มี.ค.56(วันจริง)
Air Bus C-130 4 BT-67 2 A-JET 2 UH-1H UH-1H 4 AU-23

9 แผนการจอด บ. 26-27 ก.พ.56(วันซ้อม-1)
C-130 4 BT-67 1 A-JET UH-1H 1 UH-1H 2 AU-23


ดาวน์โหลด ppt ขนาดพื้นที่จัดงาน ( ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google