งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 อุปนิสัย ยอดแย่ 7 อุปนิสัย ยอดแย่ 1. ต่อต้าน 2. เริ่มด้วยความว่างเปล่า ไม่มีแผน 3. เก็บสิ่งที่จะต้องทำก่อนไว้ทำที่ หลังสุด 4. คิดแต่เรื่องแพ้ ชนะ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 อุปนิสัย ยอดแย่ 7 อุปนิสัย ยอดแย่ 1. ต่อต้าน 2. เริ่มด้วยความว่างเปล่า ไม่มีแผน 3. เก็บสิ่งที่จะต้องทำก่อนไว้ทำที่ หลังสุด 4. คิดแต่เรื่องแพ้ ชนะ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 7 อุปนิสัย ยอดแย่ 7 อุปนิสัย ยอดแย่ 1. ต่อต้าน 2. เริ่มด้วยความว่างเปล่า ไม่มีแผน 3. เก็บสิ่งที่จะต้องทำก่อนไว้ทำที่ หลังสุด 4. คิดแต่เรื่องแพ้ ชนะ 5. พยายามหาโอกาสพูดก่อน จากนั้น จึงแกล้งทำเป็นฟัง 6. ไม่ให้ความร่วมมือ 7. ปั่นทอนตัวเองไปเรื่อยๆ

3 7 อุปนิสัยที่ดีของผู้นำ 1. Be proactive 2. Begin with the End in Mind 3. Put first thing first 4. Think win-win 5. Seek first to understand then to be understood 6. Synergize 7. Sharpen the saw

4 1. Be proactive 2. เป้าหมายสูงสุดของชีวิต 3. จัดลำดับความสำคัญ 4. คิดแบบ ชนะ - ชนะ หรือ ไม่มี ใครเสียเปรียบ 5. พยายามฟังคนอื่นก่อนที่จะ เข้าใจหรือพิพากษาเขา 6. ผนึกกำลัง 7. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 7 อุปนิสัยที่ดีของผู้นำ

5 1.Be proactive เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามา เราต้องมีสติ ก่อนที่จะตอบสนองกลับไป เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามา เราต้องมีสติ ก่อนที่จะตอบสนองกลับไป เพราะเรามีอิสระที่จะเลือกทำ เลือก คิด เลือกพูด ปราศจากอิทธิพลของ เรื่องแย่ๆ ในอดีต เพราะเรามีอิสระที่จะเลือกทำ เลือก คิด เลือกพูด ปราศจากอิทธิพลของ เรื่องแย่ๆ ในอดีต อย่าให้เรื่องในอดีตมามีอิทธิพลต่อ อิสระภาพของความคิดของเรา อย่าให้เรื่องในอดีตมามีอิทธิพลต่อ อิสระภาพของความคิดของเรา ตัวช่วยเรื่องนี้คือ การรู้จักมี “ สติ ” ตัวช่วยเรื่องนี้คือ การรู้จักมี “ สติ ” การมีสติทำได้อย่างไร การมีสติทำได้อย่างไร เราเจอสิ่งเร้าทุกวัน ทุกขณะจิต เราเจอสิ่งเร้าทุกวัน ทุกขณะจิต การมีสติคือ เราต้องแยก สามสิ่งนี้ ออกจากกันคือ การมีสติคือ เราต้องแยก สามสิ่งนี้ ออกจากกันคือ

6 แยกชิ้นส่วนออก จากกัน สมอง : คิด ปรุง แต่ง จิต : เกิด ( กุศล อกุศล ) สติ : ตัวรู้ : รู้ตัว

7 สมอง : คิด ปรุง แต่ง จิต : เกิด ( กุศล อกุศล ) สติ : ตัวรู้ : รู้ตัว

8 ตัวช่วยในอุปนิสัยที่ 1 ธนาคารออมใจ ธนาคารออมใจ – มีรับฝาก – มีถอน – ฝากไม่เท่ากับถอน การหาเหตุผลที่ดีให้คนอื่น การหาเหตุผลที่ดีให้คนอื่น

9 2.Begin with the End in Mind เมื่อท่านต้องลาจากโลก ใบนี้ไป เมื่อท่านต้องลาจากโลก ใบนี้ไป ในวันพิธีศพของท่าน ท่านต้องเขียนสุนทร พจน์เอง ในวันพิธีศพของท่าน ท่านต้องเขียนสุนทร พจน์เอง ลองเขียนร่างสุนทรพจน์ ของท่าน กล่าวถึงตัว ท่านอย่างไรบ้าง ลองเขียนร่างสุนทรพจน์ ของท่าน กล่าวถึงตัว ท่านอย่างไรบ้าง

10 3.Put first thing first เราแยกภารกิจที่ทำทุกวัน เป็น 4 ประเภท คือ เราแยกภารกิจที่ทำทุกวัน เป็น 4 ประเภท คือ เรื่องสำคัญ และเร่งด่วน เรื่องสำคัญ และเร่งด่วน เรื่องไม่สำคัญ และเร่งด่วน เรื่องไม่สำคัญ และเร่งด่วน เรื่องสำคัญ และไม่เร่งด่วน เรื่องสำคัญ และไม่เร่งด่วน เรื่องไม่สำคัญ และไม่เร่งด่วน เรื่องไม่สำคัญ และไม่เร่งด่วน

11 P1 Crisis Crisis Pressing Problem Pressing Problem Deadline-driven project,meeting. Deadline-driven project,meeting.P2 Preparation Preparation Prevention Prevention Value clarification Value clarification Planning Planning Relationship building Relationship building Empowerment Empowerment P3 Some phone call Some phone call Some mail,some report Some mail,some report Some meeting Some meeting Many proximate pressing matter Many proximate pressing matter Many popular activity Many popular activityP4 Busywork Busywork Some telephone call Some telephone call Excessive TV Excessive TV เรื่องด่วน เรื่องไม่ด่วน เรื่อง สำคัญ เรื่อง ไม่สำคัญ

12 P1 วิกฤตการณ์ วิกฤตการณ์ แก้ปัญหาหน้างาน แก้ปัญหาหน้างาน วันสุดท้ายที่ต้องส่ง หรืองาน ประชุมด่วน. วันสุดท้ายที่ต้องส่ง หรืองาน ประชุมด่วน.P2 การวางแผน เตรียมพร้อม การวางแผน เตรียมพร้อม การป้องกัน การป้องกัน การตระหนักในคุณค่าของ หลักคิดที่ดี การตระหนักในคุณค่าของ หลักคิดที่ดี การสร้างสัมพันธภาพทีดี การสร้างสัมพันธภาพทีดี การมอบอำนาจ การมอบอำนาจ P3 สายเข้าบางสาย สายเข้าบางสาย ข้อมูลหรือรายงานที่ไม่เกิด ประโยชน์ ข้อมูลหรือรายงานที่ไม่เกิด ประโยชน์ บางการประชุม บางการประชุม ข่าวในหนังสือพิมพ์ ข่าวในหนังสือพิมพ์ งานเลี้ยงบางงาน งานเลี้ยงบางงานP4 งานยุ่ง งานยุ่ง โทรคุยเรื่องไม่เป็นเรื่อง โทรคุยเรื่องไม่เป็นเรื่อง รายการทีวีไร้สาระ ละครน้ำ เน่า รายการทีวีไร้สาระ ละครน้ำ เน่า

13 4.Think win-win พื้นฐานของการมองโลกในแง่ดี พื้นฐานของการมองโลกในแง่ดี แต่ยังมีอัตตาอยู่ แต่ยังมีอัตตาอยู่ เป็นหลักการบริหารความขัดแย้ง ได้ทางหนึ่ง เป็นหลักการบริหารความขัดแย้ง ได้ทางหนึ่ง เป็นแนวคิดของการมีภาวะผู้นำ เป็นแนวคิดของการมีภาวะผู้นำ

14 เมื่อเกิดความขัดแย้ง หมี loose/win สุนัข สุนัข นกฮูก win/win จิ้งจอก เต่า loose/loose ฉลาม win/loose เน้น ความ สัมพัน ธ์ เน้นงาน สำเร็จ

15 5.Seek first to understand then to be understood การฟังที่มีคุณภาพ การฟังที่มีคุณภาพ การฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening) การฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening) การฟังอย่างจริงใจ การฟังอย่างจริงใจ เมื่อต้องเป็นที่ปรึกษา ควรหลีกเลี่ยง การ สอบถาม ตีความ ประเมิน เมื่อต้องเป็นที่ปรึกษา ควรหลีกเลี่ยง การ สอบถาม ตีความ ประเมิน

16 กรณีศึกษา เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณ พูดว่า เธอ.. วันนี้ฉันอยากตาย !! เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณ พูดว่า เธอ.. วันนี้ฉันอยากตาย !! คุณจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไร ? คุณจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไร ?  เมื่อลูกสาววัยรุ่นของคุณพูดว่า แม่ แม่ หนูอยากทำแท้ง  คุณจะพูดกับลูกสาวว่าอย่างไร ?

17 เมื่อเพื่อนคุณพูดกับคุณว่า “ ผม ติดพนันบอล และตอนนี้มาเฟีย กำลังตามหนี้ ” คุณจะพูดกับเพื่อน ว่า เมื่อเพื่อนคุณพูดกับคุณว่า “ ผม ติดพนันบอล และตอนนี้มาเฟีย กำลังตามหนี้ ” คุณจะพูดกับเพื่อน ว่า เมื่อเพื่อนคุณบอกกับคุณว่า “ ฉัน อยากทำแท้ง ” คุณจะพูดกับเพื่อน ว่า.. เมื่อเพื่อนคุณบอกกับคุณว่า “ ฉัน อยากทำแท้ง ” คุณจะพูดกับเพื่อน ว่า.. กรณีศึกษา

18 6.Synergize หลักการของ Synergize คือ ท่ามกลางความแตกต่างของ ความคิด น่าจะมีทางออกใหม่ ที่ดีและเป็นทางออกที่ได้รวม เอาเหตุผลของทั้งสองฝ่ายมา ไว้ด้วยกัน หลักการของ Synergize คือ ท่ามกลางความแตกต่างของ ความคิด น่าจะมีทางออกใหม่ ที่ดีและเป็นทางออกที่ได้รวม เอาเหตุผลของทั้งสองฝ่ายมา ไว้ด้วยกัน หรือจะเรียกว่า “ การบูรณาการ ทางด้านความคิด และเกิดพลัง ใหม่ที่สร้างสรรค์ก็ได้ ” หรือจะเรียกว่า “ การบูรณาการ ทางด้านความคิด และเกิดพลัง ใหม่ที่สร้างสรรค์ก็ได้ ”

19 กรณีศึกษา 1 เมื่อท่านต้องเป็นผู้พิพากษาคดี อาชญากรโหดเหี้ยม ฆ่า ขมขืนสตรี และเด็กในหมู่บ้าน เมื่อท่านต้องเป็นผู้พิพากษาคดี อาชญากรโหดเหี้ยม ฆ่า ขมขืนสตรี และเด็กในหมู่บ้าน โทษของเขาคือ ประหารชีวิต โทษของเขาคือ ประหารชีวิต แต่ถ้ามีการสร้างคุณงามความดี อาจ ลดโทษได้ คือจำคุกตลอดชีวิต แต่ถ้ามีการสร้างคุณงามความดี อาจ ลดโทษได้ คือจำคุกตลอดชีวิต คณะลูกขุนแบ่งเป็น 2 ฝ่ายที่มี ความคิดแตกต่างกัน คณะลูกขุนแบ่งเป็น 2 ฝ่ายที่มี ความคิดแตกต่างกัน ข้างหนึ่ง ให้ประหารชีวิต อีกข้าง หนึ่งให้โอกาสทำความดี ข้างหนึ่ง ให้ประหารชีวิต อีกข้าง หนึ่งให้โอกาสทำความดี เมื่อคุณคือผู้พิพากษา คุณจะ Synergize อย่างไร เมื่อคุณคือผู้พิพากษา คุณจะ Synergize อย่างไร

20 เมื่อคุณพ่อเพิ่งจะได้มีโอกาสลาพัก ร้อน ก็อยากพาภรรยาและลูกชาย วัยรุ่น ไปเที่ยวทะเลเป็นเวลา 10 วัน เมื่อคุณพ่อเพิ่งจะได้มีโอกาสลาพัก ร้อน ก็อยากพาภรรยาและลูกชาย วัยรุ่น ไปเที่ยวทะเลเป็นเวลา 10 วัน แต่ลูกไม่อยากไปด้วย เพราะมีนัด กับเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยวตามประสา วัยรุ่น แต่ลูกไม่อยากไปด้วย เพราะมีนัด กับเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยวตามประสา วัยรุ่น ทั้งพ่อและแม่ไม่ต้องการให้ลูกอยู่ บ้านตามลำพัง ทั้งพ่อและแม่ไม่ต้องการให้ลูกอยู่ บ้านตามลำพัง ลูกก็ไม่อยากผิดนัดกับเพื่อน ลูกก็ไม่อยากผิดนัดกับเพื่อน เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร มี ทางออกหรือไม่ อะไรคือเคล็ดลับ ของการคลายปม เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร มี ทางออกหรือไม่ อะไรคือเคล็ดลับ ของการคลายปม กรณีศึกษา 2 กรณีศึกษา 2

21 ปัจจัยแวดล้อม ที่บ้านมีแผนจะทาสีรั้วบ้าน ที่บ้านมีแผนจะทาสีรั้วบ้าน ในเมืองนั้นมีรถไฟฟ้าที่รวดเร็ว และปลอดภัย ในเมืองนั้นมีรถไฟฟ้าที่รวดเร็ว และปลอดภัย ที่บ้านมีอินเตอร์เน็ทตลอดเวลา ที่บ้านมีอินเตอร์เน็ทตลอดเวลา

22 ทบทวนตัวเองทุกวัน ทุกครึ่ง วัน ทุกชม. ทุกนาที ทุกขณะ จิต ทบทวนตัวเองทุกวัน ทุกครึ่ง วัน ทุกชม. ทุกนาที ทุกขณะ จิต อุปนิสัยไหนต้องเลือกใช้ เมื่อใด อุปนิสัยไหนต้องเลือกใช้ เมื่อใด 7.Sharpen the saw

23 เมื่อเกิดความขัดแย้ง หมี loose/win สุนัข สุนัข นกฮูก win/win จิ้งจอก เต่า loose/loose ฉลาม win/loose เน้น ความ สัมพัน ธ์ เน้นงาน สำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt 7 อุปนิสัย ยอดแย่ 7 อุปนิสัย ยอดแย่ 1. ต่อต้าน 2. เริ่มด้วยความว่างเปล่า ไม่มีแผน 3. เก็บสิ่งที่จะต้องทำก่อนไว้ทำที่ หลังสุด 4. คิดแต่เรื่องแพ้ ชนะ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google