งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Your Boss Managing Managing M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 2 1. ความสำคัญในการบริหาร เจ้านาย เกิดความราบรื่นในการทำงาน ลดข้อขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Your Boss Managing Managing M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 2 1. ความสำคัญในการบริหาร เจ้านาย เกิดความราบรื่นในการทำงาน ลดข้อขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Your Boss Managing Managing

3 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 2 1. ความสำคัญในการบริหาร เจ้านาย เกิดความราบรื่นในการทำงาน ลดข้อขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดัน (Pressure) ลดความคับข้องใจ (Frustration) เกิดความรู้สึกสนุกกับงาน

4 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 3 ไม่ได้ ระเบิดเวลา เหมาะ ไม่ได้ เข้ากับนายได้หรือไม่ ปรับตัวได้หรือไม่ เหมาะกับองค์หรือไม่ ไม่เหมาะปรับตัวได้หรือไม่ ได้ แบบไหน 2. มองตัวเราเอง การทำความรู้จักตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่า เป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ที่สำคัญยิ่งในการเริ่มต้นบริหารเจ้านาย จาก จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย

5 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 4 3. ข้อควรจำก่อนการบริหาร เจ้านาย คือการทำความรู้จักกับตัวเจ้านาย ความ เข้าใจถึงแก่นแท้ หรือตัวตนที่แท้จริง ทำให้เกิดการยอมรับและปรับตัวได้ง่ายขึ้น นาย คือ ปุถุชน นายก็มีนายและกลัวตกงาน เหมือนกัน นายกับลูกน้องต้องพึ่งพากัน

6 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 5 3. ข้อควรจำก่อนการบริหาร เจ้านาย นายต้องการอะไรจากเรา  ทำงานได้  จงรักภักดี และซื่อสัตย์สุจริต  ปรึกษาได้  เป็นผู้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ เมื่อนาย ต้องการทราบ อะไรทำให้นายทำหน้าที่ได้  รางวัล  ความโลดโผน  ความเป็นอมตะ  เป็นผู้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ เมื่อนาย ต้องการทราบ

7 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 6 4. Johari Window Concept สัมพันธ์ภาพราบรื่น (O.K) ทั้งสองฝ่ายจะอยู่ ในช่วง Public Area ซึ่งหมายถึงการเปิด กว้าง หรือการยอมรับซึ่งกันและกันอย่าง เต็มที่ O.KNO.K O.K Public Area ( ยอมรับซึ่งกันและกัน ) Hidden Area ( ซ่อนเร้น ) NO.K Blind Area ( เป็นจุดบอด ) Unknown Area ( ไม่สามารถคาดเดาได้ ) I YOU

8 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 7 5. ลักษณะของหัวหน้าที่ดี หัวหน้าที่ไม่ดี  หูเบา เจ้าอารมณ์  อิจฉาประจำ  ข่มลูกน้อง  ลำเอียง  จองเวร  เลี่ยงความจริงใจ  เห็นแก่ตัว  ไม่รับผิดชอบ  กลัวเหนื่อย, เฉื่อย ชา  ไม่รักษาคำพูด  ขาดมนุษย์สัมพันธ์  หมั่นอวดดี หัวหน้าที่ดี  นักวางแผน  นักพัฒนา  นักคิดค้น  นักบุญใจ พระ  นักธุรกิจ

9 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 8 6. ประเภทของลูกน้อง ลูกน้องที่ดี  ปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมเจ้านาย  หนักแน่น อารมณ์มั่นคง  มีความรับผิดชอบ  ช่างสังเกตุ  เผชิญหน้าได้ทุก สถานการณ์  มีความรอบคอบ  มีความซื่อสัตย์  มีความระมัดระวัง  มีความคิดริเริ่ม ลูกน้องที่ไม่ดี  งี่เง่า  โง่เง่า  งุนงง  ง่วงเหงา  เงื้อง่า  งมงาย  งุ่นง่าน  งกเงิ่น  โงนเงน

10 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 9 7. ความกดดันของลูกน้อง รู้สึกว่าการสื่อสารกับนายเป็นการตั้ง รับที่ไม่มีทางชนะ แม้จะรู้สึกว่าตน ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด เป้าหมายที่ไม่ตรงกับหัวหน้า ค่านิยมไม่ตรงกับหัวหน้า งานท่วมหัว หรือเครียดกับงานเกินไป เจ้านายของเจ้านาย และคนอื่นใน ระดับเจ้านายที่ตน จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่พอใจด้วย เพื่อให้นายพอใจ

11 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 10 Make sure you understand your boss and his context ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจตัวของนายและ ความหมาย ที่นายต้องการสื่อสารได้ดี Assort Yourself and Your Needs จัดการให้เข้ากันได้กับตนเองและความ ต้องการ ของตนเอง ** วิธีบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคุณ กับนาย ** (Exhibit Managing the Relationship with your Boss)

12 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 11 The Boss’s World ( เข้าใจโลกของนาย )  Goals and Objectives เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนาย  The Pressures on Him ความรู้สึกกดดันต่างๆ ที่นายมี  His Strengths, Weaknesses, Blind Spots จุดอ่อน จุดแข็ง และจุดบอดของนาย  His Preferred Work Style วิธีปฏิบัติงานแบบที่นายพอใจ ** เข้าใจนายของคุณและเข้าใจ ตนเอง ** (Understanding the Boss and Yourself) (Understanding the Boss and Yourself)

13 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 12 You and Your Needs ( เข้าใจตนเองและความ ปรารถนาของตนเอง )  You Own Strengths and Weaknesses จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณเอง  You Personal Style วิถีทางหรือแบบอย่างของตัวคุณเอง  Your Predisposition toward Dependence on Authority Figure การยอมรับในบทบาทที่ตัวคุณมีในตำแหน่งหน้าที่ และ บทบาท ของนายในลักษณะพึ่งพากัน ** เข้าใจนายของคุณและเข้าใจ ตนเอง ** (Understanding the Boss and Yourself) (Understanding the Boss and Yourself)

14 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 13 Develop and Maintain a Relationship That : พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ซึ่งเกื้อกูล กันดังนี้  Fits Both Your Needs and Styles เหมาะสมกับความต้องการและ วิถีทางหรือ แบบอย่างของคุณ และของนาย  Is Characterized by Mutual Expectation มีลักษณะที่ตรงกับความคาดหมายของทั้ง สองฝ่าย  Keeps Your Boss Informed ข่าวสารข้อมูลที่คุณมีควรให้นายได้ร่วมรับรู้ เสมอ หรือพยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกันอย่างสม่ำเสมอ ** เข้าใจนายของคุณและเข้าใจ ตนเอง ** (Understanding the Boss and Yourself) (Understanding the Boss and Yourself)

15 M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 14  Is Based on Dependability and Honesty ให้ความสัมพันธ์นั้นประกอบไปด้วยความซื่อ จริงใจ และ ต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันได้  Selectively Use Your Boss’s Time and Resources เลือกใช้เวลาให้เหมาะสมในการติดต่อกับ นายเพื่อขอข้อมูล หรือการสนับสนุน ** เข้าใจนายของคุณและเข้าใจ ตนเอง ** (Understanding the Boss and Yourself) (Understanding the Boss and Yourself)

16 15 The End BEE Club อยากเห็นทุกคนมี ความสุข


ดาวน์โหลด ppt 1 Your Boss Managing Managing M a n a g i n g Y o u r B o s s Page 2 1. ความสำคัญในการบริหาร เจ้านาย เกิดความราบรื่นในการทำงาน ลดข้อขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google