งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Managing Your Boss.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Managing Your Boss."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Managing Your Boss

2 1. ความสำคัญในการบริหารเจ้านาย
เกิดความราบรื่นในการทำงาน ลดข้อขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดัน (Pressure) ลดความคับข้องใจ (Frustration) เกิดความรู้สึกสนุกกับงาน

3 เข้ากับนายได้หรือไม่
2. มองตัวเราเอง การทำความรู้จักตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ที่สำคัญยิ่งในการเริ่มต้นบริหารเจ้านาย จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย แบบไหน เข้ากับนายได้หรือไม่ ได้ เหมาะ เหมาะกับองค์หรือไม่ ไม่ได้ ปรับตัวได้หรือไม่ ไม่เหมาะ ปรับตัวได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ระเบิดเวลา

4 3. ข้อควรจำก่อนการบริหารเจ้านาย
คือ การทำความรู้จักกับตัวเจ้านาย ความเข้าใจถึงแก่นแท้ หรือ ตัวตนที่แท้จริง ทำให้เกิดการยอมรับและปรับตัวได้ง่ายขึ้น นาย คือ ปุถุชน นายก็มีนายและกลัวตกงานเหมือนกัน นายกับลูกน้องต้องพึ่งพากัน

5 3. ข้อควรจำก่อนการบริหารเจ้านาย
นายต้องการอะไรจากเรา ทำงานได้ จงรักภักดี และซื่อสัตย์สุจริต ปรึกษาได้ เป็นผู้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ เมื่อนายต้องการทราบ อะไรทำให้นายทำหน้าที่ได้ รางวัล ความโลดโผน ความเป็นอมตะ

6 (ยอมรับซึ่งกันและกัน) (ไม่สามารถคาดเดาได้)
4. Johari Window Concept สัมพันธ์ภาพราบรื่น (O.K) ทั้งสองฝ่ายจะอยู่ในช่วง Public Area ซึ่งหมายถึงการเปิดกว้าง หรือการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ O.K NO.K Public Area (ยอมรับซึ่งกันและกัน) Hidden Area (ซ่อนเร้น) Blind Area (เป็นจุดบอด) Unknown Area (ไม่สามารถคาดเดาได้) I YOU

7 5. ลักษณะของหัวหน้าที่ดี
หัวหน้าที่ไม่ดี หูเบา เจ้าอารมณ์ อิจฉาประจำ ข่มลูกน้อง ลำเอียง จองเวร เลี่ยงความจริงใจ เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ กลัวเหนื่อย, เฉื่อยชา ไม่รักษาคำพูด ขาดมนุษย์สัมพันธ์ หมั่นอวดดี หัวหน้าที่ดี นักวางแผน นักพัฒนา นักคิดค้น นักบุญใจพระ นักธุรกิจ

8 6. ประเภทของลูกน้อง ลูกน้องที่ดี ลูกน้องที่ไม่ดี
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเจ้านาย หนักแน่น อารมณ์มั่นคง มีความรับผิดชอบ ช่างสังเกตุ เผชิญหน้าได้ทุกสถานการณ์ มีความรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีความระมัดระวัง มีความคิดริเริ่ม ลูกน้องที่ไม่ดี งี่เง่า โง่เง่า งุนงง ง่วงเหงา เงื้อง่า งมงาย งุ่นง่าน งกเงิ่น โงนเงน

9 7. ความกดดันของลูกน้อง รู้สึกว่าการสื่อสารกับนายเป็นการตั้งรับที่ไม่มีทางชนะ แม้จะรู้สึกว่าตนไม่ได้เป็นฝ่ายผิด เป้าหมายที่ไม่ตรงกับหัวหน้า ค่านิยมไม่ตรงกับหัวหน้า งานท่วมหัว หรือเครียดกับงานเกินไป เจ้านายของเจ้านาย และคนอื่นในระดับเจ้านายที่ตน จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่พอใจด้วย เพื่อให้นายพอใจ

10 **วิธีบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับนาย**
(Exhibit Managing the Relationship with your Boss) Make sure you understand your boss and his context ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจตัวของนายและความหมาย ที่นายต้องการสื่อสารได้ดี Assort Yourself and Your Needs จัดการให้เข้ากันได้กับตนเองและความต้องการ ของตนเอง

11 **เข้าใจนายของคุณและเข้าใจตนเอง**
(Understanding the Boss and Yourself) The Boss’s World (เข้าใจโลกของนาย) Goals and Objectives เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนาย The Pressures on Him ความรู้สึกกดดันต่างๆ ที่นายมี His Strengths, Weaknesses, Blind Spots จุดอ่อน จุดแข็ง และจุดบอดของนาย His Preferred Work Style วิธีปฏิบัติงานแบบที่นายพอใจ

12 **เข้าใจนายของคุณและเข้าใจตนเอง**
(Understanding the Boss and Yourself) You and Your Needs (เข้าใจตนเองและความปรารถนาของตนเอง) You Own Strengths and Weaknesses จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณเอง You Personal Style วิถีทางหรือแบบอย่างของตัวคุณเอง Your Predisposition toward Dependence on Authority Figure การยอมรับในบทบาทที่ตัวคุณมีในตำแหน่งหน้าที่ และ บทบาท ของนายในลักษณะพึ่งพากัน

13 **เข้าใจนายของคุณและเข้าใจตนเอง**
(Understanding the Boss and Yourself) Develop and Maintain a Relationship That : พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ซึ่งเกื้อกูลกันดังนี้ Fits Both Your Needs and Styles เหมาะสมกับความต้องการและ วิถีทางหรือแบบอย่างของคุณ และของนาย Is Characterized by Mutual Expectation มีลักษณะที่ตรงกับความคาดหมายของทั้งสองฝ่าย Keeps Your Boss Informed ข่าวสารข้อมูลที่คุณมีควรให้นายได้ร่วมรับรู้เสมอ หรือพยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่ำเสมอ

14 **เข้าใจนายของคุณและเข้าใจตนเอง**
(Understanding the Boss and Yourself) Is Based on Dependability and Honesty ให้ความสัมพันธ์นั้นประกอบไปด้วยความซื่อจริงใจ และ ต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันได้ Selectively Use Your Boss’s Time and Resources เลือกใช้เวลาให้เหมาะสมในการติดต่อกับนายเพื่อขอข้อมูล หรือการสนับสนุน

15 BEE Club อยากเห็นทุกคนมีความสุข
The End


ดาวน์โหลด ppt Managing Your Boss.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google