งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเทียบเรือ ทรภ. ๓ แหลม พันวา จ. ภูเก็ต เรือ ต. ๒๒๑ เข้าราชการ มรอ. เม. ย. ๕๔ – ก. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเทียบเรือ ทรภ. ๓ แหลม พันวา จ. ภูเก็ต เรือ ต. ๒๒๑ เข้าราชการ มรอ. เม. ย. ๕๔ – ก. ย. ๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเทียบเรือ ทรภ. ๓ แหลม พันวา จ. ภูเก็ต เรือ ต. ๒๒๑ เข้าราชการ มรอ. เม. ย. ๕๔ – ก. ย. ๕๔

2 หลัก เทียบเรือ ก. ภูเก็ต ก. โล้น แหลม พันวา

3 บก. ทรภ. ๓ หลัก เทียบเรือ

4 กระโจมไฟ แนวหิน

5 หลักเทียบเรือด้านนอก หลักเทียบเรือ ด้านนอก ( เรือ PGM )

6 หลักเทียบเรือ ด้านใน ( เรือ PCF ) หลักเทียบเรือด้านใน

7 ภาพเรือ PCF เมื่อทำการเทียบเรียบร้อย แล้ว

8 ข้อระมัดระวัง ทางเข้าท่าเรือไม่มีที่หมายในการนำเรือที่ เด่นชัด มีแนวหินยืนออกมาจาก กระโจมไฟประมาณ ๑๐๐ หลา ในแนว ตะวันตก - ตะวันออก การนำ เรือเข้าควรเผื่อระยะไว้ด้วย โดยเฉพาะเวลาน้ำ ลง

9 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt หลักเทียบเรือ ทรภ. ๓ แหลม พันวา จ. ภูเก็ต เรือ ต. ๒๒๑ เข้าราชการ มรอ. เม. ย. ๕๔ – ก. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google