งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่ในประวัติ สธน.นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่ในประวัติ สธน.นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่ในประวัติ สธน.นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ

2 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระธรรมนูญทหาร พ.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
พ.อ.วิระ โรจนวาศ ผอ.สธน.ทหาร พ.อ.อนุชา ปุณกะบุตร รอง.ผอ.สธน.ทหาร พ.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก.กคด.สธน.ทหาร พ.อ.ทนงค์ ลีฬหากาญจน์ หก.กนก.สธน.ทหาร

3 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
พ.อ.วิระ โรจนวาศ ผอ. สธน.ทหาร พ.อ.อนุชา ปุณกะบุตร รอง ผอ. สธน.ทหาร พ.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก.กคด.สธน.ทหาร พ.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก.กนก.สธน.ทหาร

4 กองคดี พ.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก.กคด.สธน.ทหาร พ.ท.สุเมธ ศิริบุญญา
พ.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก.กคด.สธน.ทหาร พ.ท.สุเมธ ศิริบุญญา หน.วินิจฉัย กคด.สธน.ทหาร พ.ท.ประเสริฐ แดงไผ่ หน.คดีแพ่ง กคด.สธน.ทหาร พ.ท.หญิง จำเรียง ช้างอยู่ หน.คดีอาญา กคด.สธน.ทหาร ร.อ.หญิง รัฐนาถ พัฒนธรรม รรก.ประจำแผนกคดีอาญา กคด.สธน.ทหาร ร.อ.วรวุฒิ รัตนมุง รรก.ประจำแผนกคดีแพ่ง กคด.สธน.ทหาร

5 กองคดี หน้าที่ เสนอความเห็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับ คดีอาญา วินัย คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีต่างๆ สืบสวนสอบสวน การคุ้มครองพยาน การร่วมฟัง การสอบสวน การวินิจฉัย

6 กองนิติธรรมและกฤษฎีกา
พ.อ.ทนงค์ ลีฬหากาญจน์ หก.กนก.สธน.ทหาร พ.ท.นิติน ออรุ่งโรจน์ หน.กฎหมายระหว่างประเทศ กนก.สธน.ทหาร พ.ท.สุพัฒน์ อดิเรก หน.สัญญา กนก.สธน.ทหาร พ.ท.มนตรี โปษณเจริญ หน.ตรวจร่างกฎหมาย กนก.สธน.ทหาร ร.อ.หญิง พิสาข์ หุตะสิงห์ รรก.ประจำแผนกกฎหมายระหว่างประเทศ กนก.สธน.ทหาร ร.ท.จักษ์ ธาระรูป พ.ต.หญิง วรรณดี จึงสวัสดิ์ รรก.ประจำแผนกสัญญา กนก.สธน.ทหาร รรก.ตรวจร่างกฎหมาย กนก.สธน.ทหาร

7 กองนิติธรรมและกฤษฎีกา
หน้าที่ ตรวจร่างสัญญา กฎหมายระหว่าง ประเทศ ตรวจร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร

8 นายทหารธุรการกำลังพล สธน.ทหาร
ธุรการ สธน.ทหาร ร.ท.ธงชัย มีเสม นายทหารธุรการกำลังพล สธน.ทหาร ร.ท.สมศักดิ์ บุญเกิด นายทหารการเงิน ร.ต.หญิง ขวัญเรียม เมืองประแก้ว นายทหารงบประมาณ

9 ธุรการ สธน.ทหาร หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการงานใน สำนักงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และ งบประมาณของสำนักงานพระธรรมนูญทหาร


ดาวน์โหลด ppt อยู่ในประวัติ สธน.นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google