งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ ก.ค. ๕๔ โดยทางบก ๒. ลักษณะน้ำ น้ำขึ้น-ลงพัดขนานท่า

3 ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๑๕ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แลต ๑๒ องศา ๓๕.๙ ลิปดา น. ลอง ๑๐๐ องศา๕๖.๗ ลิปดา อ. ทุ่นไฟปากร่อง ไม่มี

4 ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ
ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ เขาหมาจอ ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ Lat 12º 35.9́ N Long 100º 56.7́ E

5 ข้อมูลท่าเรือ ลักษณะท่าเรือท่าเทียบเรือเขาหมาจอ เป็นท่าเรือที่ใช้ในการ รับ – ส่งกำลังพลไปยัง เกาะแสมสาร เป็นคอนกรีตทอดยาว จากฝั่งลงไปในทะเล บริเวณหน้าท่าเรือมีความยาวประมาณ ๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร มีความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๓ เมตร ทางเข้าท่าเรือไม่มีทุ่นไฟ หรือที่หมายการนำเรือที่เห็น เด่นชัด

6 ลักษณะท่าเทียบเรือ

7 ลักษณะการเทียบ

8 สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITYS)
เสบียง สามารถจัดหาที่ช่องแสมสาร

9 สิ่งอำนวยความสะดวก

10 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

11 การติดต่อสื่อสาร (COMUNICATION)
เมื่อต้องการนำเรือเข้าจอดให้ประสานก่อน ๑ วัน น.ต. ศักดิ์พิพัฒน์ หอมกระจุย ,

12 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google