งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือเขาหมา จอ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ ก. ค. ๕๔ โดยทางบก ๒. ลักษณะน้ำ น้ำขึ้น - ลงพัดขนานท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือเขาหมา จอ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ ก. ค. ๕๔ โดยทางบก ๒. ลักษณะน้ำ น้ำขึ้น - ลงพัดขนานท่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือเขาหมา จอ

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ ก. ค. ๕๔ โดยทางบก ๒. ลักษณะน้ำ น้ำขึ้น - ลงพัดขนานท่า

3 ข้อมูลการนำเรือที่ เกี่ยวข้อง  แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๑๕  ตำบลที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี  แลต ๑๒ องศา ๓๕. ๙ ลิปดา น.  ลอง ๑๐๐ องศา ๕๖. ๗ ลิปดา อ.  ทุ่นไฟปากร่องไม่มี

4 ท่าเทียบเรือ เขาหมาจอ Lat 12º 35.9́ N Long 100º 56.7́ E ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ เขาหมาจอ

5 ข้อมูลท่าเรือ  ลักษณะท่าเรือท่าเทียบเรือเขาหมาจอ เป็นท่าเรือที่ใช้ในการ รับ – ส่งกำลังพล ไปยัง เกาะแสมสาร เป็นคอนกรีตทอด ยาวจากฝั่งลงไปในทะเล บริเวณหน้า ท่าเรือมีความยาวประมาณ ๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร มีความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๓ เมตร ทางเข้าท่าเรือไม่มีทุ่นไฟ หรือที่ หมายการนำเรือที่เห็นเด่นชัด

6 ลักษณะท่าเทียบเรือ

7 ลักษณะการเทียบ

8 สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITYS)  เสบียง สามารถจัดหาที่ช่องแสมสาร

9 สิ่งอำนวยความสะดวก

10 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

11 การติดต่อสื่อสาร (COMUNICATION) เมื่อต้องการนำเรือเข้าจอดให้ประสาน ก่อน ๑ วัน น. ต. ศักดิ์พิพัฒน์ หอมกระจุย 089-753- 4590,038-432475

12 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือเขาหมา จอ. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ ก. ค. ๕๔ โดยทางบก ๒. ลักษณะน้ำ น้ำขึ้น - ลงพัดขนานท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google