งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม ชย. ทร.. ไฟกระพริบได้โดย สตาร์ทเตอร์ เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. ทำจาก พลาสติด ลูกฟูกมาทำเป็นกล่อง เอา วงจรหลอดไฟฟ้ามาต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม ชย. ทร.. ไฟกระพริบได้โดย สตาร์ทเตอร์ เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. ทำจาก พลาสติด ลูกฟูกมาทำเป็นกล่อง เอา วงจรหลอดไฟฟ้ามาต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม ชย. ทร.

2 ไฟกระพริบได้โดย สตาร์ทเตอร์ เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. ทำจาก พลาสติด ลูกฟูกมาทำเป็นกล่อง เอา วงจรหลอดไฟฟ้ามาต่อ ร่วมกันกับสตาร์ทเตอร์ นำมาใช้ในการประดับ สถานที่ หรือประยุกต์ทำ เพิ่มเติมให้มีขนาดที่ ใหญ่ขึ้นเพื่อนำมาตกแต่ง สถานที่

3 ทำอิฐบล็อคจาก กระดาษ เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. ทำได้โดยนำเศษ กระดาษฉีกแล้วผสมกับ ปูนซีเมนต์ตีให้เข้ากันแล้ว นำมาเทในแบบทิ้งไว้ ประมาณ ๓ วันนำมาใช้ ก่อผนังสามารถเป็นฉนวน กันความร้อนได้ดี เนื่องจากมี กระดาษเป็น ส่วนผสม ต้นทุน ประมาณ ๕ บาท / ก้อน

4 บ้านนก.... นับ จำนวน เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. ใช้วงจรอิเล็กทรอนิค คือวงจรนับจำนวนคนโดยใช้ แสง และวงจรเสียงนกร้อง เมื่อมีคนเดินผ่านแสง ๑ ครั้ง ส่งสัญญาณไปยังวงจรจะนับ จำนวนคน ๑ ครั้ง และส่ง แรงดันไฟฟ้าไปให้กับวงจร เสียงนกร้อง นกก็จะร้อง ขึ้นมา สามารถใช้นับจำนวน คนที่เดินผ่านเข้าออก สถานที่ได้ เช่นห้องสมุด เพื่อเก็บสถิติข้อมูลการเข้า ใช้งานห้องสมุดได้

5 เครื่องตัดโฟม เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. ใช้ไฟฟ้าผ่าน ลวดความร้อนโดยสามารถ ปรับกำลังไฟฟ้าได้ ทำให้ ควบคุมปริมาณความร้อน ของเส้นลวดได้ เลือก ตัดโฟมหนาหรือบางได้ ตัด เป็นรูปต่างๆ ได้ตามต้องการ การนำไปใช้งาน แค่เสียบ ปลั๊กปรับกำลังไฟฟ้าโดย dimmer ก็ตัดโฟมได้แล้วใน รูปแบบ Free Form ต้นทุน ประมาณ ๑๐๐ บาท

6 เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. เป็นห่วงเหล็กนำมา คล้องกับ รองเท้าธรรมดาที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ สำหรับปีนขึ้นเสาไฟฟ้าเพื่อ ไปซ่อมทำ ต้นทุน ประมาณ ๕๐ บาท รองเท้าปีนเสาไฟ... สไปเดอร์แมน

7 คู่มือปฏิบัติงาน ชย. ทร. เกิดขึ้นจากปัญหา การสลับ สับเปลี่ยนหน้าที่ของข้าราชการ และการเกษียณอายุราชการ ไม่ มีการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน คนที่มารับหน้าที่ใหม่ ต้องใช้ เวลาศึกษางานมาก จึงให้มีการ สกัดความรู้วิธีการปฏิบัติงาน ระดับแผนก โดยให้กลุ่ม cop แต่ละแผนกจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน และจัดเก็บไว้ใน ระบบสารสนเทศ คู่มือ ปฏิบัติงานใน info.navy.mi.th/ncd ซึ่ง สามารถ แนบไฟล์ตัวอย่างการ ปฏิบัติงานจาก user ได้ โดยตรง คู่มือ ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม ชย. ทร.. ไฟกระพริบได้โดย สตาร์ทเตอร์ เป็นผลงานของนักเรียน อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ. จ. อ. ทำจาก พลาสติด ลูกฟูกมาทำเป็นกล่อง เอา วงจรหลอดไฟฟ้ามาต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google