งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม ชย.ทร..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม ชย.ทร.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม ชย.ทร.

2 ไฟกระพริบได้โดยสตาร์ทเตอร์
เป็นผลงานของนักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. ทำจาก พลาสติดลูกฟูกมาทำเป็นกล่อง เอาวงจรหลอดไฟฟ้ามาต่อ ร่วมกันกับสตาร์ทเตอร์ นำมาใช้ในการประดับสถานที่ หรือประยุกต์ทำเพิ่มเติมให้มีขนาดที่ ใหญ่ขึ้นเพื่อนำมาตกแต่งสถานที่

3 ทำอิฐบล็อคจากกระดาษ เป็นผลงานของนักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. ทำได้โดยนำเศษกระดาษฉีกแล้วผสมกับปูนซีเมนต์ตีให้เข้ากันแล้วนำมาเทในแบบทิ้งไว้ประมาณ ๓ วันนำมาใช้ก่อผนังสามารถเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีเนื่องจากมี กระดาษเป็นส่วนผสม ต้นทุน ประมาณ ๕ บาท /ก้อน

4 บ้านนก....นับจำนวน เป็นผลงานของนักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. ใช้วงจรอิเล็กทรอนิค คือวงจรนับจำนวนคนโดยใช้แสง และวงจรเสียงนกร้อง เมื่อมีคนเดินผ่านแสง ๑ ครั้งส่งสัญญาณไปยังวงจรจะนับจำนวนคน ๑ ครั้ง และส่งแรงดันไฟฟ้าไปให้กับวงจรเสียงนกร้อง นกก็จะร้องขึ้นมา สามารถใช้นับจำนวนคนที่เดินผ่านเข้าออกสถานที่ได้ เช่นห้องสมุด เพื่อเก็บสถิติข้อมูลการเข้าใช้งานห้องสมุดได้

5 เครื่องตัดโฟม เป็นผลงานของนักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. ใช้ไฟฟ้าผ่านลวดความร้อนโดยสามารถปรับกำลังไฟฟ้าได้ ทำให้ควบคุมปริมาณความร้อนของเส้นลวดได้ เลือกตัดโฟมหนาหรือบางได้ ตัดเป็นรูปต่างๆ ได้ตามต้องการ การนำไปใช้งาน แค่เสียบปลั๊กปรับกำลังไฟฟ้าโดย dimmer ก็ตัดโฟมได้แล้วในรูปแบบ Free Form ต้นทุน ประมาณ ๑๐๐ บาท

6 รองเท้าปีนเสาไฟ...สไปเดอร์แมน
เป็นผลงานของนักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. เป็นห่วงเหล็กนำมาคล้องกับ รองเท้าธรรมดาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้สำหรับปีนขึ้นเสาไฟฟ้าเพื่อไปซ่อมทำ ต้นทุน ประมาณ ๕๐ บาท

7 คู่มือปฏิบัติงาน ชย.ทร.
เกิดขึ้นจากปัญหา การสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ของข้าราชการ และการเกษียณอายุราชการ ไม่มีการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน คนที่มารับหน้าที่ใหม่ ต้องใช้เวลาศึกษางานมาก จึงให้มีการสกัดความรู้วิธีการปฏิบัติงานระดับแผนก โดยให้กลุ่ม cop แต่ละแผนกจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศ คู่มือปฏิบัติงานในinfo.navy.mi.th/ncd ซึ่งสามารถ แนบไฟล์ตัวอย่างการปฏิบัติงานจาก user ได้โดยตรง คู่มือปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม ชย.ทร..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google