งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุมโดยสรุปครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 ก. ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุมโดยสรุปครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 ก. ค.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุมโดยสรุปครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 ก. ค.54

2  สทป. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ภาพที่ ออกมาดูไม่ใหญ่นัก  เนื่องจากพื้นที่จัดนิทรรศการจำกัด การ พิจารณาให้หน่วยใดแสดงผลงานขึ้นอยู่กับ ◦ การตัดสินใจของ จก. ยศ. ทร. ร่วมกับ คณะกรรมการฯ

3  กรรมการสถานที่ชี้แจงการจัดนิทรรศการ ◦ Concept: มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ◦ ยศ. ทร. ได้รับโควตาจำนวน Booth ขนาด 3x3 จำนวน 3 Booths ◦ รร. นร. ได้รับจำนวน 2 Booths ◦ ศรชล. ประสานขอพื้นที่จัดนิทรรศการกับ สทป. โดยตรง  ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ชี้แจง ◦ สวพ. ทร. ไม่มีการจัดนิทรรศการ ( สนับสนุน จก. ยศ. ทร.) ◦ สสท. ทร. จะจัดนิทรรศการร่วมกับ กพร. 1 Booth ◦ กจล. 1 Booth ◦ จก. ยศ. ทร. 1 Booth ◦ อร. ไม่จัด

4  กรรมการสถานที่ชี้แจงการจัดนิทรรศการ ◦ หน่วยต่าง ๆ สามารถเข้าพื้นที่ได้ใน ๒๕ ก. ค. หลัง ๑๘๐๐  ขอนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ( ผอ. ศยร. ยศ. ทร. เป็นประธานฯ ) ในวันพุธที่ ๒๐ ก. ค. เวลา ๐๙๓๐  หน่วยต่าง ๆ ยืนยันขอรับการสนับสนุน รถยนต์ ขส. ทร.  ข้าราชการยศ. ทร. ยืนยันขอรับการ สนับสนุนรถยนต์กับ น. อ. ญ. รัตนาฯ  ขอให้ น. อ. ญ. กรัณฑรัตน์ นำเสนอ รายละเอียดกำหนดการในการสัมมนา เข้า ประชุมครั้งต่อไป  ผอ. ศยร. จะเป็นผู้พิจารณาเรียนเชิญ ผู้บรรยายในส่วนของ ทร.

5  สลก. ทร. – นำข้อมูลลงอินเตอร์เน็ต ◦ ผู้ร่วมเสวนา  ทร. – เสธ. ทร. หรือ พล. ร. อ. ยุทธนา ฟักผลงาน  เลขาฯ สมช.  เลขาฯ สภาพัฒน์  ผอ. สทป.  ผู้ดำเนินรายการ : พล. ร. ต. จุมพล ลุมพิกานนท์ ◦ ช่วงแถลงผลงานวิชาการ  กลุ่มความมั่นคง – ยศ. ทร.  กลุ่มเทคโนโลยี – สทป.  กลุ่มกฎหมาย – สธน. ทร.

6  สห. ทร. ประสาน น. อ. นิคมฯ ในรายละเอียด ด้านการจัดอาหารให้รปภ.  น. อ. ภุชงค์ / น. อ. สิทธา ดูแลด้านบัตรเชิญ  น. อ. สุรพงษ์ ดูแลด้าน รปภ. ร่วมกับ สห. ทร.

7  ทร. เชิญ 250 ◦ เชิญหน่วยต่าง ๆ - ยังไม่ตอบรับ ◦ คปษ. ทร. และผู้ทรงคุณวุฒิ - ยังไม่ตอบรับ ◦ รร. สธ. 140 ◦ วทร. 50 – 60 รวมประมาณ 250 ท่าน ให้ Set ข่ายการสื่อสารการ รปภ. ( น. อ. นิคมฯ ผู้ ประสานงาน กับ สห. ทร.) น. อ. ญ. ภคเนตร / น. อ. ญ. กรัณฑรัตน์ ดูสถานที่ วันที่ ๒๕ ก. ค. ( น. อ. นิคมฯ ขอรถ )  สทป. เชิญ 150  บุคคลภายนอก ลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ 100

8  การ รปภ. สถานที่และบุคคล ( น. อ. สุรพงษ์ฯ ประสาน สทป. และ สห. ทร.) ◦ พ. ท. จอดรถ 3 ที่ ด้านหน้าหอประชุม (Super VIP 10 คัน ) บัตรขาว (VIP 100 คัน ) บัตรฟ้า ( ด้านหลังอาคาร ) ◦ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องติดสติกเกอร์ รับ ณ จุด ลงทะเบียน (5 จุด ๆ ละ 100)  น. อ. นิคมฯ ยืนยันกับ สทป. เรื่องการ รับประทานอาหารกลางวันของทุก หน่วยงาน  กจล./ สห. ทร./ ขส. ทร./ รร. นร. ตรวจสอบ และแจ้งจำนวนผู้รับประทานอาหารกล่องแก่ น. อ. นิคมฯ

9  คก. จัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu/stg /sortorpor_techno.html Or www.tnssc.org ( เพื่อความ รวดเร็วในการเรียกดู ) การ ประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกwww.tnssc.org ◦ บุคคลภายนอกลงทะเบียนได้ที่ www.dti.or.th ◦ ติดต่อ น. ท. เดช (081-734-5603)

10  ขอนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ( ผอ. ศยร. ยศ. ทร. เป็นประธาน ) ในวันพุธที่ ๒๐ ก. ค. เวลา ๐๙๓๐ อาคาร สรส. ห้อง 138

11  คณะกรรมการสรุปความพร้อม  ประเด็นสำคัญ ◦ กำหนดการในรายละเอียด ◦ การจัดนิทรรศการ ◦ การ รปภ. ◦ การสื่อสาร ◦ การขนส่ง ◦ การสวัสดิการ ◦ ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุมโดยสรุปครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 ก. ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google