งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมติดตามงาน ชย.ทร. วันศุกร์ ที่ 19 มี.ค.53 กองแผนและโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมติดตามงาน ชย.ทร. วันศุกร์ ที่ 19 มี.ค.53 กองแผนและโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมติดตามงาน ชย.ทร. วันศุกร์ ที่ 19 มี.ค.53 กองแผนและโครงการ

2 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติ ปี 53
จำนวน(งาน) วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด 7 222,619,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 5 128,619,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง ประกาศหาผู้รับจ้าง 3 41,319,000 เคาะราคา อนุมัติซื้อ/จ้าง

3 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติปี 53
ความก้าวหน้างานที่จัดทำแบบเสร็จแล้ว จำนวน 5 งาน งาน งบประมาณ เคาะราคา ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 1.ก่อสร้างอาคารกองออกแบบ ชย.ทร. 21,319,000 15 ก.พ.53 บ.พ.ภักดีวิบูลย์ จก. 21,290,000 2.ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถของ แผนกการขนส่ง สพ.ทร จำนวน 2 หลัง 10,000,000 23 ก.พ.53 บ.ก.รุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก 9,983,000 3.ก่อสร้างเคลื่อน ค.ส.ล.ด้าน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกัน การกัดเซาะบริเวณอุทยาน ประวัติศาสตร์ ทร.ระยะที่ 2 5 มี.ค.53 บ.ภูกา จก. 9,030,000 4.ซ่อมทำท่าเทียบเรือ อจปร. อร.ระยะที่ 2 47,700,000 5.ซ่อมใหญ่ลานซ่อมเรือ แคร่รับเรือและชานยกเรือ ที่ อจปร.อร. 39,600,000 รออนุมัติจ้าง รออนุมัติจ้าง รออนุมัติจ้าง เสนอขออนุมัติแบบ ฯ เมื่อ 8 ม.ค.53 (รอใบเห็นชอบแบบ ฯ จาก อร. เสนอขออนุมัติแบบ ฯ เมื่อ 18 มี.ค.53

4 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติปี 53
งานที่อยู่ระหว่างจัดทำแบบ จำนวน 2 งาน งาน งบประมาณ เคาะราคา ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 1. ก่อสร้างอาคารคลัง พลาธิการ รร.นร. 24,000,000 2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและ สาธารณูปโภคของสถานี เรือสมุย ที่แหลมโจรคร่ำ 70,000,000 แบบก่อสร้างคลัง ฯ เสร็จแล้ว มีเงินเหลือ รร.นร.ขอให้เพิ่มงานสร้างพื้นที่ตรวจรับพัสดุ และซ่อมอาคารเรียน 3 ทร.อนุมัติปรับแผน ฯ จากงานก่อสร้างอาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัย ฯ เมื่อ 2 มี.ค.53

5 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ทร. ต่อเนื่องจาก ปี งป.52
จำนวน(งาน) วงเงิน(บาท) งานทั้งหมด 5 159,962,000 แบบและประมาณการ เสร็จ ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง ประกาศหาผู้รับจ้าง เคาะราคา อนุมัติซื้อ/จ้าง

6 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง
สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ทร.ต่อเนื่องจาก ปี งป.52 งาน งบประมาณ วงเงินจ้าง แบบ/ประมาณการเสร็จ ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง ประกาศ เคาะราคา อนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 1. ใช้ งป.ปี 53 38,962,000 1.1 งานติดตั้งครุภัณฑ์ประจำที่ภายในอาคารส่วนบัญชาการ 25,962,000 น.ท.ญ.ประภาศรี 1.2 งานปรับปรุงถนนภายในวังนันทอุทยาน 13,000,000 น.ต.พรชัย กำหนดให้จัดทำแบบ แล้วเสร็จ ภายใน พ.ค.53 กำหนดให้จัดทำแบบ แล้วเสร็จ ภายใน พ.ค.53

7 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง
สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ทร.ต่อเนื่องจาก ปี งป.52 งาน งบประมาณ วงเงินจ้าง แบบ/ประมาณการเสร็จ ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง ประกาศ เคาะราคา อนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 2. ระยะที่ 2 (ปี 54) 121,000,000 2.1 ครุภัณฑ์ประจำ สำนักงาน 41,000,000 2.2 ตกแต่งภายใน อาคาร 60,000,000 2.3 ทำถนน/ สาธารณูปโภค และประตู 20,000,000 ทร.เห็นชอบ และบรรจุไว้ในแผนปีงบประมาณ 54 แล้ว

8 รอบที่ 1

9 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็งปี 53 (รอบที่ 1)
จำนวน(งาน) วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด 14 193,076,700 แบบและประมาณการ เสร็จ ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง ประกาศหาผู้รับจ้าง เคาะราคา/เปิดซอง 11 29,780,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง 5 18,000,000

10 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53(รอบที่ 1)
ใช้ งป.จาก พรก. 11 งาน (อนุมัติ งป.แล้ว) งาน งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 1.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคาร เกาะนก จว.ตรัง 800,000 22 ธ.ค.52 หจก.เสริมบริพัตร 15 ก.พ.53 2.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคาร เกาะ มัตโพน 2 หลัง และอาคารตึกแถว 1 หลัง ที่ จว.ชุมพร 2,200,000 บ.ไฮลีดเดอร์ เซอร์วิส จก. 1,980,000 3.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคารแหลมสิงห์ จำนวน หลัง ที่ จว.จันทบุรี 1,200,000 หจก.จิตสมานก่อสร้าง 1,011,000 4.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคาร แหลมงอบ จำนวน หลัง ที่ จว.ตราด 1,800,000 หจก.ชัยบูรพา 1,475,000 5.ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า สำรอง ที่ สนามบิน อู่ตะเภา 12,000,000 19 ม.ค.53 บ.พิลเลอร์(ประเทศไทย) จก. 11,930,000 10 มี.ค.53 ทำสัญญาแล้ว 5 งาน ทั้ง 5 งาน

11 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53(รอบที่ 1)
ใช้ งป.จาก พรก.11 งาน (อนุมัติ งป.แล้ว) งาน งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 6.ซ่อมแซมกระโจมไฟหินโค่ง ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,000,000 22 ธ.ค.52 บ.ทำไม่ได้ไม่มี จก. 1,235,000 7.ซ่อมแซมกระโจมไฟ เกาะ ตะง่าห์ ที่ จ.สตูล 1,685,000 8.ซ่อมแซมกระโจมไฟแหลมเทียน ที่ จว.สุราษฎร์ธานี บ.ไฮลีดเดอร์ เซอร์วิส จก. 1,365,000 9.ซ่อมแซมกระโจมไฟ คลองใหญ่ ที่ จว.ตราด บ.แซฟทอล จก. 989,750 10.ซ่อมแซมตึกแถวประทวน ครอบครัว กอต.อศ. ที่ ชลบุรี 3,780,000 28 ม.ค.53 บ.เอพีเอ นาวี อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 3,736,000 11.ซื้อวัสดุซ่อมแซมเรือนแถว นายทหารประทวน จำนวน หลัง ที่ ศฝท.ยศ.ทร. 3,296,700 17 มี.ค.53 บ.เนแลคอาร์ม อินดัสตรี จก. 3,281,648 รออนุมัติปรับแผน จาก สงป. รออนุมัติปรับแผน จาก สงป. รออนุมัติปรับแผน จาก สงป. รออนุมัติปรับแผน จาก สงป. รออนุมัติปรับแผน จาก สงป. รออนุมัติจ้าง

12 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53(รอบที่ 1)
ใช้ งป.จาก พรบ. 3 งาน (รออนุมัติ งป.) งาน งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 12.ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.สอ.22 ฯ จังหวัดพังงา 65,000,000 1 เม.ย.53 13.ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กฟอ.สพ.ทร. 2 เม.ย.53 14.ปรับปรุงแผนกห้องบำบัดพิเศษ กองอายุรกรรม. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 30,000,000 5 เม.ย.53

13 รอบที่ 2

14 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000 .-บาท
งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53 (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1) งานซ่อมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง จำนวน(งาน) วงเงิน(บาท) ชย.ทร.ถือ งป. 73 60,079,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 54 52,122,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง 49 41,689,000 ประกาศหาผู้รับจ้าง 43 28,774,000 เปิดซอง 28 19,806,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง ใช้ งป.จาก พรบ.(รออนุมัติ งป.) งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000 .-บาท

15 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000 .-บาท
สรุปความก้าวหน้างานซ่อมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ปี งป.53 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000 .-บาท งาน งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 1.จ้างซ่อมแซมหลังคา พื้นและ ทาสีภายนอกอาคารสถานีรับวิทยุ สสก.สสท.ทร. (พื้นที่ ปจปร.) 402,000 2. จ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงาน กตค.จร.ทร. 100,000 3.จ้างซ่อมแซมพื้น โรงแปลงความถี่ กยพ.กร. 500,000 4.จ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำสูง พร้อมระบบจ่ายน้ำของ ฐท.สข.ทรภ.2 400,000 5.จ้างซ่อมปรับปรุงบ่อดักไขมัน จำนวน 3 บ่อ ที่บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ อร. 255,000 6.จ้างติดตั้งแผ่นตะกั่วห้องปฏิบัติงานตรวจสอบรังสี X-RAY กพข.อร. 800,000

16 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000
งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000 .-บาท (ต่อ) งาน งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 7.จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กคก.ชย.ทร. (ในพื้นที่ อร.) 1,000,000 8.จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กฟฟ.ชย.ทร.(ในพื้นที่ อร.) 9.จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ กวก.ชย.ทร. 300,000 10.จ้างซ่อมปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายให้อาคารในพื้นที่พระราชวังเดิม 284,000 11.จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำ รอง ผบ.ทร. 60,000 12.จ้างซ่อมห้องตรวจการได้ยินและห้องน้ำ/เปลี่ยนเสื้อชาย กวตบ.พร. 330,000

17 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000
งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000 .-บาท (ต่อ) งาน งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 13.จ้างซ่อมแซมอาคารพักสัญญาบัตร พร. 384,000 14.จ้างทาสีอาคาร มว.ประปาและบำบัดน้ำเสีย ฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 1,120,000 15.จ้างซ่อมแซมห้องรับรองผู้ป่วย (สัญญาบัตรและประทวน)รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 500,000 16.จ้างซ่อมแซมห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ที่ กตวบ.พร. 150,000 17.จ้างติดตั้งตาข่ายเหล็กและเหล็กดัดโรงรับประทานอาหาร กศษ.พร. 136,000 18.จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารและห้องพัก รปภ.ของ กวภ.พร. 100,000

18 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000
งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000 .-บาท (ต่อ) งาน งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 19.จ้างซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร กรง.ขส.ทร. 136,000

19 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 700,000.-บาท
งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53 (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1) งานซ่อมสาธารณูปโภค จำนวน(งาน) วงเงิน(บาท) ชย.ทร.ถือ งป. 23 19,493,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 22 19,243,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง 12 14,271,000 ประกาศหาผู้รับจ้าง 6 7,765,000 เปิดซอง 4 2,115,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง ใช้ งป.จาก พรบ. (รออนุมัติ งป.) งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 700,000.-บาท

20 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 700,000-บาท (ต่อ)
งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 1.จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่จ่ายให้กับบ้านพักชั้นประทวนและชั้นนายเรือ กับระบบไฟทางภายในพื้นที่ สอ.รฝ. 700,000

21 งานจัดทำแบบฯให้หน่วยถืองบประมาณ จำนวน 17 งาน เสร็จแล้วทั้ง 17 งาน
งานจัดทำแบบฯให้หน่วยถืองบประมาณ จำนวน 17 งาน เสร็จแล้วทั้ง 17 งาน ลำดับที่ รายการ วงเงิน (บาท) หน่วยถือ งป. หน่วยทำแบบ 1 จ้างสร้างโรงคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ พัน.สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 400,000 สอ.รฝ. กอบ. 2 จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้า ภายในบ้านพักอาศัย ทรภ.2 6,500,000 ทรภ.2 3 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.ฐท.สข. 4,000,000 4 จ้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า HITZINGER 300 KVA.No.3 800,000 5 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ตราอักษร HITZINGER ของ ฐท.สข. ทรภ.2 - ขนาด 300 KVA. หมายเลข 2 จำนวน 1 เครื่อง - ขนาด 150 kVA. หมายเลข 1 จำนวน 1 เครื่อง 75,000

22 ลำดับที่ รายการ วงเงิน (บาท) หน่วยถือ งป. หน่วยทำแบบ 6 จ้างสร้างรั้วแบบลวดตาข่ายถัก มวบ.กปก.ทรภ.3 4,500,000 ทรภ.3 กอบ. 7 จ้างซ่อมแซมอาคารบก.กรมนักเรียนนายเรือและอาคารนอน 5 รร.นร. 6,240,000 รร.นร. 8 จ้างซ่อมแซมอาคารนอน 2 รร.นร. 1,900,000 กงช. 9 จ้างซ่อมแซมอาคารนอน 3 รร.นร. 1,800,000 10 จ้างซ่อมแซมอาคารโรงพลศึกษา 1 รร.นร. 11 จ้างซ่อมแซมห้องทำงานของอาคาร บก.ยศ.ทร. ยศ.ทร. 12 จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร และอาคารพักนายทหารประทวนพร้อมโรงจอดรถ นรข.เขตหนองคาย 2,000,000 นรข.

23 ลำดับที่ รายการ วงเงิน (บาท) หน่วยถือ งป. หน่วยทำแบบ 13 จ้างซ่อมแซมอาคารพัก และห้องน้ำ-ส้วม ชปพ.บก.นรข. 600,000 นรข. กงช. 14 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.นรข. 1,000,000 15 จ้างซ่อมแซมอาคารที่พัก บก.นรข.เขตเชียงราย 16 จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วลวดหนามเป็นรั้วคอนกรีตบล็อก เพิ่มเติม ที่ สน.เรือเชียงคาน จว.เลย 950,000 17 จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้กับ อาคาร บก.กปช.จต. ลานจอด ฮ. และ บริเวณเรือนทับขุนพล 2,100,000 กปช.จต. กอบ.

24 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 2 งาน วงเงิน 23,000,000.-บาท
สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ใช้ งบประมาณ จาก เงินสวัสดิการ ทร. ดำเนินการ จำนวน(งาน) วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด 3 65,000,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 1 42,000,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง ประกาศหาผู้รับจ้าง เคาะราคา อนุมัติซื้อ/จ้าง งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 2 งาน วงเงิน 23,000,000.-บาท

25 ความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน
งบประมาณ เคาะราคา/เปิดซอง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ อนุมัติจ้าง 1. ระยะที่ 1 ปี 52 -ก่อสร้างสนามเทนนิส 4 สนามพร้อมสนามซ้อม 1 สนาม สระว่ายน้ำ ขนาด 25x50 เมตร พร้อมสระเด็กและโรงสูบน้ำ อาคารอเนกประสงค์) 42,000,000 9 ก.พ.53 2. ระยะที่ 2 ปี งป.53 2.1 ก่อสร้างโรงพละ ขนาด 30x30 เมตร ที่ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน 22,500,000 2.2 งานระบบไฟฟ้าและประปา ที่ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน 500,000 อยู่ระหว่างรออนุมัติจ้าง อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยเจ้าของงาน

26 จบการรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ประชุมติดตามงาน ชย.ทร. วันศุกร์ ที่ 19 มี.ค.53 กองแผนและโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google