งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร.อ.รพีพล อุณยเกียรติ ผบ.ร.ล.อุดมเดช ทำหน้าที่ หน.กพ.กตอ.กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร.อ.รพีพล อุณยเกียรติ ผบ.ร.ล.อุดมเดช ทำหน้าที่ หน.กพ.กตอ.กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร.อ.รพีพล อุณยเกียรติ ผบ.ร.ล.อุดมเดช ทำหน้าที่ หน.กพ.กตอ.กร.
ข้อมูลโดยสังเขป รุ่นทางทหาร ตท.34 / นร.91 / นว.41 โทร ที่พักในพื้นที่สัตหีบ บ้านแฝด น.246 หมู่บ้าน กร. ที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯ (ดำรงชีวิตอยู่ได้) บ้านเพื่อน แถวๆ บางแค, ม.ราม ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.ราชบุรี สถานภาพ โสด บุตร – กีฬากอล์ฟ เล่น กีฬาฟุตบอล เล่น เป็นนักกีฬา… ในระดับ .. (ทร., กร.) ร.อ.รพีพล อุณยเกียรติ ผบ.ร.ล.อุดมเดช ทำหน้าที่ หน.กพ.กตอ.กร.

2 ประวัติการศึกษา ในประเทศ นายทหารใหม่, นปร. นฟว.(สพ.ทร.)
Radio Frequency Management : RFM2002 (สส.ทร.) ผบ.เรือ และยุทธวิธีผิวน้ำ รร.นว.สรส. ต่างประเทศ -

3 ประวัติรับราชการ นฟว.ร.ล.ชลบุรี 2 ปี มรอ. นกว.เรือ ต.๘๒ 1 ปี กปฝ.เขต 1
นฟว.ร.ล.ชลบุรี 2 ปี มรอ. นกว.เรือ ต.๘๒ 1 ปี กปฝ.เขต 1 ผค.เรือ ต.๒๘ 6 เดือน กปฝ.เขต 1 ผค.เรือ ต.๒๑๘ 6 เดือน - นายธง ผบ.กตอ. 2 ปี - ผบ.เรือ ต.๑๒ 6 เดือน - ผบ.ร.ล.กันตัง 6 เดือน มรก.ไกลกังวล, กปฝ.เขต 1 ผบ.ร.ล.ท้ายเหมือง 1 ปี มรก.ไกลกังวล, กปฝ.เขต 1, มชด.

4 ประวัติการออกราชการที่ผ่านมา (ปี ๔๗ – ๔๙)
ต.ค.๔๗ – มี.ค.๔๘ - (ศึกษา รร.นว.สรส.) เม.ย.๔๘ – ก.ย.๔๘ กปฝ., มรก.ไกลกังวล (ผบ.ร.ล.กันตัง) ต.ค.๔๘ – มี.ค.๔๙ กปฝ. (ผบ.ร.ล.ท้ายเหมือง), มรก.ไกลกังวล (บก.กตอ.กร./หน.กบ.มรก.ฯ) เม.ย.๔๙ – ก.ย.๔๙ มชด. (ผบ.ร.ล.ท้ายเหมือง) ปัจจุบัน (ต.ค.๔๙) กภ.๑ (ผบ.ร.ล.อุดมเดช)

5 หน้าที่พิเศษที่เคยได้รับมอบหมาย
นำเรือ ต.๒๑๙ ผลัดเปลี่ยนเรือจาก ฐท.สส. – ฐท.พง. ทำหน้าที่ ผช.นงป.กตอ.กร. (งป.๔๙) (ฝึกภาคนักเรียน) (การเยี่ยมเมืองท่ากับเรือต่างๆ)


ดาวน์โหลด ppt ร.อ.รพีพล อุณยเกียรติ ผบ.ร.ล.อุดมเดช ทำหน้าที่ หน.กพ.กตอ.กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google