งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลโดยสังเขป รุ่นทางทหาร ตท.34 / นร.91 / นว.41 โทร. 08-1856-5343 ที่พักในพื้นที่สัตหีบ บ้านแฝด น.246 หมู่บ้าน กร. ที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯ ( ดำรงชีวิตอยู่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลโดยสังเขป รุ่นทางทหาร ตท.34 / นร.91 / นว.41 โทร. 08-1856-5343 ที่พักในพื้นที่สัตหีบ บ้านแฝด น.246 หมู่บ้าน กร. ที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯ ( ดำรงชีวิตอยู่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลโดยสังเขป รุ่นทางทหาร ตท.34 / นร.91 / นว.41 โทร. 08-1856-5343 ที่พักในพื้นที่สัตหีบ บ้านแฝด น.246 หมู่บ้าน กร. ที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯ ( ดำรงชีวิตอยู่ได้ ) บ้านเพื่อน แถวๆ บางแค, ม. ราม ภูมิลำเนา อ. เมือง จ. ราชบุรี สถานภาพ โสดบุตร – กีฬากอล์ฟ เล่น กีฬา ฟุตบอล เล่น เป็นนักกีฬา … ในระดับ.. ( ทร., กร.) ร. อ. รพีพล อุณยเกียรติ ผบ. ร. ล. อุดมเดช ทำหน้าที่ หน. กพ. กตอ. กร.

2 ประวัติการศึกษา ในประเทศ นายทหารใหม่, นปร. นฟว.( สพ. ทร.) Radio Frequency Management : RFM2002 ( สส. ทร.) ผบ. เรือ และยุทธวิธีผิวน้ำ รร. นว. สรส. ต่างประเทศ -

3 ประวัติรับราชการ นฟว. ร. ล. ชลบุรี 2 ปีมรอ. นกว. เรือ ต. ๘๒ 1 ปีกปฝ. เขต 1 ผค. เรือ ต. ๒๘ 6 เดือนกปฝ. เขต 1 ผค. เรือ ต. ๒๑๘ 6 เดือน - นายธง ผบ. กตอ.2 ปี - ผบ. เรือ ต. ๑๒ 6 เดือน - ผบ. ร. ล. กันตัง 6 เดือนมรก. ไกล กังวล, กปฝ. เขต 1 ผบ. ร. ล. ท้ายเหมือง 1 ปีมรก. ไกลกังวล, กปฝ. เขต 1, มชด.

4 ประวัติการออกราชการที่ผ่านมา ( ปี ๔๗ – ๔๙ ) ต. ค. ๔๗ – มี. ค. ๔๘ - ( ศึกษา รร. นว. สรส.) เม. ย. ๔๘ – ก. ย. ๔๘ กปฝ., มรก. ไกลกังวล ( ผบ. ร. ล. กันตัง ) ต. ค. ๔๘ – มี. ค. ๔๙ กปฝ. ( ผบ. ร. ล. ท้ายเหมือง ), มรก. ไกลกังวล ( บก. กตอ. กร./ หน. กบ. มรก. ฯ ) เม. ย. ๔๙ – ก. ย. ๔๙ มชด. ( ผบ. ร. ล. ท้ายเหมือง ) ปัจจุบัน ( ต. ค. ๔๙ ) กภ. ๑ ( ผบ. ร. ล. อุดมเดช )

5 หน้าที่พิเศษที่เคยได้รับมอบหมาย นำเรือ ต. ๒๑๙ ผลัดเปลี่ยนเรือจาก ฐท. สส. – ฐท. พง. ทำหน้าที่ ผช. นงป. กตอ. กร. ( งป. ๔๙ ) ( ฝึกภาคนักเรียน ) ( การเยี่ยมเมืองท่ากับเรือต่างๆ )


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลโดยสังเขป รุ่นทางทหาร ตท.34 / นร.91 / นว.41 โทร. 08-1856-5343 ที่พักในพื้นที่สัตหีบ บ้านแฝด น.246 หมู่บ้าน กร. ที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯ ( ดำรงชีวิตอยู่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google