งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนองทุ่ม. รายการชื่อหมู่บ้าน โคกกลาง 11 จำนวนตำบล 2 ศรีวิไล กุดฉิม จำนวนหมู่บ้าน 4 โสกจาน 7 จำนวนหลังคาเรือน 47 ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ 172.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนองทุ่ม. รายการชื่อหมู่บ้าน โคกกลาง 11 จำนวนตำบล 2 ศรีวิไล กุดฉิม จำนวนหมู่บ้าน 4 โสกจาน 7 จำนวนหลังคาเรือน 47 ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ 172."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนองทุ่ม

2

3 รายการชื่อหมู่บ้าน โคกกลาง 11 จำนวนตำบล 2 ศรีวิไล กุดฉิม จำนวนหมู่บ้าน 4 โสกจาน 7 จำนวนหลังคาเรือน 47 ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ 172

4 รายการชื่อหมู่บ้าน โคกกลางม.5 จำนวนตำบล 4 ท่าศิลา จำนวนหมู่บ้าน 6 ท่าลาด ม.4,12 จำนวนหลังคา เรือน 163 หนองลุมพุก ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ 586 ห้วยบง การดำเนินการ / ความช่วยเหลือที่ดำเนินการแล้ว

5 รายการชื่อหมู่บ้าน ระดับความรุนแรงระดับ 3 โนนยาว จำนวนตำบล 1 หนองเหมือดแอ่ ม. 5 จำนวนหมู่บ้าน 3 โนนสว่าง จำนวนหลังคาเรือน 115 ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ 527 การดำเนินการ / ความช่วยเหลือที่ดำเนินการแล้ว 1. ลงเยี่ยมตรวจสอบพื้นที่ 2. ให้ อสม. เอายาไปแจกเบื้องต้น

6 รายการครัวเรือนจำนวนประชากร ระดับความรุนแรง ระดับ 1 47 172 ระดับความรุนแรง ระดับ 2 163 586 ระดับความรุนแรง ระดับ 3 115 528 รวม 281 1,285


ดาวน์โหลด ppt หนองทุ่ม. รายการชื่อหมู่บ้าน โคกกลาง 11 จำนวนตำบล 2 ศรีวิไล กุดฉิม จำนวนหมู่บ้าน 4 โสกจาน 7 จำนวนหลังคาเรือน 47 ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ 172.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google