งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  มีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการ ตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง  สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนให้มี ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  มีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการ ตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง  สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนให้มี ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  มีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการ ตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง  สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนให้มี ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้

3 1. ทำ pretest 2. แบ่งกลุ่ม 3. แนะนำ อจ. 4. ภาพรวมหลักสูตร 5. สิ่งที่คาดหวัง 6. ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างอบรม 7. Volunteer agenda 8. ทำ post test

4  อจ. เนาวรัตน์  อจ. สมเกียรติ  อจ. เกรียงไกร  อจ. พัชรา  อจ. อารยา  อจ. ปัณฑารีย์  อจ. ชูชัย  อจ. วนิดา  อจ. ชาญศักดิ์  อจ. ณัฐพร  อจ. แนน  อจ. แอน

5  น. บรรยายและสาธิตเทคนิคการ ให้คำปรึกษา “ วัยรุ่นช่วยวัยใสด้วยใจวัยรุ่น ”/role play แบ่ง ๓ กลุ่ม ( ตัวแทน กลุ่ม present กลุ่มละ ๑๐ นาที ) ให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นโดยการถาม  น.“ คิดถูก ซิ่ง ซ่า อย่างไร ก็ เท่ห์ ” ( ทัศนคติในการมีเพศสัมพันธ์ / การตั้งครรภ์ ที่ ถูกต้อง )

6  น.“ วัยรุ่นมั่นใจปลอดภัยจาก เพศสัมพันธ์ ”/role play แบ่ง ๓ กลุ่ม ( ตัวแทน กลุ่มที่๒ present)  น. ซ่า เสียว แบบไม่เสี่ยง ตุ๊ บ.. ป่อง.. ตุ๊บ.. ป่อง ( พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์และการเข้าถึงบริการ คุมกำเนิด )  น.“ วัยรุ่นแนะเพื่อนวัยโจ๋ว ”/ role play แบ่ง ๓ กลุ่ม ( ตัวแทน กลุ่มที่ ๓ present)  น. กิจกรรมสร้างพลัง แกนนำ

7  น. กิจกรรมสร้างพลังแกนนำ  น. “ วัยรุ่น วัยใส ภูมิใจ ช่วย เพื่อน ” ทำแบบทดสอบต่อ  น. ฝึกทักษะการให้การปรึกษา เรื่องเพศและการคุมกำเนิด โดยตัวแทน กลุ่ม ทั้ง ๓ กลุ่มๆละ ๑๐ นาที ให้อาจารย์แนะนำ เพิ่มเติม  น. ประเมินผลความรู้และ ทักษะ / ประเมินความพึงพอใจ

8  มีรางวัล  เสื้อ แบบเท่ห์ๆ เก๋ๆ  กระเป๋า จ๊าบ  เกมส์สนุก


ดาวน์โหลด ppt  มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  มีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการ ตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง  สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนให้มี ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google