งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มอาสาสมัครแกนนำวัยรุ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการให้คำปรึกษาเพื่อนวัยรุ่น ที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มอาสาสมัครแกนนำวัยรุ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการให้คำปรึกษาเพื่อนวัยรุ่น ที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มอาสาสมัครแกนนำวัยรุ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการให้คำปรึกษาเพื่อนวัยรุ่น ที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์

2 วัตถุประสงค์ มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนให้มีทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้

3 กิจกรรมภายใน ๒ วัน ๑ คืน ทำ pretest แบ่งกลุ่ม แนะนำ อจ. ภาพรวมหลักสูตร
สิ่งที่คาดหวัง ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างอบรม Volunteer agenda ทำ post test

4 อจ.เนาวรัตน์ อจ.สมเกียรติ อจ.เกรียงไกร อจ.พัชรา อจ.อารยา อจ.ปัณฑารีย์ อจ.ชูชัย อจ.วนิดา อจ.ชาญศักดิ์ อจ.ณัฐพร อจ.แนน อจ.แอน

5 วันที่ ๑ 10.15-12.00 น. บรรยายและสาธิตเทคนิคการให้คำปรึกษา
“วัยรุ่นช่วยวัยใสด้วยใจวัยรุ่น”/role play แบ่ง ๓ กลุ่ม (ตัวแทน กลุ่ม present กลุ่มละ ๑๐ นาที) ให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นโดยการถาม น. “คิดถูก ซิ่ง ซ่า อย่างไร ก็เท่ห์” (ทัศนคติในการมีเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ ที่ถูกต้อง)

6 น. “วัยรุ่นมั่นใจปลอดภัยจากเพศสัมพันธ์”/role play แบ่ง ๓ กลุ่ม (ตัวแทน กลุ่มที่๒ present) น. ซ่า เสียว แบบไม่เสี่ยง ตุ๊บ..ป่อง..ตุ๊บ..ป่อง (พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด) น. “วัยรุ่นแนะเพื่อนวัยโจ๋ว”/ role play แบ่ง ๓ กลุ่ม (ตัวแทน กลุ่มที่ ๓ present) น. กิจกรรมสร้างพลังแกนนำ

7 วันที่ ๒ 8.30-09.00 น. กิจกรรมสร้างพลังแกนนำ
น. กิจกรรมสร้างพลังแกนนำ น. “วัยรุ่น วัยใส ภูมิใจ ช่วยเพื่อน” ทำแบบทดสอบต่อ น. ฝึกทักษะการให้การปรึกษา เรื่องเพศและการคุมกำเนิด โดยตัวแทน กลุ่ม ทั้ง ๓ กลุ่มๆละ ๑๐ นาที ให้อาจารย์แนะนำเพิ่มเติม น. ประเมินผลความรู้และทักษะ/ประเมินความพึงพอใจ

8 วัยรุ่นกล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูก
มีรางวัล เสื้อ แบบเท่ห์ๆ เก๋ๆ กระเป๋า จ๊าบ เกมส์สนุก


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มอาสาสมัครแกนนำวัยรุ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการให้คำปรึกษาเพื่อนวัยรุ่น ที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google