งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุงเชื่อว่ามีวิวัฒนาการมานานกว่า 170 ล้านปี ใน ระหว่างยุคของไดโนเสาร์ (206-135 ล้านปี) มีขนาด ใหญ่กว่ายุงในปัจจุบัน 3 เท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุงเชื่อว่ามีวิวัฒนาการมานานกว่า 170 ล้านปี ใน ระหว่างยุคของไดโนเสาร์ (206-135 ล้านปี) มีขนาด ใหญ่กว่ายุงในปัจจุบัน 3 เท่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ยุงเชื่อว่ามีวิวัฒนาการมานานกว่า 170 ล้านปี ใน ระหว่างยุคของไดโนเสาร์ (206-135 ล้านปี) มีขนาด ใหญ่กว่ายุงในปัจจุบัน 3 เท่า

5 วัฒนาการของยุงส่งผลให้ มียุงมากกว่า 3,000 ชนิด และแต่ละปีมี การค้นพบเพิ่มขึ้นอีกราวๆ 20 สายพันธุ์ วิ ยุงมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เล็กกว่า 15 มม. น้ำหนักยุงอยู่ระหว่าง 2.0-2.5 มก ยุงบินได้เร็ว ประมาณ 1.5-2.5 กม/ชม

6 ยุง เคลื่อนตัวได้ว่องไว ด้วยปีกที่ สามารถกระพือได้เร็วถึง 600 ครั้งต่อวินาที มากกว่านก humming bird ถึง 10 เท่า นี่ คือ ต้นเหตุของเสียงหึ่งๆ ที่เรามัก ได้ยินเมื่อยุงบินผ่านเราไป

7 ยุง ทุกตัวต้องการน้ำหวานจากพืช เพื่อการ ยังชีพ แต่ยุงเพศเมียเท่านั้นที่ กระหาย เลือด ด้วยเหตุผลในการขยาย พันธุ์ เพราะ เลือดคือแหล่งโปรตีน สำหรับการเจริญเติบโต ของไข่

8 ยุงตัวเมียจะพยายามดื่ม เลือด ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ระหว่างดื่มกิน มันจะขับน้ำที่ไม่ ต้องการออกมา ด้วย การปล่อย หยดน้ำเล็กๆ เพื่อสร้างพื้นที่ให้ โปรตีนเพิ่มมากขึ้น

9 การเลือกเหยื่อ ( host selection ) เป็นปัจจัยกำหนดบทบาทของยุงพาหะ --Anthropophagic ชอบเลือดคนละสัตว์ --Zoophilic ชอบเลือดสัตว์ --Ornithophilic ชอบเลือดคน

10 Aedes aegypti ยุงลาย บ้านชอบกินเลือดคน Cx. tritaeniorhynchus พาหะ นำไข้สมองอักเสบชอบกินเลือด หมูและวัวควาย Culex pipiens ในเขตอบอุ่น เหนือเป็นพาหะนำ West Nile virus และ Coquillettidia metallica ใน ทวีปอัฟริกาชอบกินเลือดนก

11 แหล่งอาหารยุง ปลาตีน mudskipper s

12

13  บินแบบสุ่ม (random flight) ขึ้นอยู่กับความ เร็ว และทิศทางของลม  บินทวนลม (oriented upwind flight) ขึ้นอยู่กับ สารล่อที่ขับออกมาจาก เหยื่อ

14 ยุงไม่สามารถตรวจหาเลือดภายในตัวเหยื่อใน ระยะไกลได้ ดังนั้นยุงจึงวิวัฒนาการความ สามารถ ในการตามหาเหยื่อจาก สารที่ขับออกมาจากเหยื่อ ที่มีเลือด ไคโรโมน kairomone

15 ลมหายใจออกของเราคาร์บอนไดออกไซด์ ความเข้มข้นของ CO 2 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.01% กระตุ้นต่อมตรวจจับ CO 2 บนหนวดยุง และถ้าเพิ่มถึง 0.03% จะมีผลต่อพฤติกรรมของยุง โดยเฉพาะการ เลือกเหยื่อ (host preference) สารเคมีที่ขับออกมากับเหงื่อเช่น lactic acid, acetone, octenol เสริมฤทธิ์ของ CO 2

16 ยุงมองหาเหยื่อ ด้วยระบบตรวจจับอันเยี่ยมยอดประกอบด้วย ดวงตา (eye) ขนาดใหญ่ที่มีเลนส์ขนาดจิ๋วนับร้อย งวง (palpi) เป็นเซ็นเซอร์ระยะสั้น คล้ายๆ กับจมูกและ เสาอากาศ (antennae) เป็นเซ็นเซอร์ระยะไกล สามารถ ตรวจจับความร้อน, CO 2 รวมทั้ง lactic acid ที่ขับมาจาก ผิวหนังของเราและสัตว์อื่นๆ

17 ระยะตรวจจับ 25-35 เมตร

18

19

20 เจิดสุดา !!! ถอนปากออกเร็ว.... เธอดูดโดนเส้นเลือด ใหญ่เข้าแล้ว....

21 แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงก้นปล่อง An. dirus An. sundic An. maculatus and An. Minimus An. aconitus An. sundaicus

22

23

24

25

26 การเจริญของเชื้อ มาลาเรียในยุง เมื่อยุงก้นปล่องตัวเมียกัดคนที่มีเชื้อ มาลาเรียระยะแกมีโตซัยท์ในกระแส เลือด เชื้อเหล่านี้จะผสมพันธุ์กันเป็น ไซโกต (zygote) เจริญเป็นเชื้อ มาลาเรียระยะโอโอซิสต์ฝังตัวที่ กระเพาะยุง แล้วแบ่งตัวเป็นเชื้อ มาลาเรียระยะสปอโรซอยต์ไปยัง ต่อมน้ำลาย เพื่อรอการกัดของยุงอีก ครั้ง

27 เมื่อยุงก้นปล่องตัวเมียซึ่งมีเชื้อ มาลาเรียกัดคน ยุงจะปล่อยเชื้อ มาลาเรียระยะสปอโรซอยต์ จากต่อม น้ำลายเข้าสู่กระแสเลือดของคน จากนั้นเชื้อจะเดินทางไปที่ตับ และ เกิดการแบ่งเซลแบบไม่อาศัยเพศ ทำให้ได้เชื้อมาลาเรียระยะเมโร ซอยต์ (merozoite) นับพันตัว ต่อจากนั้นเซลตับจะโตและแตกออก ปล่อยเชื้อมาลาเรียระยะเมโรซอยต์ ออกมาในกระแสเลือด เข้าเม็ดเลือดแดง และเจริญเป็นเชื้อ มาลาเรียระยะโทรโฟซอยต์ (trophozoite) และแบ่งตัวอีกครั้ง เป็นเชื้อมาลาเรียระยะเมโรซอยต์ 6- 30 ตัว เมื่อเม็ดเลือดแดงแตก เชื้อ มาลาเรียระยะเมโรซอยต์จะเดินทาง ไปยังเม็ดเลือดแดงอื่น แล้วเจริญ แบ่งตัววนเวียนอยู่เช่นนี้ เชื้อ มาลาเรียระยะเมโรซอยต์บางตัว จะมี การเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อมาลาเรีย ระยะมีเพศ หรือเรียกว่าแกมีโตซัยท์ (gametocyte) โดยมีทั้งเพศผู้ และ เพศเมีย

28 คำถาม: สมชาย มีเชื้อระยะแกมีโตซัยท์ (gametocyte) ในร่างกาย เข้ามาพักในหมู่บ้าน ทุ่งหมาเมิน ในวันที่ 19 ก.ค.55 ในหมู่บ้าน ทุ่งหมา เมิน มียุงก้นปล่องที่เป็นพาหะ อยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วย เหตุการณ์นี้คาดว่าต้องมีผู้ป่วยเกิดขึ้น เป็นรายที่ 2 ท่านคิดว่าต้องออกเจาะโลหิต ค้นหาผู้ป่วย ในช่วง ใด


ดาวน์โหลด ppt ยุงเชื่อว่ามีวิวัฒนาการมานานกว่า 170 ล้านปี ใน ระหว่างยุคของไดโนเสาร์ (206-135 ล้านปี) มีขนาด ใหญ่กว่ายุงในปัจจุบัน 3 เท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google