งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557. พฤษภาคม 2557 จันทร์อังคา ร พุธพฤหัสศุกร์ 12 56789 1213141516 1920212223 2627 282930 1. ทุกทีมนำ และ PCT ส่งแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557. พฤษภาคม 2557 จันทร์อังคา ร พุธพฤหัสศุกร์ 12 56789 1213141516 1920212223 2627 282930 1. ทุกทีมนำ และ PCT ส่งแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557

2 พฤษภาคม 2557 จันทร์อังคา ร พุธพฤหัสศุกร์ ทุกทีมนำ และ PCT ส่งแบบ ประเมิน ตนเอง 2. ศพค. ส่ง เอกสาร ขอรับการ ประเมินให้ สรพ. 1. ทีม สารสนเทศ ส่งข้อมูล สารสนเทศ ที่ ศพค. ขอ เพื่อใช้ จัดทำ Hospital Profile ส่ง สรพ. แจ้ง คกก. บริหาร 1. แต่งตั้ง คกก. อำนวยการ และ 2. คณะทำงาน เพื่อเตรียม Re- Accredit 3. แจ้ง road Map

3 มิถุนายน 2557 จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ ทุก PCT ส่ง Clinical Tracer ส่งผลลัพธ์การดำเนินงาน ของทีมนำ เริ่ม motivate องค์กร / แจ้งข่าวสาร การเตรียมการเพื่อรับรอง คุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 2 16 – 30 ซ้อมแผนต่างๆ : อัคคีภัย ทบทวน : นโยบาย / แนวทางปฏิบัติ / นโยบาย และ เอกสารต่างๆ เตรียม slide นำเสนอผลงาน

4 กรกฎาคม 2557 จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ นำเสนอผลงานของทีมนำ และ PCT รอบ 1 นำเสนอผลงานของทีมนำ และ PCT รอบ 2 ( แก้ไข )

5 สิงหาคม 2557 : Reaccredit จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ ซ้อม ถาม – ตอบ ของทีมนำ และ PCT ซ้อม ถาม – ตอบ ของหน่วยงาน เก็บงาน 5 ส. และ Big Cleaning Day


ดาวน์โหลด ppt Road Map Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557. พฤษภาคม 2557 จันทร์อังคา ร พุธพฤหัสศุกร์ 12 56789 1213141516 1920212223 2627 282930 1. ทุกทีมนำ และ PCT ส่งแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google