งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเท็จจริงที่ควรรู้. กรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์ ระดับการใช้พลังงาน ระดับการใช้พลังงาน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเท็จจริงที่ควรรู้. กรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์ ระดับการใช้พลังงาน ระดับการใช้พลังงาน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

2 กรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์ ระดับการใช้พลังงาน ระดับการใช้พลังงาน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการน้ำหนัก

3 ผลของการควบคุมอาหารอย่างเดียว ลดการเผาผลาญพลังงานขณะพักได้ถึง 45 % ลดการเผาผลาญพลังงานขณะพักได้ถึง 45 % สูญเสียกล้ามเนื้อ สูญเสียกล้ามเนื้อ น้ำหนักลด 75%จากไขมัน 25%จากโปรตีน น้ำหนักลด 75%จากไขมัน 25%จากโปรตีน ที่มา : Katch FI, Mcardle WD. 1993. : Griffin JC. 1998. : Griffin JC. 1998.

4 ผลการควบคุมอาหารและออกกำลัง 1-3 วันแรก นน.ลด 0.82 กก. : น้ำ 70 โปรตีน 5 ไขมัน 25 1-3 วันแรก นน.ลด 0.82 กก. : น้ำ 70 โปรตีน 5 ไขมัน 25 วันที่ 11-13 นน.ลด 0.23 กก. : น้ำ 19 โปรตีน 12 ไขมัน 69 วันที่ 11-13 นน.ลด 0.23 กก. : น้ำ 19 โปรตีน 12 ไขมัน 69 วันที่ 21-24 นน.ลด 0.18 กก. : โปรตีน 15 ไขมัน 85 วันที่ 21-24 นน.ลด 0.18 กก. : โปรตีน 15 ไขมัน 85 ที่มา : Katch FI, Mcardle WD. 1993.

5 ผลการออกกำลัง พัก : FFA 30 % เผาผลาญ 70% เปลี่ยนกลับ เป็น Fat พัก : FFA 30 % เผาผลาญ 70% เปลี่ยนกลับ เป็น Fat เบา-กลาง : CHO 30-50 % FFA 50-70 % เบา-กลาง : CHO 30-50 % FFA 50-70 % เบา-กลาง แต่นาน 1 ชม. : FFA 90% เบา-กลาง แต่นาน 1 ชม. : FFA 90% หนัก(60-65%vo2max) : TGในกล้ามเนื้อเป็น แหล่ง FFA หนัก(60-65%vo2max) : TGในกล้ามเนื้อเป็น แหล่ง FFA หนัก(65-70%vo2max) CHO เป็นแหล่ง พลังงานหลัก หนัก(65-70%vo2max) CHO เป็นแหล่ง พลังงานหลัก Resting energy exp 5-14 % 12 ชม. Resting energy exp 5-14 % 12 ชม. ที่มา : Katch FI, Mcardle WD. 1993. : Griffin JC. 1998. : Griffin JC. 1998.

6 High VS Low intensity เดิน 30 นาที : เดิน 30 นาที : 240 kcal @ 41 % fat calories = 96 kcal วิ่งเหยาะ 30 นาที : วิ่งเหยาะ 30 นาที : 450 kcal @ 24% fat calories = 108 kcal ที่มา : Katch FI, Mcardle WD. 1993. Heyward VH 2006

7 High VS Low intensity เดิน 30 นาที : เดิน 30 นาที : 240 kcal @ 41 % fat calories = 96 kcal วิ่งเหยาะ 30 นาที : วิ่งเหยาะ 30 นาที : 450 kcal @ 24% fat calories = 108 kcal ที่มา : Katch FI, Mcardle WD. 1993. Heyward VH 2006

8 High VS Low intensity Women 123 lb– run 8.5 min/mile Women 123 lb– run 8.5 min/mile :10.7 kcal/min, 3 mile, 25.5 min :274 kcal Run 12 min/mile Run 12 min/mile :7.5 kcal/min, 4 mile, 48 min :360 kcal Duration and total distance more important than speed[intensity] Duration and total distance more important than speed[intensity] Heyward VH 2006

9 การฝึกความแข็งแรง ลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ เพิ่ม Resting energy exp (0.45 กก. เพิ่ม 35 kcal/day) เพิ่ม Resting energy exp (0.45 กก. เพิ่ม 35 kcal/day) ที่มา: Griffin JC. 1998.

10 Diet + Ex Diet + Ex :Wt loss 11.8 kg FFM -0.6 kg Fat loss 11.2 kg = 95 % Fat loss 11.2 kg = 95 % Diet alone Diet alone : Wt loss 9.2 kg FFM -3.3 kg Fat loss 5.9 kg = 64 % Fat loss 5.9 kg = 64 % Pavlou KN and et al. 1985 อ้างใน Heyward VH2006

11 Diet alone Diet alone Diet+Aerobic Ex Diet+Aerobic Ex Diet+Aerobic+Resistance Ex Diet+Aerobic+Resistance Ex : Wt loss 9-10 kg : Fat loss 69 % Diet alone 78% Diet+Aerobic Ex 78% Diet+Aerobic Ex 97%Diet+Aerobic+Resistance Ex 97%Diet+Aerobic+Resistance Ex Heyward VH 2006

12 Increased caloric expenditure Increased caloric expenditure Increased fat mobilization Increased fat mobilization Increased fat utilization Increased fat utilization Reduced blood lipids Reduced blood lipids Increased lean tissue[muscle] Increased lean tissue[muscle] Fitness and Fat

13 Intra-abdominal fat is a strong predictor of metabolic abnormalities, disease, and mortality. Intra-abdominal fat is a strong predictor of metabolic abnormalities, disease, and mortality. As little as 20 minutes of daily exercise can reduce intra-abdominal fat by 10%. Increasing exercise to 60 minutes a day can lead to even greater reductions (~30%). As little as 20 minutes of daily exercise can reduce intra-abdominal fat by 10%. Increasing exercise to 60 minutes a day can lead to even greater reductions (~30%). Reducing daily caloric intake by 400 to 700 kcal can cause a 15 to 30% reduction in intra-abdominal fat. Reducing daily caloric intake by 400 to 700 kcal can cause a 15 to 30% reduction in intra-abdominal fat. For a given amount of weight loss, exercise preserves muscle mass and causes greater reductions in total and intra-abdominal fat compared to diet-induced weight loss. For a given amount of weight loss, exercise preserves muscle mass and causes greater reductions in total and intra-abdominal fat compared to diet-induced weight loss. Although reducing body weight causes the greatest reduction in intra- abdominal fat, exercise training can significantly reduce intra- abdominal fat, even when weight is maintained. Although reducing body weight causes the greatest reduction in intra- abdominal fat, exercise training can significantly reduce intra- abdominal fat, even when weight is maintained. International Chair on Cardiometabolic Risk.2008 International Chair on Cardiometabolic Risk.2008 Effect of Weight Loss on Intra- abdominal Obesity

14 Spot reduction? Sit up 5004 times in 27 days Sit up 5004 times in 27 days :reduced fat cell diameter similar at all three sites ; abdomen -6.4% gluteal -5.0% subscapular -3.7% 20-wk cycling program 20-wk cycling program :trunk skinfolds -22% extreamity -12.5% Other prog : suprailiac -18% thigh -13% Other prog : suprailiac -18% thigh -13% Heyward VH 2006


ดาวน์โหลด ppt ข้อเท็จจริงที่ควรรู้. กรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์ ระดับการใช้พลังงาน ระดับการใช้พลังงาน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน การกินเกินและส่วนประกอบของอาหารที่กิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google