งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 1 กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชตกค้าง ในอาหารและน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 1 กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชตกค้าง ในอาหารและน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 1 กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชตกค้าง ในอาหารและน้ำ

2 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 2 กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัย อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตกค้างในอาหารและน้ำ

3 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 3 พันธกิจ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจ ชันสูตร ตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด ชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พัฒนาคุณภาพและรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ที่นำไปใช้ในการตรวจ วินิจฉัยรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค รวมถึง การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการ สุขภาพ ตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง และ เตือนภัยทางสุขภาพ

4 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 4 Assess safety of foods, water, beverages, food additives and containers Food composition, Food additives, Toxic substances, Natural toxins, Heavy metals, Pesticides, Veterinary drugs, GMOs, microbiology สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

5 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 5 ขอบข่าย การตรวจวิเคราะห์สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 16 Organochlorine compounds 55 Organophosphorus compounds 14 Carbamates 9 Synthetic Pyrethroids ขอบข่าย การตรวจวิเคราะห์สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 16 Organochlorine compounds 55 Organophosphorus compounds 14 Carbamates 9 Synthetic Pyrethroids

6 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 6 วิธีวิเคราะห์ Fruits and Vegetables OC U.S. FDA PAM volume I 303 E1, E4 - GC ECD OP U.S. FDA PAM volume I 302 E1, E4 - GC FPD Carbamates U.S. FDA PAM volume I 401 E1, E2 - LC SP - U.S. FDA PAM volume I 303 E1, E4 - GC ECD วิธีวิเคราะห์ Fruits and Vegetables OC U.S. FDA PAM volume I 303 E1, E4 - GC ECD OP U.S. FDA PAM volume I 302 E1, E4 - GC FPD Carbamates U.S. FDA PAM volume I 401 E1, E2 - LC SP - U.S. FDA PAM volume I 303 E1, E4 - GC ECD

7 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 7 Limit of Detection & Limit of Quantitation Fruits, vegetables LOD (mg/kg) LOQ (mg/kg) OCs 0.003 0.01 OPs 0.003-0.01 0.01-0.05 Carbamates 0.003 0.01 SPs 0.01 0.02 LOD (mg/kg) LOQ (mg/kg) OCs 0.003 0.01 OPs 0.003-0.01 0.01-0.05 Carbamates 0.003 0.01 SPs 0.01 0.02

8 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 8 วิธีวิเคราะห์ Water : OCs, OPs, Carbamates & SPs (U.S. EPA) วิธีวิเคราะห์ Water : OCs, OPs, Carbamates & SPs (U.S. EPA)

9 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 9 Limit of Detection & Limit of Quantitation Water LOD (  g/L) LOQ (  g/L) OCs 0.003 0.01 OPs 0.03-0.1 0.1-0.5 Carbamates 0.1 0.5 SPs 0.01 0.02 Water LOD (  g/L) LOQ (  g/L) OCs 0.003 0.01 OPs 0.03-0.1 0.1-0.5 Carbamates 0.1 0.5 SPs 0.01 0.02

10 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 10 การควบคุมคุณภาพ Method Blank Matrix Blank Duplicate (10%) Spiked matrix (10%) Confirmation and retest (when exceed Codex ’ s MRLs) PT participation - National Analytical Reference Laboratory (NARL) Australia Method Blank Matrix Blank Duplicate (10%) Spiked matrix (10%) Confirmation and retest (when exceed Codex ’ s MRLs) PT participation - National Analytical Reference Laboratory (NARL) Australia

11 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 11 คุณภาพผักสด ปี 2543-2546 ชนิดผัก : กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ชะอม ตำลึง ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักโขม และปวยเล้ง แบ่งเป็น ผักมีฉลากระบุ “ ปลอดสารพิษ ” “ ปลอดภัย ” และ “ ไร้สารพิษ ” รวม 166 ตัวอย่าง ผักทั่วไป รวม 193 ตัวอย่าง ชนิดผัก : กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ชะอม ตำลึง ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักโขม และปวยเล้ง แบ่งเป็น ผักมีฉลากระบุ “ ปลอดสารพิษ ” “ ปลอดภัย ” และ “ ไร้สารพิษ ” รวม 166 ตัวอย่าง ผักทั่วไป รวม 193 ตัวอย่าง

12 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 12 ผลการวิเคราะห์ปี 2543- 2546 ตรวจพบ (%) สารที่ตรวจพบ ( ชนิด ) ผักมีฉลาก 63.7 18 ผักทั่วไป 51.8 20 สารที่มีอัตราการตรวจพบสูง Cypermethrin, Endosulfan, Methamidophos และ Methomyl ตรวจพบ (%) สารที่ตรวจพบ ( ชนิด ) ผักมีฉลาก 63.7 18 ผักทั่วไป 51.8 20 สารที่มีอัตราการตรวจพบสูง Cypermethrin, Endosulfan, Methamidophos และ Methomyl

13 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 13 ส้มในประเทศ ปี 2547 ส้มเขียวหวาน 20 ตัวอย่าง ตรวจพบ 18 ตัวอย่าง สารที่มีอัตราการตรวจพบสูงระดับที่พบ (mg/kg) Codex’s MRL Endosulfan (OC)< 0.01 – 0.08 2 mg/kg Dimethoate (OP) 0.03 – 2.15 2 mg/kg Tetradifon (OC)< 0.01 – 0.15 - Chlorpyrifos (OP) 0.05 – 0.19 1 mg/kg Parathion-methyl (OP) 0.02 – 0.90 - ส้มเขียวหวาน 20 ตัวอย่าง ตรวจพบ 18 ตัวอย่าง สารที่มีอัตราการตรวจพบสูงระดับที่พบ (mg/kg) Codex’s MRL Endosulfan (OC)< 0.01 – 0.08 2 mg/kg Dimethoate (OP) 0.03 – 2.15 2 mg/kg Tetradifon (OC)< 0.01 – 0.15 - Chlorpyrifos (OP) 0.05 – 0.19 1 mg/kg Parathion-methyl (OP) 0.02 – 0.90 -

14 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 14 องุ่นในประเทศ ปี 2545-2547 องุ่น ( ไทย ) 50 ตัวอย่าง ตรวจพบ 41 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบจำนวนตัวอย่าง ระดับที่พบ (mg/kg) Methomyl 35< 0.01 – 6.24 Carbaryl 6< 0.01 – 0.31 องุ่น ( ไทย ) 50 ตัวอย่าง ตรวจพบ 41 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบจำนวนตัวอย่าง ระดับที่พบ (mg/kg) Methomyl 35< 0.01 – 6.24 Carbaryl 6< 0.01 – 0.31

15 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 15 องุ่นนำเข้า ปี 2545-2547 องุ่น ( นำเข้า ) 58 ตัวอย่าง ตรวจ พบ 12 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบจำนวนตัวอย่าง ระดับที่พบ (mg/kg) Methomyl 12< 0.01 – 0.97 องุ่น ( นำเข้า ) 58 ตัวอย่าง ตรวจ พบ 12 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบจำนวนตัวอย่าง ระดับที่พบ (mg/kg) Methomyl 12< 0.01 – 0.97

16 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 16 น้ำองุ่น ปี 2545-2547 น้ำองุ่น 28 ตัวอย่าง ตรวจพบ 5 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบจำนวนตัวอย่าง / พบ ระดับที่พบ (mg/kg) น้ำองุ่นมีทะเบียน อย 16 / - - น้ำองุ่นคั้นสด 12 / 5 methomyl <0.01-0.25 น้ำองุ่น 28 ตัวอย่าง ตรวจพบ 5 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบจำนวนตัวอย่าง / พบ ระดับที่พบ (mg/kg) น้ำองุ่นมีทะเบียน อย 16 / - - น้ำองุ่นคั้นสด 12 / 5 methomyl <0.01-0.25

17 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 17 น้ำผัก 21 ตัวอย่าง ตรวจพบ 5 ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่าง / พบ ระดับที่พบ (mg/kg) น้ำใบบัวบก 4 / 4 endosulfan < 0.01 chlorpyrifos <0.01-0.07 methomyl 0.01 น้ำแครอท 5 / 1 chlorpyrifos <0.01-0.07 น้ำผัก 21 ตัวอย่าง ตรวจพบ 5 ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่าง / พบ ระดับที่พบ (mg/kg) น้ำใบบัวบก 4 / 4 endosulfan < 0.01 chlorpyrifos <0.01-0.07 methomyl 0.01 น้ำแครอท 5 / 1 chlorpyrifos <0.01-0.07 น้ำผัก - ปี 2548 น้ำผัก : บีทรูท แครอท ข้าวโพด ใบ บัวบก หญ้าปักกิ่ง มะเขือเทศ

18 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 18 น้ำผลไม้ 25 ตัวอย่าง ตรวจพบ 9 ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่าง / พบ ระดับที่ พบ (mg/kg) น้ำฝรั่ง 5 / 4 parathion-methyl < 0.01- 0.02 ethion < 0.01 น้ำองุ่น 4 / 3 carbaryl 1.38 methamidophos 0.06 - 0.08 monocrotophos < 0.17 น้ำส้ม 11 / 2 parathion-methyl 0.01 methamidophos < 0.01 – 0.01 น้ำผลไม้ 25 ตัวอย่าง ตรวจพบ 9 ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่าง / พบ ระดับที่ พบ (mg/kg) น้ำฝรั่ง 5 / 4 parathion-methyl < 0.01- 0.02 ethion < 0.01 น้ำองุ่น 4 / 3 carbaryl 1.38 methamidophos 0.06 - 0.08 monocrotophos < 0.17 น้ำส้ม 11 / 2 parathion-methyl 0.01 methamidophos < 0.01 – 0.01 น้ำผลไม้ - ปี 2548 น้ำผลไม้ : ส้ม องุ่น เสาวรส อ้อย ฝรั่ง สับปะรด เชอรี่

19 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 19 ผักและผลไม้นำเข้า ปี 2547 ผักนำเข้าจากออสเตรเลีย และจีน จำนวน 46 ตัวอย่าง ตรวจพบ 4 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า Codex ’ s MRLs ผลไม้นำเข้าจากประเทศต่างๆ 12 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน อเมริกา ยุโรป จำนวน 141 ตัวอย่าง ตรวจพบ 37 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า Codex ’ s MRLs ผักและผลไม้นำเข้า ปี 2547 ผักนำเข้าจากออสเตรเลีย และจีน จำนวน 46 ตัวอย่าง ตรวจพบ 4 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า Codex ’ s MRLs ผลไม้นำเข้าจากประเทศต่างๆ 12 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน อเมริกา ยุโรป จำนวน 141 ตัวอย่าง ตรวจพบ 37 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า Codex ’ s MRLs

20 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 20 ผักและผลไม้นำเข้า ปี 2547 ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่าง / พบ ร้อยละที่พบ ผัก 46 / 4 8.6 ผลไม้ 141 / 37 26.2 สารที่มีอัตราการตรวจพบสูง Methomyl, Fenvalerate, Fenpropathrin และ Chlorpyrifos ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่าง / พบ ร้อยละที่พบ ผัก 46 / 4 8.6 ผลไม้ 141 / 37 26.2 สารที่มีอัตราการตรวจพบสูง Methomyl, Fenvalerate, Fenpropathrin และ Chlorpyrifos

21 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 21 จำนวนตัวอย่าง ตรวจพบ ระดับที่ตรวจ พบ (mg/kg) น้ำประปา 46 35 Endosulfan <0.01-0.15 น้ำแม่น้ำ 16 16 Endosulfan 0.02-0.11 จำนวนตัวอย่าง ตรวจพบ ระดับที่ตรวจ พบ (mg/kg) น้ำประปา 46 35 Endosulfan <0.01-0.15 น้ำแม่น้ำ 16 16 Endosulfan 0.02-0.11 WHO ’ s ADI: 0.006mg/kgbw LC 50 : 0.02ug/L(adult shrimp) WHO ’ s ADI: 0.006mg/kgbw LC 50 : 0.02ug/L(adult shrimp) คุณภาพน้ำ ปี 2546-2547

22 กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 22 ขอบคุณ Thank you


ดาวน์โหลด ppt กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ 1 กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชตกค้าง ในอาหารและน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google