งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Affinity Law Modeling Laws Dimensionless Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Affinity Law Modeling Laws Dimensionless Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Affinity Law Modeling Laws Dimensionless Analysis

2 RpRp α  V rp VpVp V p cos  RmRm α1α1  1 VmVm V m cos  BpBp BmBm Geometrical similarity

3 Hydraulic Similarity VmVm V m cos  V rm VpVp V p cos  V rp

4 Hydraulic Similarity (2)

5 Hydraulic Similarity power relationship

6 Hydraulic Similarity Head relationship

7 ทำให้ D ตัดกันหายไป

8 Specific speed N s = speed ของ turbine สกุลเดียวกัน ที่ให้ กำลัง หนึ่งหน่วย จาก head หน่วย ต้องระวัง ขึ้นอยู่กับหน่วยที่ใช้ เช่น หน่วย P เป็นกิโลวัต H เป็นเมตร หรือ แรงม้ากับ ฟุต มีความสับสนกันในการระบุค่า specific speed รุปที่ 8-34 Roberson หน่วยเป็น rpm, hp, และ feet ดู dimensionless specific speed ในสมการ 8-33

9 Example 8-10 Select the type, speed and size of a turbine where a net head is 300 ft and Q = 4300 cfs. Head =300 ft รูปที่ 8-36 แนะนำ specific speed ให้เลือก ถ้าใช้ N s = 45 (hp,cfs, ft) เป็น Francis turbine N = rpm

10 Synchronous speed กระแสไฟฟ้า ประเทศไทย 50 Hz หรือ 3000 rpm เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สองขั้ว สัมพันธ์กับ ความเร็ว 3000 rpm N = rpm generator 36 ขั้ว สัมพันธ์กับความเร็ว rpm generator 38 ขั้ว สัมพันธ์กับความเร็ว rpm วิศวกร ตัดสินใจเลือก เท่าไร ถ้าเลือก rpm คำนวณ N s ใหม่ =?

11 google ไปพบ chart นี้ สังเกต คำ dimensional specific speed ดูสมการ ใน Roberson

12 Google พบ

13 Note on cavitation Read Roberson P


ดาวน์โหลด ppt Affinity Law Modeling Laws Dimensionless Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google