งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Marketing. Accounting Book Real Time Database Inventory Management & Purchasing ProductionManagement Logistics SalesManagement FinancialAccountingManagerialAccounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Marketing. Accounting Book Real Time Database Inventory Management & Purchasing ProductionManagement Logistics SalesManagement FinancialAccountingManagerialAccounting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet Marketing

2

3

4

5

6 Accounting Book Real Time Database Inventory Management & Purchasing ProductionManagement Logistics SalesManagement FinancialAccountingManagerialAccounting Human Resource Management Internet Marketing

7 MIS.AIS. P.376

8

9

10

11

12 Internet Marketing

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Products Indirect Costs Customers Customer & Product Profitability $

35

36

37 View Data From Different Perspectives: “ Slice & Dice ” Jan Feb MarAprTV VCR East Total South East Total South ActualBudget SalesSalesMarginMargin West

38 DrillDrill PivotPivot

39 39

40 40

41

42 Internet Marketing

43 43 Internet Marketing

44 44

45 45

46 46 Internet Marketing

47

48 แนวคิดการบริหารองค์กรใน ยุคของการเปลี่ยนแปลง

49 ภาพรวมแนวทางการวางแผน กลยุทธ์ 49 เป็นองค์กรแบบใด ในอนาคต ต้องการบรรลุถึงจุดหมายใด วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะบรรลุ แนวทางที่ผู้บริหารกำหนดให้ถือปฏิบัติ

50 Internet Marketing

51

52

53 วิวัฒนาการจาก Business Intelligence สู่ Business Performance Management Internet Marketing

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Source: http://management-cockpit.net

63

64

65

66


ดาวน์โหลด ppt Internet Marketing. Accounting Book Real Time Database Inventory Management & Purchasing ProductionManagement Logistics SalesManagement FinancialAccountingManagerialAccounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google