งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Channel Introduction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Channel Introduction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Channel Introduction

2 วัตถุประสงค์ แนะนำ Open channel เปรียบเทียบกับ Closed Conduit
แนะนำลักษณะหน้าตัดการไหล ให้ Q = constant สังเกตการเปลี่ยนแปลงหน้าตัด คำนวณ Critical Depth ได้ identify Supercritical และ Subcritical

3 Many Types Rivers Canals Gutters Sewers Spillways Culverts

4 Varied Cross Sections Natural Rectangular Circle Triangle Parabola

5 แตกต่างจาก Closed Conduit
Close Conduit ส่วนใหญ่หน้าตัดกลม น้ำไหลเต็มหน้าตัดท่อ ความดันอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าบรรยากาศ Open Channel หน้าตัดหลากหลาย น้ำไหลไม่เต็มหน้าตัด ความดันที่ผิวน้ำด้านบนเท่ากับบรรยากาศ

6 นิยามและสัญญลักษณ์ T Top y P = Wetted Perimeter Bottom P
R = hydraulic radius

7 การเปลี่ยนแปลงความลึก เมื่อ Q คงที่ (Steady flow)
V = Q/A ความเร็วเพิ่ม ถ้า Y น้อยมาก ? ถ้า Y -> 0 ความเร็วสูงมาก Kinetic energy V2 /2g สูงมาก Pressure Head ต่ำมาก แรงที่หน้าตัดต่ำมาก Specific Energy

8 Example Rectangular Open Channel Q = 3 m3/s width = 2m find specific energy at varying depth Q 3 cumec b 2 m y V P/γ V2/2g Es 5 0.30 5.00 0.00 0.7 2.14 0.70 0.23 0.93 0.3 1.27 1.57 0.03 50.00 127.42 127.45 0.01 150.00 สังเกตการเปลี่ยนแปลง Es ต้องมี turning point จุดหนึ่ง อยู่ที่ไหน

9 Critical Depth

10 Example Rectangular Open Channel Q = 3 m3/s width = 2m find critical depth and specific energy at critical depth yc= m

11 Specific Energy Curve Subcritical flow Critical Depth
Supercritical flow Specific Energy at Critical Depth

12 Example: Subcritical Flow

13 Example: Supercritical Flow

14 Froude Number Hydraulic Similarity: Dimensionless parameter
อัตราส่วนระหว่างโมเมนตัมกับแรง ใช้กรณีตัดสินว่าการไหลเป็น supercriticalหรือ subcritical สี่เหลี่ยมผืนผ้า

15 การบ้าน 4 ไม่ต้องส่ง Roberson 4-18 4-19 4-20


ดาวน์โหลด ppt Open Channel Introduction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google