งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Channel Introduction. วัตถุประสงค์ แนะนำ Open channel เปรียบเทียบกับ Closed Conduit แนะนำลักษณะหน้าตัดการไหล ให้ Q = constant สังเกตการเปลี่ยนแปลงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Channel Introduction. วัตถุประสงค์ แนะนำ Open channel เปรียบเทียบกับ Closed Conduit แนะนำลักษณะหน้าตัดการไหล ให้ Q = constant สังเกตการเปลี่ยนแปลงหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Channel Introduction

2 วัตถุประสงค์ แนะนำ Open channel เปรียบเทียบกับ Closed Conduit แนะนำลักษณะหน้าตัดการไหล ให้ Q = constant สังเกตการเปลี่ยนแปลงหน้า ตัด คำนวณ Critical Depth ได้ identify Supercritical และ Subcritical

3 Many Types Rivers Canals Gutters Sewers Spillways Culverts

4 Varied Cross Sections Natural Rectangular Circle Triangle Parabola

5 แตกต่างจาก Closed Conduit Close Conduit – ส่วนใหญ่หน้าตัดกลม – น้ำไหลเต็มหน้าตัดท่อ – ความดันอาจสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าบรรยากาศ Open Channel – หน้าตัดหลากหลาย – น้ำไหลไม่เต็มหน้าตัด – ความดันที่ผิวน้ำด้านบน เท่ากับบรรยากาศ

6 นิยามและสัญญลักษณ์ Top Bottom T y P P = Wetted Perimeter R = hydraulic radius

7 การเปลี่ยนแปลงความลึก เมื่อ Q คงที่ (Steady flow) ลดความลึก y V = Q/A ความเร็วเพิ่ม ถ้า Y น้อยมาก ? ถ้า Y -> 0 ความเร็วสูงมาก Kinetic energy V 2 /2g สูงมาก Pressure Head ต่ำมาก แรงที่หน้าตัดต่ำมาก Specific Energy

8 Example Rectangular Open Channel Q = 3 m 3 /s width = 2m find specific energy at varying depth Q3cumec b2m yV P/ γ V 2 /2gEs สังเกตการเปลี่ยนแปลง Es ต้องมี turning point จุดหนึ่ง อยู่ ที่ไหน

9 Critical Depth

10 Example Rectangular Open Channel Q = 3 m 3 /s width = 2m find critical depth and specific energy at critical depth y c = m

11 Specific Energy Curve Critical Depth Specific Energy at Critical Depth Supercritical flow Subcritical flow

12 Example: Subcritical Flow

13 Example: Supercritical Flow 07/06/25/horncastle_canal_352_352x470.jpg

14 Froude Number Hydraulic Similarity: Dimensionless parameter อัตราส่วนระหว่างโมเมนตัมกับแรง ใช้กรณีตัดสินว่าการไหลเป็น supercritical หรือ subcritical สี่เหลี่ยมผืนผ้า

15 การบ้าน 4 ไม่ต้องส่ง Roberson


ดาวน์โหลด ppt Open Channel Introduction. วัตถุประสงค์ แนะนำ Open channel เปรียบเทียบกับ Closed Conduit แนะนำลักษณะหน้าตัดการไหล ให้ Q = constant สังเกตการเปลี่ยนแปลงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google