งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEE 270 Electronic Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEE 270 Electronic Engineering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEE 270 Electronic Engineering
ผศ.ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. EEE270 Electronic engineering

2 อิเล็กทรอนิกส์กับชีวิตมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
EEE270 Electronic engineering

3 อิเล็กทรอนิกส์กับวิศวกรไฟฟ้า
EEE270 Electronic engineering

4 เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไปเพื่ออะไร
EEE270 Electronic engineering

5 เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์……เพื่อ
EEE270 Electronic engineering

6 ประวัติการพัฒนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
EEE270 Electronic engineering

7 กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ
EEE270 Electronic engineering

8 กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ
EEE270 Electronic engineering

9 EEE270 Electronic engineering
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ EEE270 Electronic engineering

10 เรียนแล้วอย่างน้อยทำอะไรได้บ้าง
EEE270 Electronic engineering

11 การประยุกต์ใช้วิชาอิเล็กทรอนิกส์
EEE270 Electronic engineering

12 กติกาการเรียนและการตัดสินคะแนน
การสอบกลางภาค 40 % การสอบปลายภาค 50 % คะแนนเก็บ 10% หรือมากกว่า เวลาเรียน ขาดครบ 3 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ (เช็คชื่อเฉพาะวันที่ผู้สอนรู้สึกเหงา) เกณฑ์การประเมินผล ใช้เกณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำราประกอบการสอน - Donald A. Neamen, “Electronic Circuit analysis and design” 2 nd edition, McGraw-Hill, 2001 - File E-Learning วิชา EEE270 สามารถโหลดได้จากสำนักหอสมุด หรือสำเนาจากผู้สอน ติดต่อผู้สอน อิษฎา บุญญาอรุณเนตร , เวลาให้คำปรึกษา น ทุกวันทำการ (ต้องโทรนัดล่วงหน้า ไม่เกิน น ของวันก่อนพบ) ห้องหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้ามโทรหาหลังสอบปลายภาคเพื่อขอคะแนนหรือ เกรดโดยเด็ดขาด EEE270 Electronic engineering

13 คำแนะนำการเรียนและเทคนิคการทำคะแนน
EEE270 Electronic engineering

14 คำแนะนำการเรียนและเทคนิคการทำคะแนน
EEE270 Electronic engineering

15 คำแนะนำการเรียนและเทคนิคการทำคะแนน
EEE270 Electronic engineering


ดาวน์โหลด ppt EEE 270 Electronic Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google