งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-1. Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-1. Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-1

2 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-2

3 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-3 Product-Oriented versus Market-Oriented Definitions of a Business Company Product Definition Market Definition Mercedez-Benz ขายรถยนต์ ความสะดวกสบาย และความ ภาคภูมิใจของผู้ใช้ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต ขายความสามารถ ในการประกอบ อาชีพ KFCขายไก่ทอดและเครื่องดื่ม ขายความอร่อย ความประทับใจใน บริการ บรรยากาศ NOKIA ขาย โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงผู้คนเข้า หากัน Clinique ขาย เครื่องสำอาง ขายความสวย อย่างปลอดภัย

4 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-4 Company Orientations Toward the Marketplace Customer Needs  Stated needs  Real needs  Unstated needs  Delight needs  Secret needs เป็นความต้องการที่ลูกค้าแจ้งเรา เช่น อยากได้รถที่ไม่แพง เป็นความต้องการที่ลูกค้าประสงค์จริงๆ เช่น รถที่ไม่แพงหมายถึงค่าใช้จ่ายไม่แพง อะไหล่ถูก เป็นความต้องการที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งเรา แต่คาดหวังไว้ เช่น บริการหลังการขายที่ดี ขายต่อได้ราคาดี เป็นความต้องการพิเศษที่ลูกค้าอยากได้ เช่น ของแถม หรือส่วนลดพิเศษ เป็นความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าโดยตรง แต่ลูกค้าก็คาดหวังให้ผู้อื่นยอมรับในการตัดสินใจ

5 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-5 Demand States and Marketing Tasks   Negative demand.   No demand.   Latent demand.   Declining demand.   Irregular demand.   Full demand.   Overfull demand.   Unwholesome demand. ความต้องการเชิงลบ แง่ลบ เช่นการหา หมอฟัน ประกันชีวิต ไม่มีความต้องการ หรือจำเป็นในปกติ ชีวิตประจำวัน ความต้องการที่ซ่อนเร้น เช่น บุหรี่ กาแฟที่ไม่เป็นอันตราย ความต้องการที่ถดถอย ต้องหาสาเหตุ ปรับปรุงสินค้า ความต้องการที่ไม่ปกติ ตามฤดูการ ตามกระแส ความต้องการที่พอเหมาะกับกำลัง เป็น ความพอใจของผู้ขาย ความต้องการตลาดที่ล้น เช่น เทศกาล วันหยุดรถไม่พอ ความต้องการที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่เป็น ประโยชน์ เช่น สุรา ยาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-1. Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google