งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grain Processing เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งในห้องเรียนเท่านั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grain Processing เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งในห้องเรียนเท่านั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grain Processing เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งในห้องเรียนเท่านั้น
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืชอาหาร เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งในห้องเรียนเท่านั้น เป็นขบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพืชอาหาร เพื่อนำไปใช้ผ่านขบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ หรือเก็บรักษาต่อไป ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย โทร 7723

2 Grain Processing เป็นขบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพืชอาหาร เพื่อนำไปใช้ผ่านขบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ หรือเก็บรักษาต่อไป เป็นขบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพืชอาหาร เพื่อนำไปใช้ผ่านขบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ หรือเก็บรักษาต่อไป

3 Objectives: แยกเมล็ดออกจากรวง หรือ ฝัก เช่น ถั่วลิสง หรือส่วนอื่น ๆ
ทำความสะอาด ปรับปรุงคุณภาพ เช่น ลดความชื้น คัดเกรด ปรับปรุงคุณลักษณะอื่น ๆ และป้องกันกำจัดแมลง และเชื้อรา

4 Grain Processing หลักการการทำความสะอาด และคัดแยกเมล็ดพืชอาหาร
1. เมล็ดต้องมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ลักษณะ ระหว่างสิ่งเจือปน (contaminants) และเมล็ดดี (Major crop seed) 2. สิ่งเจือปนนั้นมีมากมายหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ฉะนั้นต้องเลือกเครื่องจักรที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว และมีประสิทะภาพสูง

5 Consideration factors for grain processing
1. Grain moisture content 2. Harvesting and processing methods 3. Grain characteristics or Grain type 4. Economical Efficiency 5. Minimized loss 6. Upgrading 7. End use

6 Consideration factors for grain processing
4. Economical Efficiency 5. Minimized loss 6. Upgrading 7. End use

7 1. Harvesting and Shelling/Threshing 2. Pre-cleaning (scalper)
Procedure of Grain Processing 1. Harvesting and Shelling/Threshing 2. Pre-cleaning (scalper) 3. Drying 4. Screening 5. Cleaning 6. Grading 7. Treatment

8 * Procedure of Grain Processing *
Harvesting and Precleaning - Combine harvestor - Scalper (Picking on a belt, large screener ) - Thresher/Sheller - Debearder

9 * Procedure of Grain Processing *
2. Pre-cleaning - Scalper (Screener) - Air blower 3. Drying - LSU - In store - Fluidized bed

10 4. Screening - Screener - Air screen cleaner 7. Treatment 5. Cleaning
6. Grading - Gravity separator - Color separator 7. Treatment - Fumigation

11 Grain Processing The physical bases of grain separation Being Done by Using the Differences of Grain Properties and Inert Materials 1. Size (large, medium or small) 2. Shape (round, flat oval, triangle, dimension, ect.) 3. Weight (heavy, light) 4. Density หรือ specific gravity ลักษณะทางกายภาพที่สามารถใช้คัดแยกและทำความสะอาดเมล็ด (Physical characteristic used for seed separation) ขนาด (size) Grain Processing 1

12

13

14 Physical properties of Inert Materials

15 Grain Processing 5. Seed coat (Fruit wall) texture
The physical bases of grain separation 5. Seed coat (Fruit wall) texture 6. Colour (green, red, brown, ect.) 7. Affinity for liquid ลักษณะทางกายภาพที่สามารถใช้คัดแยกและทำความสะอาดเมล็ด (Physical characteristic used for seed separation) ขนาด (size) Grain Processing 1

16 Grain Processing Physical characteristic used for grain separation 1. Size เป็นหลักการเบื้องต้นในการใช้ทำความสะอาดเมล็ด เมล็ดพืชต่างชนิดกัน มีขนาดต่างกัน และขนาดต่างจากสิ่งเจือปน เครื่องจักรที่ใช้ได้แก่ 1.1 Scalper ใช้ประโยชน์จากการทำงานของตะแกรง เป็นการแยกขั้นแรก จะแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกก่อน 1.2 Air screen cleaner เครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขว้างเพราะมีตะแกรงขนาดและชนิดต่างๆมากกว่า 200 ชนิดและขนาดให้เลือก สามารถแยกเมล็ดได้โดยลักษณะ 3 มิติ ความกว้าง ความหนา และความยาว ลักษณะทางกายภาพที่สามารถใช้คัดแยกและทำความสะอาดเมล็ด (Physical characteristic used for seed separation) ขนาด (size) Air screen cleaner ใช้ความแตกต่างของขนาดโดยรวมในการคัดแยก โดยใช้ประโยชน์จากการทำงานของตะแกรง และแรงเป่าลม การแยกขั้นแรก จะแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกก่อน โดยใช้ scalper หลังจากนั้นจึงคัดขนาดเพื่อแยกเอาเมล็ดลีบออก เครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขว้างเพราะมีตะแกรงขนาดและชนิดต่างๆมากกว่า 200 ชนิดและขนาดให้เลือก สามารถแยกเมล็ดได้โดยลักษณะ 3 มิติ ความกว้าง ความหนา และความยาว Width and thickness separators หรือ precision grader เป็นเครื่องมือที่พัฒนาการมาจาก air screen cleaner ใช้สำหรับคัดเมล็ดมากกว่าการทำความสะอาด รูตะแกรงจะมีความลึก คัดขนาดเพื่อใช้กับเครื่องปลูก Length separator ใช้สำหรับแยกเมล็ดที่มีความยาวต่างกัน Grain Processing 1

17 Size 1.3 Width and thickness separators หรือ precision grader
เป็นเครื่องมือที่พัฒนาการมาจาก air screen cleaner ใช้สำหรับคัดเมล็ด มากกว่าการทำความสะอาด รูตะแกรงจะมีความลึก คัดขนาด 1.4 Length separator ใช้สำหรับแยกเมล็ดที่มีความยาวต่างกัน ลักษณะทางกายภาพที่สามารถใช้คัดแยกและทำความสะอาดเมล็ด (Physical characteristic used for seed separation) ขนาด (size) Air screen cleaner ใช้ความแตกต่างของขนาดโดยรวมในการคัดแยก โดยใช้ประโยชน์จากการทำงานของตะแกรง และแรงเป่าลม การแยกขั้นแรก จะแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกก่อน โดยใช้ scalper หลังจากนั้นจึงคัดขนาดเพื่อแยกเอาเมล็ดลีบออก เครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขว้างเพราะมีตะแกรงขนาดและชนิดต่างๆมากกว่า 200 ชนิดและขนาดให้เลือก สามารถแยกเมล็ดได้โดยลักษณะ 3 มิติ ความกว้าง ความหนา และความยาว Width and thickness separators หรือ precision grader เป็นเครื่องมือที่พัฒนาการมาจาก air screen cleaner ใช้สำหรับคัดเมล็ดมากกว่าการทำความสะอาด รูตะแกรงจะมีความลึก คัดขนาดเพื่อใช้กับเครื่องปลูก Length separator ใช้สำหรับแยกเมล็ดที่มีความยาวต่างกัน Grain Processing 1

18 Grain Processing 2. Shape (round, flat oval, triangle, dimension, etc.) ใช้ความสามารถในการกลิ้งของเมล็ดลงตามที่ลาดเอียง (ในบางกรณีสิ่งเจือปนมีขนาดทั้ง 3 มิติใกล้เคียงกันเมล็ดดีจนไม่สามารถใช้ air screen cleaner หรือเครื่องมืออื่นๆ หหลักการแยกจะแยกเมล็ดออกจากกันโดยอาศัย 2.1. Spiral separator 2.2 Draper 2.3 Inclined vibrating deck รูปร่าง (shape) หรือความกลม (Roundness) ในบางกรณีสิ่งเจือปนมีขนาดทั้ง 3 มิติใกล้เคียงกันเมล็ดดีจนไม่สามารถใช้ air screen cleaner หรือเครื่องมืออื่นๆ หหลักการแยกจะแยกเมล็ดออกจากกันโดยอาศัยความสามารถในการกลิ้งของเมล็ดลงตามที่ลาดเอียง 2.1. Spiral separator 2.2 Draper 2.3 Inclined vibrating deck Grain Processing 1

19 Grain Processing 3. Weight (heavy, light)
ใช้ความเร็วลมแขวนลอยของเมล็ดเป็นตัวคัดโดยเป่ากระแสลมด้านวัตถุนั้น สิ่งที่เบาจะถูกพัดออกไป เรียกเครื่องนี้ว่า Air separator โดยทั่วไปมี 2 ชนิด 3.1 Pneumatic separator เป็นท่อกลวงมีลมเป่าอยู่ส่วนล่างของท่อ 3.2 Fractionating separator เมล็ดที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำจะถูกพัดออกไป เมล็ดที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำมักจะมีความงอกต่ำด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการปรับปรุงเปอร์เซ็นต์การงอกให้สูงขึ้นด้วย จะให้ความเร็วลมแขวนลอยของเมล็ดเป็นตัวคัดโดยเป่ากระแสลมด้านวัตถุนั้น สิ่งที่เบาจะถูกพัดออกไป เรียกเครื่องนี้ว่า Air separator โดยทั่วไปมี 2 ชนิด Pneumatic separator เป็นท่อกลวงมีลมเป่าอยู่ส่วนล่างของท่อ Fractionating separator เมล็ดที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำจะถูกพัดออกไป เมล็ดที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำมักจะมีความงอกต่ำด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการปรับปรุงเปอร์เซ็นต์การงอกให้สูงขึ้นด้วย Grain Processing 1

20 Grain Processing 4. Density หรือ specific gravity
(ความหนาแน่นหรือความถ่วงจำเพาะ) เมล็ดที่มีขนาดเท่ากันทั้ง 3 มิติ แต่อาจแตกต่างกันในด้านความหนาแน่นหรือความถ่วงจำเพาะ เช่น เมล็ดอ่อนลีบ เมล็ดที่เสื่อมสภาพ หรือแมลงเจาะทำลาย ลักษณะนี้สามารถคัดแยกได้โดยใช้ Gravity separator นอกจากนี้นี้ยังสามารถยกระดับคุณภาพของเมล็ดด้วย Stoner จะให้ความเร็วลมแขวนลอยของเมล็ดเป็นตัวคัดโดยเป่ากระแสลมด้านวัตถุนั้น สิ่งที่เบาจะถูกพัดออกไป เรียกเครื่องนี้ว่า Air separator โดยทั่วไปมี 2 ชนิด Pneumatic separator เป็นท่อกลวงมีลมเป่าอยู่ส่วนล่างของท่อ Fractionating separator เมล็ดที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำจะถูกพัดออกไป เมล็ดที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำมักจะมีความงอกต่ำด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการปรับปรุงเปอร์เซ็นต์การงอกให้สูงขึ้นด้วย Grain Processing 1

21 Grain Processing The physical bases of grain separation 5. Seed coat (Fruit wall) texture เช่น เมล็ดฝ้ายที่มีขน 6. Colour (green, red, brown, ect.) Colour sorter 7. Affinity for liquid (ไม่นิยมใช้ในเมล็ดพืชอาหาร) ลักษณะทางกายภาพที่สามารถใช้คัดแยกและทำความสะอาดเมล็ด (Physical characteristic used for seed separation) ขนาด (size) Grain Processing 1

22 Instruments Scalper Harvestor Dryer Combine harvestor Cleaner
Sheller/Thresher Grading separator Scalper

23 Processing of Paddy Harvesting and Shelling/Threshing Drying
precleaning Screening storage milling (husk rice) brow rice polishing Cleaning Grading (Colour sortor) white rice Packing Processing of Paddy

24 Rice (white rice) cleaning (blowing) Sizing grading ( colour sortor) packing

25 POSTHARVEST Harvesting Drying Shelling Storage

26

27 Mechanical shelling Hand shelling

28 คำถาม

29

30

31 Instrument

32 Instrument

33 Instrument

34 Instrument

35 Instrument

36 Instrument

37 Instrument

38 Instrument


ดาวน์โหลด ppt Grain Processing เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งในห้องเรียนเท่านั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google