งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemical Abstracts on CD-Roms  เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดย American Chemical Society  ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biochemistry, Physical, Inorganic, Analytical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemical Abstracts on CD-Roms  เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดย American Chemical Society  ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biochemistry, Physical, Inorganic, Analytical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Chemical Abstracts on CD-Roms  เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดย American Chemical Society  ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biochemistry, Physical, Inorganic, Analytical Chemistry, Applied Chemistry and Chemical Engineering, Macromolecular Chemistry และ Organic Chemistry  รวบรวมบทความประมาณ 630,000 เรื่อง และสิทธิบัตรประมาณ 279,600 เรื่อง

3 จะสืบค้นข้อมูลจาก CAonCD ได้ อย่างไร ? CAonCD เป็นฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน CD- ROMs ดังนั้นสามารถสืบค้นได้จาก -CD roms ของ CAonCD - คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลซีดีรอมใน ห้อง self-learning

4 การใช้งาน CAonCD 1. คลิกปุ่ม ‘Start’ ไปที่ ‘Program’ จากนั้น เลือก ‘CD Roms search’ Start ProgrameCD Romssearch 2. จาก ‘CD Roms search’ ให้เลือก CAonCD CD searchCAonCD

5 3. เมื่อปรากฏเมนู ‘OPEN DATABASE’ คลิก เลือกปีที่ต้องการแล้วคลิก ‘OPEN’

6 4. เมื่อปรากฏหน้าจอ ‘CAonCD’ คลิกปุ่ม ‘Click to continue’

7 5. ระบบจะแสดงหน้าจอการสืบค้น

8 การสืบค้นแบบ INDEX BROWSE 1. คลิกปุ่ม ‘BROWSE’ และกำหนดขอบเขต การสืบค้น 1 2

9 ขอบเขตการสืบค้นของฐาน Chemical Abstract  Word เช่น substitution, addition, treatment  CAS RN เช่น 100-00-5, 116- 02-9, 4998-28-1  AUTHOR เช่น A Jingbo,John Issac, Izaki Hiroshi  Patent เช่น US 10089, JP 01003189, CH 591557  Formular เช่น C 6 H 3 O, C 2 H 4 O 2  Compound เช่น Insulin, Pectin, Hemicellulose  CAN เช่น 125:99998, 124:100019

10 Language เช่น english, japanese, thai  Year เช่น 1994, 1906,1991  Doc.Type เช่น book, dissertation, journal  CA section เช่น Inorganic Chemical  Update เช่น 124:01, 125:02, 125:08

11 2. จะปรากฏ index ตามที่เราได้กำหนดขึ้น คลิกเลือกชื่อที่เราต้องการ

12 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Index browse: Author 1. คลิกปุ่ม browse จากนั้นเลือกการ สืบค้นที่ Author

13 2. ปรากฏหน้าจอ Author index เลือกคลิกชื่อที่ต้องการ

14 3. จะปรากฏรายการเอกสารที่ผู้แต่งได้แต่ง ขึ้นคลิกเรื่องที่ต้องการ

15 4. จะปรากฏรายละเอียดของเอกสารนั้น

16 การสืบค้นแบบ WORD SEARCH 1. คลิกปุ่ม ‘SEARCH’

17 2. พิมพ์คำค้นลงในช่องการสืบค้นและกำหนด ขอบเขตข้อมูล 3. หากคำที่ต้องการสืบค้นมีหลายคำให้ใช้ AND, OR หรือ NOT เพื่อกำหนดการสืบค้น 2 3

18 ตัวอย่างการสืบค้นแบบใช้ Word search 1. คลิกปุ่ม search จะปรากฏหน้าจอ การสืบค้น

19 2. ใส่คำค้นลงในช่องการค้นในที่นี้เลือก สืบค้นจากหมายเลข CAS RN, breast cancer และ wom?orfemale*

20 3. จะปรากฏรายชื่อเอกสารที่ค้นพบเลือก บทความที่สนใจแล้วคลิกที่ชื่อบทความ นั้น

21 4. จะปรากฏรายละเอียดของ เอกสารนั้นโดยคำที่เราใช้ค้นหาจะ ปรากฏอยู่ในเอกสาร

22 การสืบค้นจากลำดับชั้นของ สารเคมี 1. คลิกปุ่ม ‘Subst’

23 2. เมื่อปรากฏลำดับชั้นของสารเคมี คลิกเลือก สารเคมีที่ต้องการ

24 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Substance Hierarchy 1. คลิกที่ Subst จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

25

26

27

28

29

30 การสืบค้นจาก Form ลำดับชั้น ของสูตรสารเคมี 1. คลิกปุ่ม ‘Form’

31 2. เมื่อปรากฏลำดับชั้นของสูตรสารเคมี คลิกเลือก สูตรสารเคมีที่ต้องการ

32 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Formula Hierarchy

33

34

35

36

37

38

39 การแสดงผลการสืบค้น 1. ดับเบิลคลิกรายการที่ต้องการ

40 2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารนั้น ประกอบด้วยเลข Update, ชื่อผู้แต่ง,Document type, สาระสังเขป เป็นต้น

41 การ SAVE ข้อมูล 1. หากต้องการเลือกครั้งละหนึ่งรายการคลิกปุ่ม ‘Mark’ หากต้องการเลือกทุกรายการคลิกปุ่ม ‘Mark all’ แล้วคลิกปุ่ม ‘SAVE MARK’

42 2. จัดเก็บข้อมูลลงในไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK

43 การ PRINT 1. หากต้องการเลือกครั้งละหนึ่งรายการคลิกปุ่ม ‘Mark’ หากต้องการเลือกทุกรายการคลิกปุ่ม ‘Mark all’ แล้วคลิกปุ่ม ‘PRINT MARK’

44 2. ปรากฏเมนูการพิมพ์เลือก ‘ALL’ แล้วคลิก ปุ่ม ‘PRINT’


ดาวน์โหลด ppt Chemical Abstracts on CD-Roms  เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดย American Chemical Society  ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biochemistry, Physical, Inorganic, Analytical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google