งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2550 หัวหน้างานจากฝ่าย ต่างๆ ของสำนักวิชาการและหัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2550 หัวหน้างานจากฝ่าย ต่างๆ ของสำนักวิชาการและหัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2550 หัวหน้างานจากฝ่าย ต่างๆ ของสำนักวิชาการและหัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมจำนวน 6 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY เมือง XI’AN สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ตามโครงการศึกษาดูงานด้านบริการ ณ ต่างประเทศ ระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับ หัวหน้างานของสำนักวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนางานการสนับสนุนงานบริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ บุคลากรที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับประโยชน์ใน การนำแนวคิดของการบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัยฯนั้น มาพัฒนางานประจำและงานด้านบริการต่างๆ ให้ มีศักยภาพของการทำงานมากยิ่งขึ้น ข้อมูลโดยผู้แทน KM ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

2 เป็นการดำเนินงานอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช ที่ให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้สำนักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนในความร่วมมือ จัดการศึกษาทางไกลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ของกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ ลงนามร่วมกันในสัญญาจ้างทำสื่อการสอน เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2550 และจะส่งมอบสื่อการสอนรวมทั้งเริ่มจัด การศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2550 การเข้าใจผิดอาจเกิดขึ้นได้บ่อยๆ หากเราเชื่อตามที่สายตาเราเห็น โดยที่ไม่ได้ตรึกตรองให้ดีก่อนและก็อาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ น่าจะเกิดขึ้น เสียทั้งเวลาและความรู้สึกทั้งสองฝ่าย ดังเรื่องที่นำมาฝาก กันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องหนึ่ง ที่จะนำพาเราผ่านช่วงชีวิตที่วุ่นวายได้ อย่างดี เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่ง ขงจื่อ พร้อมบรรดาศิษย์เดินทางรอนแรมลี้ภัยการเมืองอยู่ กลางป่า พอได้เวลาอาหาร ลูกศิษย์เตรียมตักข้าว ใส่จานพร้อมสำรับอาหาร ขณะกำลังตักข้าวอยู่ห่างๆ นั้น ท่านขงจื้อ สังเกตเห็นว่าลูกศิษย์หยิบข้าวจากจานของท่านขึ้นมาใส่ปากเคี้ยว ท่าน จึงสอนและชี้ให้เห็นว่า การหยิบอาหารจากสำรับของครูบาอาจารย์มา รับประทานก่อนได้รับอนุญาตนั้น แสดง ถึงความ “ อนารยะ ” ที่น่าตำหนิอย่างยิ่ง ลูกศิษย์จึงขอโอกาสชี้แจง “ อาจารย์ครับ... ที่กระผมหยิบข้าวจาก จานของอาจารย์ขึ้นมารับประทานก่อน หาใช่กระทำไปด้วยความเขลา หรือขาดคารวะก็หาไม่ แต่ที่เป็นเช่นนั้น เพราะในจานข้าวของอาจารย์มี ผงถ่านสีดำปนเปื้อนข้าวอยู่ ครั้นจะยกมาให้อาจารย์เลย ก็เกรงว่าคงไม่ เหมาะ จะหยิบข้าวที่เปื้อนนั้นทิ้งก็เสียดาย เพราะข้าวหายากและจำเป็น มาก สำหรับการอยู่รอด ในยามวิกฤติ กระผมก็เลยหยิบข้าวที่เปื้อนนั้นขึ้นมารับประทานเสียเอง ขอรับ.” แววตาที่ฉายแววดุของผู้เป็นอาจารย์ค่อยๆ ทอประกายอ่อนโยนด้วย เมตตา ก่อนเอ่ยวาจาขอโทษผู้เป็นศิษย์อย่างไม่ถือตัว บ่อยครั้งที่เรามักตัดสินอะไรผิดพลาดอย่างง่ายดายจนเสียทั้งคน เสียทั้งงาน และบางทีก็เสียผู้เสียคน เสียเกียรติภูมิที่สู้สั่งสมมาทั้งชีวิตใน ชั่วพริบตา เพียงเพราะเราเชื่อในสิ่งที่สายตารายงาน ขณะที่บางด้าน ของความจริงกลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น จงมองด้วย “ ตา ” แล้วปล่อยให้ “ ปัญญา ” เป็นผู้ วินิจฉัย สิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่ปัญญา ประจักษ์ ไม่แน่ว่าจะสอดคล้องกันเสมอไป จงใช้ตานอก สำหรับ “ ดู ” แล้วจงใช้ตาในสำหรับการ “ เห็น ” บางสิ่งที่อยู่ใน ใจ... อาจไม่ได้แสดงออกมา ขอเชิญชาว สว ส่งข่าวสารความรู้เผยแพร่ในจดหมายข่าว KM ได้ที่ผู้แทนสำนักงาน เลขานุการ ( รัตนา เที่ยงธีระธรรม ) โทร 7509 จัดทำจดหมายข่าว โดย น. ส. รัตนา เที่ยงธีระธรรม ข้อมูลจาก นิตยสารกุลสตรี ฉบับเดือนกันยายน 2550 หน้า 178 โดยผู้แทน KM สำนักงานเลขานุการ นางลัดดา ปกป้อง ข้อมูลจากผู้แทน KM ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน นางพิมพา สมใจ


ดาวน์โหลด ppt ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2550 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2550 หัวหน้างานจากฝ่าย ต่างๆ ของสำนักวิชาการและหัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google