งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1
เรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข 04/04/60 พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1

2 ปณิธาน ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
นำพาเด็กและเยาวชนฝึกปฏิบัติวิปัสสนา ในหลักสติปัฏฐาน 4 ตามแนวคำสอน ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี 04/04/60

3 เพื่อให้มีสติในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันกิเลส เป็น คนดี มีความสุขประพฤติตน เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 04/04/60

4 หัดตามรู้กายรู้ใจเรื่อยๆ จนจิตจดจำสภาวธรรมได้
นี่เป็นการทำสติปัฏฐานให้เกิดสติ มีสติรู้กายรู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง ทำให้เกิดปัญญา มีปัญญาแก่รอบก็เกิดวิมุตติ จิตก็จะปล่อยวางความถือมั่น 04/04/60

5 แนวทางการสอนกัมมัฏฐานเด็ก ๆ ของหลวงพ่อปราโมทย์
แนวทางการสอนกัมมัฏฐานเด็ก ๆ ของหลวงพ่อปราโมทย์ อย่ากังวลเรื่องสอนเด็ก เด็กเรียนกัมมัฏฐานง่ายกว่าผู้ใหญ่ เยอะเลย เพราะเด็กไม่เคยบังคับตัวเองจนแข็งๆ ผู้ใหญ่คิดถึงกัมมัฏฐานที่เคยฝึกเอาไว้ให้นิ่งๆ เราให้เด็กดูขนม การ์ตูน รูปหรือให้ฟังเพลงก็ได้ ถามความรู้สึกต่อเพลงว่าเป็นอย่างไร ความรู้สึกต่อรูปเป็นอย่างไร หาขนมมาให้ดู ความรู้สึกเป็นอย่างไร ฝึกให้เขารู้ความรู้สึกไม่อยากหรอก” 04/04/60

6 การนำสู่การปฏิบัติ นำพาเด็ก ๆ ฝึกวิปัสสนาในรูปแบบที่สนุกสนาน น่าสนใจ ผ่อนคลาย เป็นรูปธรรม ชัดแจ้ง เห็นจริง ท้าทาย เหมาะกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ในลักษณะกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน 04/04/60

7 สาระการเรียนรู้ การศึกษาเรียนรู้คำสอนของหลวงพ่อ
ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านสื่อต่าง ๆ 2. การฝึกสังเกต การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ของกายใจ ด้วยเกมและกิจกรรมให้เห็น อาการรู้สึกตัว อาการเพ่ง อาการเผลอ 3. การฝึกเรียนรู้กายใจกับการปฏิบัติ ในรูปแบบและกับกิจวัตรประจำวัน 04/04/60

8 ผลการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข ปีที่ 1
ผลการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข ปีที่ 1 1. ผลการจัดค่ายทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง นักเรียนทั้ง 1,530 คน (100%) ชอบค่าย เรียนรู้กายใจ และเปลี่ยนทัศนคติ ต่อ พระพุทธศาสนาและรู้หลักการปฏิบัติธรรม นักเรียน 150 คน (10%) จะแนวโน้มที่จะ สามารถเป็นแกนนำการเรียนรู้กายใจ ต่อไปถ้า ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นักเรียน 30 คน (2%) เป็นแกนนำการฝึก เรียนรู้กายใจ โดยร่วมเป็นกระบวนกรค่ายแล้ว คนละ 5 – 30 ค่าย 04/04/60

9 การขยายผลการเรียนรู้ กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข
การขยายผลการเรียนรู้ กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข 1. ขยายผลสู่เพื่อน ๆ คุณครู และครอบครัว 2. จัดตั้งกลุ่ม ชุมนุม ชมรม วิชาเพิ่มเติมและ เครือข่ายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านIT 3. ได้รับการยอมรับ และนำสู่การปฏิบัติใน วงกว้างโดยหน่วยงานต่าง ๆ 4. ปีที่ 2 ปีกศ. 53 ขยายผลสู่ทุกโรงเรียน รวม 88 ค่าย งานวันปิดค่าย 30 ส.ค. 53 04/04/60

10 รายงานการเรียนรู้กายใจ กับการเปลี่ยนแปลงของฉัน : การประเมินความสำเร็จ
ของการเรียนรู้กายใจ 04/04/60

11 กิเลสที่หยาบ ที่เกิดขึ้นในตัวของผมแรกๆ ผมก็แค่ตามดูว่า มันเกิดขึ้นแล้ว
กิเลสเกิดขึ้นแล้ว ผมก็ตามรู้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งก็พบว่ามันเกิดมันก็เกิดไม่นาน พอดูอยู่ สักพักก็พบว่าเมื่อมันดับมันก็ดับไม่นาน อ๋อเจริญสติแล้วมันมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลย ... บอล ม. 2 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 04/04/60

12 โต้ง ม. 3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
แต่ในวันหนึ่งๆ ฉันก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการปฏิบัติในรูปแบบบ้าง ทั้งการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิของฉันเพื่อเป็นการให้จิตมีกำลังสำหรับการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ฉันนั่งสมาธิแบบสมถะกรรมฐาน เป็นการรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียว เพื่อให้จิตเกิดความสงบ แต่ไม่ใช่การเพ่งในอารมณ์ เหมือนใครหลายคน แต่เป็นการรู้แบบสบายๆ ในอารมณ์เดียว เช่น ในลมหายใจเข้าออก เมื่อฉันเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้ว ฉันก็ยังไม่ลืมนะที่จะต้องรักษาศีล 5 ซึ่งเมื่อใดที่เรามีสติเราผลอแล้วรู้ทัน เราก็จะไม่ผิดศีลนะทุกข้อเลย สติคำเดียวที่คุมทั้งหมด โต้ง ม. 3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 04/04/60

13 เมื่อก่อนหนูไม่เคยสวดมนต์และ ไม่เคยนั่งสมาธิเลย แต่ตอนนี้หนูสวดมนต์
นั่งสมาธิแทบทุกคืนและหนูก็สอนแม่กายรู้ใจ ได้ชวนแม่มาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วย เพราะหนูกับแม่ได้เรียนรู้กายใจ ครอบครัวหนูก็มีความสุข แป้ง ป.6 บ้านเนินศาลา 04/04/60

14 อ๊ะ ป.6 ชุมชนวัดเกาะหงส์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
นั่งรอปลาติดเบ็ด ไอ้ปลาดุกบิ๊กอุยมันกินเบ็ดครับ ผมดีใจมากรีบนำกลับบ้าน และผมก็ได้คิดว่า ... ปากปลามันเจ็บ ผมทุกข์ใจมากครับ ผมก็ดูความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจค่อยๆหายไป ผมจึงนำมันมารักษาทำแผลให้มันโดยนำยาแดงมาแตะที่ปากปลาเพื่อ ให้ยามันซึมลงไปในแผลจนมันหาย ผมก็นำมันไปปล่อยลงในแม่น้ำเพื่อให้มันไปใช้ชีวิต ตามธรรมชาติ และเดี๋ยวนี้ถ้าผมอยากตกปลา ผมจะใช้วิธีรู้ทันใจอย่างเดียว แล้วเตือนตัวเองว่าเราไม่ควรฆ่าสัตว์ อ๊ะ ป.6 ชุมชนวัดเกาะหงส์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) 04/04/60

15 ....ตอนแรกผมเป็นคนไม่เชื่อใครง่าย ๆ ผมเชื่อคนยากคุณครูห้ามอะไรผมก็ไม่ฟัง ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจไปเล่นตั้งแต่ น. ไม่ยอมใครง่ายๆ พอใครตบผม ผมมักจะตบกลับจนร้อง จ๊าก ! เลยครับ เขาบอกว่าจะไปบอกครู ผมก็บอกว่าลองดู ถ้าไปบอกครูจะเจ็บกว่านี้แน่ ... เดี๋ยวนี้ผมเริ่มยอมคนอื่นได้บ้าง เล่นเกมน้อยลงจากที่ เคยหนีไปเล่นเกมตั้งแต่เพล ผมก็ไปบ่ายโมงเล่นพักนึง แล้วกลับประมาณบ่ายสองครับ อ้อม ม. 2 วัดนิเวศวุฒาราม 04/04/60

16 ที่เปลี่ยนแปลงและน่าตกใจคือ ผลการเรียนของดิฉันดีขึ้นมาก ได้เกรด 4 เกือบทุกวิชา เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาก และที่พ่อไม่สนใจก็กลับมารักดูแลเหมือนเดิม และดิฉันก็ได้เป็นพี่เลี้ยงในค่าย การเข้าค่าย ตอนแรกที่คิดว่าน่าเบื่อแต่ค่ายเรียนรู้ กายใจทำให้ดิฉันพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยเที่ยวก็หยุดได้ที่ไม่สนใจเรียนก็หยุดได้กลับมาตั้งใจเรียนเหมือนเดิม ผักบุ้ง ม. 5 เก้าเลี้ยววิทยา 04/04/60

17 ตู่ ม.3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
... หนูก็เก็บเรื่องวุ่น ๆ ทุกอย่างที่หนูเจอ ไปคิดอะไรฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อย จนหนูควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้เหมือนกับคนที่เป็นบ้าขาดสติ หนูจึงมีอาการเกร็งชักเกิดขึ้น โดยที่หนูไม่รู้ตัว หลังจากนั้นหนูก็เกิดอาการเกร็งชักอยู่เรื่อย ๆ มาตลอด ... ตอนนี้ชีวิตหนูเปลี่ยน ครอบครัวของหนูก็เหมือนเดิม พ่อยังกินเหล้า แต่หนูก็มีความสุข เพราะว่าหนูสามารถยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นได้ และหนูก็หายห่างจากอาการเกร็งชัก ตู่ ม.3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 04/04/60

18 พอหนูได้เข้าค่ายความทุกข์ของหนูก็น้อยลง มีความสุขมากขึ้น และอาการโมโหง่ายของหนูก็เบาลงใจเย็นขึ้นมาก
ยายสงสัย หนูก็ตอบยายไปว่า หนูไปเข้าค่ายเรียนรู้กายใจมา ยายถามว่าเรียนรู้กายใจมันเป็นอย่างไร ถ้ายายจะทำมันยากไหม หนูก็ตอบว่าไม่ยากเลย แค่ยายตามรู้ใจไป แต่ถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นเอาอย่างนี้นะ ยายเคยโกรธไหม ยายตอบว่าเคย ยายเคยโมโหไหม ยายตอบว่าเคย แล้วยายเคยดีใจไหม ยายก็ตอบว่าเคย หนูก็เลยบอกยายว่า ถ้ายายรู้อารมณ์แบบนี้ขณะปัจจุบัน นั้นและคือการรู้กายใจ หรือรู้ทันใจตนเอง เฟิร์น ป.5 บ้านเนินศาลา 04/04/60

19 มิชิโกะ ม. 5 สวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์
เมื่อก่อนพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยมาก ๆ พ่อกินเหล้าไม่ทำงาน แถมยังมาขอเงินแม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนอีก แม่หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว... แม่เครียด มีความทุกข์มาก สงสารแม่มากเลยหาโอกาสพูดคุยกับแม่ …ต่อมาแม่ก็เปลี่ยนไป แม่สบายใจมากขึ้น และไม่ค่อยมีปากเสียงกับพ่อเหมือนแต่ก่อนเกิดความห่วงใยกันมากขึ้น พอพ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนูและแม่ เห็นแม่อ่านหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ก็แอบแม่หยิบมาอ่าน ... พอพ่ออ่านหนังสือได้ระยะหนึ่งหนูก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของพ่อ จากแต่ก่อนที่พ่อไม่เคยช่วยทำงานหาเงินเลย แต่ตอนนี้พ่อหันกลับมาทำงาน ช่วยแม่หาเงินและดูแลครอบครัวมากขึ้น ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้ว... มิชิโกะ ม. 5 สวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 04/04/60

20 โบ๊ท ม. 5 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ผมผ่านค่ายเรียนรู้กายใจหลายค่าย ทั้งเข้าค่ายเอง เป็นวิทยากรประจำค่าย และใช้เวลาว่างในการปฏิบัติ สม่ำเสมอ ผมได้พบความแปลกด้วยตนเอง คือ ผมรู้ทันใจ รู้ทันความคิด จะทำอะไรก็รู้ตัว แรก ๆ ก็จะรู้ช้าหน่อย คือ รู้ก็เมื่อผ่านไปแล้วจึงรู้ เช่น นำรถออกไปแล้วจึงรู้ เมื่อรู้ก็รีบกลับบ้าน บางครั้งไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วระหว่าง ที่เที่ยวอยู่จึงรู้ เมื่อรู้ก็ขอตัวกลับบ้าน มีเป็นบางครั้งที่เผลอกลับบ้านผิดเวลาแต่น้อย ครั้งมาก ... โบ๊ท ม. 5 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 04/04/60

21 บิว ม. 6 สวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์
ทีแรกที่ไปช่วยค่ายป้า ๆ คิดแค่อยากแบ่งเบาเค้า อยากตอบแทนที่เค้าให้เรา แต่พอลองสัมผัสกับคนอื่นที่เราเจอในค่ายมากมายปัญหา (โอ้!) ที่ว่าเราแย่แล้วเค้าแย่กว่าเราอีก พ่อเราแค่กินเหล้าแต่ก็ยังอยู่ พ่อเค้าไม่มีบ้าง จากไปแล้วบ้าง เห็นแบบนี้ก็หดหู่ (แต่รู้ทัน) คิดว่าเราน่าจะช่วยๆ กันนะ เราช่วยเค้า เท่ากับเราช่วยสังคมและกว้างออกไปเรื่อยๆ แทนที่เค้าจะแก้ปัญหาด้วยอบายมุขแล้ว เดินทางผิด เราก็ช่วยกันสอนให้เค้าเห็นคุณค่าในตัวเอง ในคนอื่น ในสังคม เรียนรู้ ที่จะให้มากกว่าที่เค้าจะรอรับอยู่ฝ่ายเดียว ให้ดูกาย ดูใจเป็น ก็คงจะเป็นแบบเรา บิว ม. 6 สวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 04/04/60

22 ฉันได้อาสาตัวเป็นพี่เลี้ยงช่วยป้าๆ ทำค่าย รวมถึงการอบรมในที่ต่างๆ ตอนนี้ก็คงเกือบ 30 ค่ายแล้วครับ รวมถึงการจัดตั้งชุมนุมสุขกาย สบายจิตภายในโรงเรียนจนได้พัฒนาเป็น ค่ายโครงงานคุณธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ ฝึกหัดพัฒนากายใจ ห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม (เรียนรู้กายใจ) ของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาที่จัดขึ้นกันเองในกลุ่มของเด็กๆ โต้ง ม. 3 ร.ร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 04/04/60

23 วารุณี คันซอทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ได้ขยายผลการจัดค่ายเรียนรู้กายใจ ในโรงเรียน และเพิ่มเติมเรื่องจิตอาสาพัฒนาชุมชน ชื่อว่า“ โครงงานเรียนรู้กายใจ จิตใสใจสว่าง สร้างครอบครัวเข้มแข็ง” ผลการที่จัดค่ายพบว่านักเรียน มีความสนุกสนานกับการเข้าค่ายเรียกร้องให้จัดค่ายบ่อยครั้ง และให้เพิ่มจำนวนวันให้มากกว่าเดิม ประเมินได้ว่านักเรียนสนใจการเข้าค่าย ปฏิบัติธรรม ไม่เบื่อหน่ายธรรมะและได้จัดทำหลักสูตรวิชาเรียนรู้กายใจ เป็นวิชาเพิ่มเติม วารุณี คันซอทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 04/04/60

24 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว พวกเราขอนอบน้อมหลวงพ่อปราโมทย์
04/04/60


ดาวน์โหลด ppt เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google