งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

23/07/571 เรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "23/07/571 เรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 23/07/571 เรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1

3 23/07/572 ปณิธาน นำพาเด็กและเยาวชนฝึกปฏิบัติวิปัสสนา ในหลักสติปัฏฐาน 4 ตามแนวคำสอน ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี

4 23/07/573 เพื่อให้มีสติในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันกิเลส เป็น คนดี มีความสุขประพฤติตน เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

5 23/07/574 หัดตามรู้กายรู้ใจเรื่อยๆ จนจิตจดจำสภาวธรรมได้ นี่เป็นการทำสติปัฏฐานให้เกิดสติ มีสติรู้กายรู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง ทำให้เกิดปัญญา มีปัญญาแก่รอบก็เกิดวิมุตติ จิตก็จะปล่อยวางความถือมั่น

6 23/07/575 แนวทางการสอนกัมมัฏฐานเด็ก ๆ ของหลวงพ่อปราโมทย์ อย่ากังวลเรื่องสอนเด็ก เด็กเรียนกัมมัฏฐานง่าย กว่าผู้ใหญ่ เยอะเลย เพราะเด็กไม่เคยบังคับตัวเองจนแข็งๆ ผู้ใหญ่คิดถึงกัมมัฏฐานที่เคยฝึกเอาไว้ให้นิ่งๆ เราให้เด็กดูขนม การ์ตูน รูปหรือให้ฟังเพลงก็ได้ ถามความรู้สึกต่อเพลงว่าเป็นอย่างไร ความรู้สึก ต่อรูปเป็นอย่างไร หาขนมมาให้ดู ความรู้สึกเป็นอย่างไร ฝึกให้เขารู้ ความรู้สึกไม่อยากหรอก”

7 23/07/576 การนำสู่การปฏิบัติ นำพาเด็ก ๆ ฝึกวิปัสสนาในรูปแบบที่ สนุกสนาน น่าสนใจ ผ่อนคลาย เป็นรูปธรรม ชัดแจ้ง เห็นจริง ท้าทาย เหมาะกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ในลักษณะกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน

8 23/07/577 สาระการเรียนรู้ 1.การศึกษาเรียนรู้คำสอนของหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผ่านสื่อต่าง ๆ 2. การฝึกสังเกต การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ของกายใจ ด้วยเกมและกิจกรรมให้เห็น อาการรู้สึกตัว อาการเพ่ง อาการเผลอ 3. การฝึกเรียนรู้กายใจกับการปฏิบัติ ในรูปแบบและกับกิจวัตรประจำวัน

9 23/07/578 ผลการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข ปีที่ 1 1. ผลการจัดค่ายทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง นักเรียนทั้ง 1,530 คน (100%) ชอบค่าย เรียนรู้กายใจ และเปลี่ยนทัศนคติ ต่อ พระพุทธศาสนาและรู้หลักการปฏิบัติธรรม 2. นักเรียน 150 คน (10%) จะแนวโน้มที่จะ สามารถเป็นแกนนำการเรียนรู้กายใจ ต่อไปถ้า ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 3.นักเรียน 30 คน (2%) เป็นแกนนำการฝึก เรียนรู้กายใจ โดยร่วมเป็นกระบวนกรค่ายแล้ว คนละ 5 – 30 ค่าย

10 23/07/579 การขยายผลการเรียนรู้ กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข 1. ขยายผลสู่เพื่อน ๆ คุณครู และครอบครัว 2. จัดตั้งกลุ่ม ชุมนุม ชมรม วิชาเพิ่มเติมและ เครือข่ายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านIT 3. ได้รับการยอมรับ และนำสู่การปฏิบัติใน วงกว้างโดยหน่วยงานต่าง ๆ 4. ปีที่ 2 ปีกศ. 53 ขยายผลสู่ทุกโรงเรียน รวม 88 ค่าย งานวันปิดค่าย 30 ส.ค. 53

11 23/07/5710 รายงานการเรียนรู้กายใจ กับการเปลี่ยนแปลงของฉัน : การประเมินความสำเร็จ ของการเรียนรู้กายใจ

12 23/07/5711 กิเลสที่หยาบ ที่เกิดขึ้นในตัวของผมแรกๆ ผม ก็แค่ตามดูว่า มันเกิดขึ้นแล้ว กิเลสเกิดขึ้นแล้ว ผมก็ตามรู้ไปเรื่อยๆจนถึง จุดๆหนึ่งก็พบว่ามันเกิดมันก็เกิดไม่นาน พอดูอยู่ สักพักก็พบว่าเมื่อมันดับมันก็ดับไม่นาน อ๋อเจริญ สติแล้วมันมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลย... บอล ม. 2 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

13 23/07/5712 แต่ในวันหนึ่งๆ ฉันก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการปฏิบัติใน รูปแบบบ้าง ทั้งการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิ ของฉันเพื่อเป็นการให้จิตมีกำลังสำหรับการเจริญสติใน ชีวิตประจำวัน ฉันนั่งสมาธิแบบสมถะกรรมฐาน เป็นการรู้อารมณ์ใด อารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียว เพื่อให้จิตเกิดความสงบ แต่ไม่ใช่การเพ่งในอารมณ์ เหมือนใครหลายคน แต่เป็น การรู้แบบสบายๆ ในอารมณ์เดียว เช่น ในลมหายใจเข้า ออก เมื่อฉันเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้ว ฉันก็ยังไม่ลืม นะที่จะต้องรักษาศีล 5 ซึ่งเมื่อใดที่เรามีสติเราผลอแล้วรู้ทัน เราก็จะไม่ผิดศีล นะทุกข้อเลย สติคำเดียวที่คุมทั้งหมด โต้ง ม. 3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

14 23/07/5713 เมื่อก่อนหนูไม่เคยสวดมนต์และ ไม่เคยนั่งสมาธิเลย แต่ตอนนี้หนูสวดมนต์ นั่งสมาธิแทบทุกคืนและหนูก็สอนแม่กายรู้ใจ ได้ชวนแม่มาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วย เพราะหนูกับแม่ได้เรียนรู้กายใจ ครอบครัวหนูก็มีความสุข แป้ง ป.6 บ้านเนินศาลา

15 23/07/5714 นั่งรอปลาติดเบ็ด... ไอ้ปลาดุกบิ๊กอุยมันกิน เบ็ดครับ ผมดีใจมากรีบนำกลับบ้าน และผมก็ได้ คิดว่า... ปากปลามันเจ็บ ผมทุกข์ใจมากครับ ผมก็ดูความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจค่อยๆหายไป ผมจึงนำมันมารักษาทำ แผลให้มันโดยนำยาแดงมาแตะที่ปากปลาเพื่อ ให้ ยามันซึมลงไปในแผลจนมันหาย ผมก็นำมันไป ปล่อยลงในแม่น้ำเพื่อให้มันไปใช้ชีวิต ตาม ธรรมชาติ และเดี๋ยวนี้ถ้าผมอยากตกปลา ผมจะ ใช้วิธีรู้ทันใจอย่างเดียว แล้วเตือนตัวเองว่าเราไม่ ควรฆ่าสัตว์ อ๊ะ ป.6 ชุมชนวัดเกาะหงส์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)

16 23/07/5715....ตอนแรกผมเป็นคนไม่เชื่อใครง่าย ๆ ผมเชื่อคน ยากคุณครูห้ามอะไรผมก็ไม่ฟัง ชอบเล่นเกมเป็น ชีวิตจิตใจไปเล่นตั้งแต่ 11.00 - 14.30 น. ไม่ ยอมใครง่ายๆ พอใครตบผม ผมมักจะตบกลับจน ร้อง จ๊าก ! เลยครับ เขาบอกว่าจะไปบอกครู ผม ก็บอกว่าลองดู ถ้าไปบอกครูจะเจ็บกว่านี้แน่... เดี๋ยวนี้ผมเริ่มยอมคนอื่นได้บ้าง เล่นเกมน้อยลง จากที่ เคยหนีไปเล่นเกมตั้งแต่เพล ผมก็ไปบ่าย โมงเล่นพักนึง แล้วกลับประมาณบ่ายสองครับ อ้อม ม. 2 วัดนิเวศวุฒาราม

17 23/07/5716 ที่เปลี่ยนแปลงและน่าตกใจคือ ผล การเรียนของดิฉันดีขึ้นมาก ได้เกรด 4 เกือบทุกวิชา เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาก และที่พ่อไม่สนใจก็กลับมารักดูแล เหมือนเดิม และดิฉันก็ได้เป็นพี่เลี้ยงในค่าย การเข้าค่าย ตอนแรกที่คิดว่าน่าเบื่อแต่ ค่ายเรียนรู้ กายใจทำให้ดิฉันพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยเที่ยวก็หยุดได้ ที่ไม่สนใจเรียนก็หยุดได้กลับมาตั้งใจเรียน เหมือนเดิม ผักบุ้ง ม. 5 เก้าเลี้ยววิทยา

18 23/07/5717... หนูก็เก็บเรื่องวุ่น ๆ ทุกอย่างที่หนูเจอ ไปคิด อะไรฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อย จนหนูควบคุมอารมณ์ ตนเองไม่ได้เหมือนกับคนที่เป็นบ้าขาดสติ หนูจึง มีอาการเกร็งชักเกิดขึ้น โดยที่หนูไม่รู้ตัว หลังจากนั้นหนูก็เกิดอาการเกร็งชักอยู่เรื่อย ๆ มา ตลอด... ตอนนี้ชีวิตหนูเปลี่ยน ครอบครัวของหนู ก็เหมือนเดิม พ่อยังกินเหล้า แต่หนูก็มีความสุข เพราะว่าหนูสามารถยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้น ได้ และหนูก็หายห่างจากอาการเกร็งชัก ตู่ ม.3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

19 23/07/5718 พอหนูได้เข้าค่ายความทุกข์ของหนูก็น้อยลง มีความสุขมากขึ้น และอาการโมโหง่ายของหนูก็ เบาลงใจเย็นขึ้นมาก ยายสงสัย หนูก็ตอบยายไปว่า หนูไปเข้าค่าย เรียนรู้กายใจมา ยายถามว่าเรียนรู้กายใจมันเป็น อย่างไร ถ้ายายจะทำมันยากไหม หนูก็ตอบว่าไม่ยากเลย แค่ยายตามรู้ใจไป แต่ ถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นเอาอย่างนี้นะ ยายเคยโกรธ ไหม ยายตอบว่าเคย ยายเคยโมโหไหม ยายตอบ ว่าเคย แล้วยายเคยดีใจไหม ยายก็ตอบว่าเคย หนู ก็เลยบอกยายว่า ถ้ายายรู้อารมณ์แบบนี้ขณะ ปัจจุบัน นั้นและคือการรู้กายใจ หรือรู้ทันใจตนเอง เฟิร์น ป.5 บ้านเนินศาลา

20 23/07/5719 เมื่อก่อนพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยมาก ๆ พ่อกินเหล้า ไม่ทำงาน แถมยังมาขอเงินแม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนอีก แม่ หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว... แม่เครียด มีความทุกข์มาก สงสารแม่มากเลยหา โอกาสพูดคุยกับแม่ …ต่อมาแม่ก็เปลี่ยนไป แม่สบายใจ มากขึ้น และไม่ค่อยมีปากเสียงกับพ่อเหมือนแต่ก่อนเกิด ความห่วงใยกันมากขึ้น พอพ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของ หนูและแม่ เห็นแม่อ่านหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ก็ แอบแม่หยิบมาอ่าน... พอพ่ออ่านหนังสือได้ระยะหนึ่งหนูก็เริ่มเห็นการ เปลี่ยนแปลงของพ่อ จากแต่ก่อนที่พ่อไม่เคยช่วยทำงาน หาเงินเลย แต่ตอนนี้พ่อหันกลับมาทำงาน ช่วยแม่หาเงิน และดูแลครอบครัวมากขึ้น ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ค่อยทะเลาะ กันแล้ว... มิชิโกะ ม. 5 สวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์

21 23/07/5720 ผมผ่านค่ายเรียนรู้กายใจหลายค่าย ทั้งเข้า ค่ายเอง เป็นวิทยากรประจำค่าย และใช้เวลาว่าง ในการปฏิบัติ สม่ำเสมอ ผมได้พบความแปลกด้วย ตนเอง คือ ผมรู้ทันใจ รู้ทันความคิด จะทำอะไรก็ รู้ตัว แรก ๆ ก็จะรู้ช้าหน่อย คือ รู้ก็เมื่อผ่านไปแล้ว จึงรู้ เช่น นำรถออกไปแล้วจึงรู้ เมื่อรู้ก็รีบกลับ บ้าน บางครั้งไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วระหว่าง ที่ เที่ยวอยู่จึงรู้ เมื่อรู้ก็ขอตัวกลับบ้าน มีเป็นบางครั้ง ที่เผลอกลับบ้านผิดเวลาแต่น้อย ครั้งมาก... โบ๊ท ม. 5 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

22 23/07/5721 ทีแรกที่ไปช่วยค่ายป้า ๆ คิดแค่อยากแบ่งเบา เค้า อยากตอบแทนที่เค้าให้เรา แต่พอลองสัมผัส กับคนอื่นที่เราเจอในค่ายมากมายปัญหา (โอ้!) ที่ว่าเราแย่แล้วเค้าแย่กว่าเราอีก พ่อเราแค่กินเหล้า แต่ก็ยังอยู่ พ่อเค้าไม่มีบ้าง จากไปแล้วบ้าง เห็น แบบนี้ก็หดหู่ (แต่รู้ทัน) คิดว่าเราน่าจะช่วยๆ กันนะ เราช่วยเค้า เท่ากับเราช่วยสังคมและกว้างออกไปเรื่อยๆ แทนที่เค้าจะแก้ปัญหาด้วยอบายมุขแล้ว เดินทาง ผิด เราก็ช่วยกันสอนให้เค้าเห็นคุณค่าในตัวเอง ในคนอื่น ในสังคม เรียนรู้ ที่จะให้มากกว่าที่เค้าจะ รอรับอยู่ฝ่ายเดียว ให้ดูกาย ดูใจเป็น ก็คงจะเป็น แบบเรา บิว ม. 6 สวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์

23 23/07/5722 ฉันได้อาสาตัวเป็นพี่เลี้ยงช่วยป้าๆ ทำค่าย รวมถึงการอบรมในที่ต่างๆ ตอนนี้ก็ คงเกือบ 30 ค่ายแล้วครับ รวมถึงการจัดตั้ง ชุมนุมสุขกาย สบายจิตภายในโรงเรียนจน ได้พัฒนาเป็น ค่ายโครงงานคุณธรรม น้อม นำสู่การปฏิบัติ ฝึกหัดพัฒนากายใจ ห่วงใย ปัญหาสิ่งแวดล้อม (เรียนรู้กายใจ) ของ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาที่จัดขึ้น กันเองในกลุ่มของเด็กๆ โต้ง ม. 3 ร.ร.บ้าน แก่งชัชวลิตวิทยา

24 23/07/5723 ได้ขยายผลการจัดค่ายเรียนรู้กายใจ ใน โรงเรียน และเพิ่มเติมเรื่องจิตอาสาพัฒนาชุมชน ชื่อว่า“ โครงงานเรียนรู้กายใจ จิตใสใจสว่าง สร้างครอบครัวเข้มแข็ง” ผลการที่จัดค่ายพบว่านักเรียน มีความ สนุกสนานกับการเข้าค่ายเรียกร้องให้จัดค่าย บ่อยครั้ง และให้เพิ่มจำนวนวันให้มากกว่าเดิม ประเมินได้ว่านักเรียนสนใจการเข้าค่าย ปฏิบัติ ธรรม ไม่เบื่อหน่ายธรรมะและได้จัดทำหลักสูตร วิชาเรียนรู้กายใจ เป็นวิชาเพิ่มเติม วารุณี คันซอทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

25 23/07/5724 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว พวกเราขอนอบน้อมหลวงพ่อปราโมทย์


ดาวน์โหลด ppt 23/07/571 เรียนรู้กายใจ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข พจนา ทรัพย์สมาน สพท. นครสวรรค์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google