งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Business Research and Management Information Systems

2 ส่วนที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Text book ที่กำหนดให้ได้แก่ Management Information Systems: Managing the Digital Firm ed.13th. ผู้แต่ง Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon

3 Management Information Systems
Chapter Information Systems in Global Business Today Chapter Global E-Business and Collaboration Chapter Information Systems, Organizations, and Strategy Chapter Ethical and Social Issues in Information Systems Chapter Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application 360 Chapter 10 E-Commerce: Digital Markets, Digital Goods Chapter 11 Managing Knowledge Chapter 12 Enhancing Decision Making Chapter 13 Building Information Systems Chapter 14 Managing Project

4 เนื้อหาในแนวการศึกษา
หน่วยที่ 11 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 13 การจัดการระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 14 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 15 การจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

5 งานที่มอบหมายให้ทำ ส่วนของ MIS
จะมอบหมายผ่านระบบ e-Learning

6 การแบ่งคะแนน สัมมนาเสริมการวิจัยธุรกิจ 25 คะแนน e-Seminar MIS 25 คะแนน
สัมมนาเสริมการวิจัยธุรกิจ คะแนน e-Seminar MIS คะแนน สอบไล่ประจำภาค คะแนน ข้อสอบตอบสั้นการวิจัยธุรกิจ คะแนน โครงร่างการวิจัยธุรกิจ คะแนน ข้อสอบตอบสั้นระบบสารสนเทศ คะแนน การวิเคราะห์กรณีศึกษา คะแนน สอบไล่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา – น.


ดาวน์โหลด ppt 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google