งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Text book ที่กำหนดให้ได้แก่ Management Information Systems: Managing the Digital Firm ed.13 th.  ผู้แต่ง Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Text book ที่กำหนดให้ได้แก่ Management Information Systems: Managing the Digital Firm ed.13 th.  ผู้แต่ง Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Text book ที่กำหนดให้ได้แก่ Management Information Systems: Managing the Digital Firm ed.13 th.  ผู้แต่ง Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon

3  Chapter 1 Information Systems in Global Business Today  Chapter 2 Global E-Business and Collaboration  Chapter 3 Information Systems, Organizations, and Strategy  Chapter 4 Ethical and Social Issues in Information Systems  Chapter 9 Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application 360  Chapter 10 E-Commerce: Digital Markets, Digital Goods  Chapter 11 Managing Knowledge  Chapter 12 Enhancing Decision Making  Chapter 13 Building Information Systems  Chapter 14 Managing Project

4  หน่วยที่ 11 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศ  หน่วยที่ 13 การจัดการระบบสารสนเทศ  หน่วยที่ 14 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  หน่วยที่ 15 การจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

5  จะมอบหมายผ่านระบบ e-Learning

6  สัมมนาเสริมการวิจัยธุรกิจ 25 คะแนน  e-Seminar MIS 25 คะแนน  สอบไล่ประจำภาค 50 คะแนน  ข้อสอบตอบสั้นการวิจัยธุรกิจ 10 คะแนน  โครงร่างการวิจัยธุรกิจ 15 คะแนน  ข้อสอบตอบสั้นระบบสารสนเทศ 5 คะแนน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 20 คะแนน  สอบไล่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.


ดาวน์โหลด ppt  Text book ที่กำหนดให้ได้แก่ Management Information Systems: Managing the Digital Firm ed.13 th.  ผู้แต่ง Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google