งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง
หน่วยที่ 14 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 - 2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 1 เอกพันธุ์เชิงเส้น

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 m x/2

36

37

38

39

40 9 9

41

42 แบบ 1 รากเป็นจำนวนจริงและต่างกัน คือ
คำตอบทั่วไป คือ แบบ 2 รากเป็นจำนวนจริงและซ้ำกัน คือ แบบ 3 รากเป็นจำนวนเชิงซ้อน คือ

43 โดยที่ หาได้จากสมการช่วย
2. สมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว คำตอบทั่วไป คือ โดยที่ หาได้จากสมการช่วย และคำตอบเฉพาะ โดยวิธีเทียบส้มประสิทธิ์

44

45

46 f

47 f

48 a

49

50 f

51 b

52

53

54

55

56

57

58

59


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google