งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่แบบ โปรเจกไทล์ (Projectile motion). การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์ เป็นการเคลื่อนที่บนระนาบแบบหนึ่งที่ มีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ซึ่งจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่แบบ โปรเจกไทล์ (Projectile motion). การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์ เป็นการเคลื่อนที่บนระนาบแบบหนึ่งที่ มีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ซึ่งจะมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่แบบ โปรเจกไทล์ (Projectile motion)

2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์ เป็นการเคลื่อนที่บนระนาบแบบหนึ่งที่ มีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ซึ่งจะมี การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับ เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน โดยที่ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ ด้วยความเร่งเนื่องจาก แรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็นการ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

3 วิถีการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์

4 ความเร็วต้นในแนวระดับ ความเร็วต้นในแนวดิ่ง ความเร็วในแนว ระดับ ความเร็วในแนวดิ่ง

5 การกระจัดที่เวลาใดๆ ในแนวระดับ การกระจัดที่เวลาใดๆ ในแนวดิ่ง

6 วิถีการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์เป็นรูปพาราโบลา

7 ระยะการกระจัดที่ วัตถุตกไกลที่สุด ระยะที่วัตถุสามารถขึ้นไปได้สูงสุด

8

9 ตัวอย่างที่ 1 เครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งกำลังบินตามแนว ระดับด้วยความเร็วคงที่ 720 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง อยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เมื่อเครื่องบินลำนี้ปล่อยลูกระเบิดลง สู่เป้าหมายบนพื้นดิน ปรากฏว่าลูกระเบิดลงสู่ เป้าหมายพอดี มุมที่นักบินเล็งเป้าหมายด้วย กล้องส่องทางไกลขณะปล่อยลูกระเบิดนั้น จะ เป็นกี่องศาเทียบกับแนวทางการเคลื่อนที่ของ เครื่องบิน ตัวอย่างปัญหาการเคลื่อนที่แบบโพรเจก ไทล์

10 ตัวอย่างที่ 2 เมื่อเล็งปากกระบอกปืนตรงเป้าหมายกระป๋อง พบว่ามุมที่ลำกระบอกปืนทำกับแนวระดับเท่ากับ 45 องศา แล้วเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกไป ถ้าทันทีที่กระสุนหลุดจากปากกระบอกปืน กระป๋องก็หล่นลงสู่พื้นโดยอิสระ จากการ ทดลองพบว่า กระสุนกระทบเป้าหมายพอดี ถ้า อัตราเร็วเมื่อกระสุนหลุดจากปากกระบอกปืน เท่ากับ 100 เมตรต่อวินาที และกระป๋องอยู่สูง จากพื้น 100 เมตร จงคำนวณหาตำแหน่งที่ กระสุนกระทบเป้า

11 ตัวอย่างที่ 3 ยิงวัตถุด้วยความเร็วต้น 20 m/s ทำ มุม 45 0 กับแนวระดับ จงหาระยะทาง ที่วัตถุเคลื่อนที่ได้บนแกน x และหาก ยิงวัตถุด้วยความเร็วและมุมเท่าเดิมขึ้น ไปบนพื้นเอียงที่เอียงทำมุม 30 0 กับ แนวระดับ จงหาระยะทางที่เคลื่อนที่ ได้บนพื้นเอียง

12 0.05 kg 30 0 4 m 0.5 kg 3.2m3.2m 20 cm u ตัวอย่างที่ 4 อนุภาคมวล 0.5 kg ถูกยิงความเร็วต้น u ทำมุม 30 0 กับแนวระดับ ถ้าวัตถุตกกระทบด้านหนึ่งของ ตาชั่งแบบ balance พอดี ซึ่งมีมวล 0.05 kg วางอีกด้าน หนึ่ง จงหา ก. ความเร็ว u ของวัตถุ ข. ความเร็วของมวล 0.05 kg หลังจากมวล 0.5 kg กระทบตาชั่ง ( มวล 0.5 kg กระทบตาชั่งใช้เวลา 0.1 วินาที โดยให้ตาชั่งมีส่วนเอียงลงน้อยมากและการชน เป็นแบบยืดหยุ่น ) ค. มวล 0.05 กระเด็นสูงจากพื้นเท่าใด

13 กลับไปหัวข้อการ เคลื่อนที่แบบต่างๆ กลับไปหน้า แรก


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่แบบ โปรเจกไทล์ (Projectile motion). การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์ เป็นการเคลื่อนที่บนระนาบแบบหนึ่งที่ มีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ซึ่งจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google