งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ (Projectile motion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ (Projectile motion)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ (Projectile motion)

2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์
เป็นการเคลื่อนที่บนระนาบแบบหนึ่งที่มีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน โดยที่ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนื่องจาก แรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

3 วิถีการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์

4 ความเร็วต้นในแนวระดับ
ความเร็วต้นในแนวดิ่ง ความเร็วในแนวระดับ ความเร็วในแนวดิ่ง

5 การกระจัดที่เวลาใดๆ ในแนวระดับ
การกระจัดที่เวลาใดๆ ในแนวดิ่ง

6 วิถีการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์เป็นรูปพาราโบลา

7 ระยะการกระจัดที่วัตถุตกไกลที่สุด
ระยะที่วัตถุสามารถขึ้นไปได้สูงสุด

8

9 ตัวอย่างปัญหาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ตัวอย่างที่ 1 เครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งกำลังบินตามแนวระดับด้วยความเร็วคงที่ 720 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เมื่อเครื่องบินลำนี้ปล่อยลูกระเบิดลงสู่เป้าหมายบนพื้นดิน ปรากฏว่าลูกระเบิดลงสู่เป้าหมายพอดี มุมที่นักบินเล็งเป้าหมายด้วยกล้องส่องทางไกลขณะปล่อยลูกระเบิดนั้น จะเป็นกี่องศาเทียบกับแนวทางการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน

10 ตัวอย่างที่ 2 เมื่อเล็งปากกระบอกปืนตรงเป้าหมายกระป๋อง พบว่ามุมที่ลำกระบอกปืนทำกับแนวระดับเท่ากับ 45 องศา แล้วเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกไป ถ้าทันทีที่กระสุนหลุดจากปากกระบอกปืน กระป๋องก็หล่นลงสู่พื้นโดยอิสระ จากการทดลองพบว่า กระสุนกระทบเป้าหมายพอดี ถ้าอัตราเร็วเมื่อกระสุนหลุดจากปากกระบอกปืนเท่ากับ 100 เมตรต่อวินาที และกระป๋องอยู่สูงจากพื้น 100 เมตร จงคำนวณหาตำแหน่งที่กระสุนกระทบเป้า

11 ตัวอย่างที่ 3 ยิงวัตถุด้วยความเร็วต้น 20 m/s ทำมุม 450 กับแนวระดับ จงหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้บนแกน x และหากยิงวัตถุด้วยความเร็วและมุมเท่าเดิมขึ้นไปบนพื้นเอียงที่เอียงทำมุม 300 กับแนวระดับ จงหาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้บนพื้นเอียง

12 ค. มวล 0.05 กระเด็นสูงจากพื้นเท่าใด
ตัวอย่างที่ 4 อนุภาคมวล 0.5 kg ถูกยิงความเร็วต้น u ทำมุม 300 กับแนวระดับ ถ้าวัตถุตกกระทบด้านหนึ่งของตาชั่งแบบ balance พอดี ซึ่งมีมวล 0.05 kg วางอีกด้านหนึ่ง จงหา ก. ความเร็ว u ของวัตถุ ข. ความเร็วของมวล 0.05 kg หลังจากมวล 0.5 kg กระทบตาชั่ง (มวล 0.5 kg กระทบตาชั่งใช้เวลา 0.1 วินาที โดยให้ตาชั่งมีส่วนเอียงลงน้อยมากและการชนเป็นแบบยืดหยุ่น) ค. มวล 0.05 กระเด็นสูงจากพื้นเท่าใด 0.05 kg 300 4 m 0.5 kg 3.2 m 20 cm u

13 กลับไปหน้าแรก กลับไปหัวข้อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ (Projectile motion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google