งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย

2 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ ควบคุม ด้วยยีนนอกนิวเคลียส

3 Genome = chromosomal DNA + plasmagene = nucleus + mitochondrai +plastid

4 endosymbiosis Circular DNA Yeast 80 bp Plant 200-2,000 bp (oxidative phosphosystem) 13 proteins rRNA tRNA (different code)

5 Mitochondrial genome

6 endosymbiosis Circular DNA 120-160 kb 120 gene 30 protein (photosynthesis) RUBISCO Chloroplast

7 plastid

8 Chloroplast Mitochondria 121,024bp photosynt hesis 17,000bp Oxidative phosphosystem

9 แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าลักษณะใดควบคุม ด้วยยีนนอก นิวเคลียส ???

10 ลักษณะที่สังเกต 1. อัตราส่วนของการผสมระหว่าง พ่อแม่สายผสมตรงและผสมสลับ ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล ( ไม่ใช่ sex chromosome) 2. ลักษณะของลูกจะเหมือนแม่

11 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุม ด้วยยีนนอกนิวเคลียส 1. ตัวอย่างลักษณะที่ถูกควบคุมโดย extra chromosomal DNA ลักษณะสีในพลาสติด ลักษณะโพคีของราสีชมพูไมโทคอนเดรีย อนุภาคแคปปาในพารามีเซียม 2. อิทธิพลของฝ่ายแม่ (maternal effect) ผีเสื้อกลางคืน การเวียนของหอยฝาเดียว

12 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส 1. พันธุกรรมของสีในพลาสติด ต้นดอกบานเย็น (Mirabilis jalapa)

13 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส 1. พันธุกรรมของสีในพลาสติด สีกิ่งของ แม่ สีกิ่งของ พ่อ สีกิ่งและใบของ ลูกผสม เขียว ขาว ลาย เขียว ขาวเขียว ขาว ลาย ขาว ลายเขียว ขาว ลาย เขียว ขาว ลาย ต้นดอกบานเย็น (Mirabilis jalapa)

14 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส 1. พันธุกรรมของสีในพลาสติด Egg (n) Pollen (n)

15 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส 2. ไมโตคอนเดรีย Neurospora โพคี (poky) คือ ราที่ mtDNA กลายพันธุ์ ทำให้ โคโลนีขนาดเล็ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fc gi?book=iga&part=A3445

16 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส 2. ไมโตคอนเดรีย Saccharomyces cerivisiae พีไทป์ (petite) คือ ยีสต์ที่ไม่มีเอนไซม์ กระบวนการหายใจ ยีนในนิวเคลียส  segregation & suppressive petite ยีนนอกนิวเคลียส  neutral petite

17 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส 3. อนุภาคแคปปาในพารามีเซียม ขยายพันธุ์แบบคอนจูเกชัน พ่อ + แม่  ลูก 8 ตัว Killer sensitive แคปปา K รักษาให้อนุภาคแคปปาคงอยู่ k ไม่รักษาให้อนุภาคแคปปาคงอยู่ short time long time conjugation sensitive killer KK, Kk KK, Kk,kk Bacteria

18 ไม่แลกเปลี่ยนไซโตพลาสซึม แลกเปลี่ยนไซโตพลาสซึม

19 อิทธิพลของฝ่ายแม่ (maternal effect) การเวียนของ หอยฝาเดียว ถ้าแม่ มียีน D กำหนดการเรียงตัวของสาย ใยสปินเดิลในการแบ่งไซโกตครั้งที่ 2 D ควบคุมการเวียน ขวา d ควบคุมการเวียน ซ้าย

20 F3F3 F2F2

21 อิทธิพลของฝ่ายแม่ (maternal effect) ผีเสื้อ กลางคืน A ผลิตไคนูเรนิน a ไม่ผลิตไคนูเรนิน ถ้าแม่ มียีน A สามารถผลิตแล้วเก็บสะสมในไซโตพลาสซึม

22 Disease of Mitochondria LHON (Leber’s Heriditary Optic Neuropathy)


ดาวน์โหลด ppt ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google