งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย

2 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุม ด้วยยีนนอกนิวเคลียส

3 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
Genome = chromosomal DNA + plasmagene = nucleus + mitochondrai +plastid

4 endosymbiosis Circular DNA Yeast 80 bp Plant 200-2,000 bp
(oxidative phosphosystem) 13 proteins rRNA tRNA (different code) Mitochondria น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแบคทีเรีย

5 Mitochondrial genome a | This highlights the importance of the mitochondrial genome in contributing polypeptide subunits to the five enzyme complexes that comprise the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system within the inner mitochondrial membrane — the site of ATP synthesis. The reoxidation of reducing equivalents (NADH (reduced nicotinamide adenine dinucleotide) and FADH2 (reduced flavin adenine dinucleotide)) that are produced by the oxidation of carbohydrates (the tricarboxylic acid (TCA) cycle) and fatty acids (-oxidation) is coupled to the generation of an electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane, which is harnessed by the ATP synthase to drive the formation of ATP. b | A map of the human mitochondrial genome. The genes that encode the subunits of complex I (ND1–ND6 and ND4L) are shown in blue; cytochrome c oxidase (COI–COIII) is shown in red; cytochrome b of complex III is shown in green; and the subunits of the ATP synthase (ATPase 6 and 8) are shown in yellow. The two ribosomal RNAs (rRNAs; 12S and 16S, shown in purple) and 22 tRNAs, indicated by black lines and denoted by their single letter code, which are required for mitochondrial protein synthesis are also shown. The displacement loop (D-loop), or non-coding control region, contains sequences that are vital for the initiation of both mtDNA replication and transcription, including the proposed origin of heavy-strand replication (shown as OH). The origin of light-strand replication is shown as OL.

6 Chloroplast endosymbiosis Circular DNA 120-160 kb 120 gene 30 protein
(photosynthesis) Mitochondria น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแบคทีเรีย RUBISCO

7 plastid

8 Oxidative phosphosystem
Chloroplast Mitochondria 121,024bp photosynthesis 17,000bp Oxidative phosphosystem

9 แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส???

10 ลักษณะที่สังเกต อัตราส่วนของการผสมระหว่างพ่อแม่สายผสมตรงและผสมสลับไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล (ไม่ใช่ sex chromosome) ลักษณะของลูกจะเหมือนแม่

11 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
ตัวอย่างลักษณะที่ถูกควบคุมโดย extra chromosomal DNA ลักษณะสีในพลาสติด ลักษณะโพคีของราสีชมพูไมโทคอนเดรีย อนุภาคแคปปาในพารามีเซียม อิทธิพลของฝ่ายแม่ (maternal effect) ผีเสื้อกลางคืน การเวียนของหอยฝาเดียว

12 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
1. พันธุกรรมของสีในพลาสติด ต้นดอกบานเย็น (Mirabilis jalapa)

13 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
1. พันธุกรรมของสีในพลาสติด ต้นดอกบานเย็น (Mirabilis jalapa) สีกิ่งของแม่ สีกิ่งของพ่อ สีกิ่งและใบของลูกผสม เขียว ขาว ลาย เขียว ขาว ลาย

14 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
1. พันธุกรรมของสีในพลาสติด Egg (n) Pollen (n)

15 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
2. ไมโตคอนเดรีย Neurospora โพคี (poky) คือ ราที่ mtDNA กลายพันธุ์ ทำให้โคโลนีขนาดเล็ก

16 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
2. ไมโตคอนเดรีย Saccharomyces cerivisiae พีไทป์ (petite) คือ ยีสต์ที่ไม่มีเอนไซม์กระบวนการหายใจ ยีนในนิวเคลียส  segregation & suppressive petite ยีนนอกนิวเคลียส  neutral petite

17 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
3. อนุภาคแคปปาในพารามีเซียม ขยายพันธุ์แบบคอนจูเกชัน พ่อ + แม่  ลูก 8 ตัว K รักษาให้อนุภาคแคปปาคงอยู่ k ไม่รักษาให้อนุภาคแคปปาคงอยู่ Bacteria short time sensitive conjugation killer แคปปา long time Killer sensitive KK, Kk KK, Kk,kk

18 ไม่แลกเปลี่ยนไซโตพลาสซึม

19 อิทธิพลของฝ่ายแม่ (maternal effect)
D ควบคุมการเวียนขวา d ควบคุมการเวียนซ้าย การเวียนของหอยฝาเดียว ถ้าแม่ มียีน D กำหนดการเรียงตัวของสาย ใยสปินเดิลในการแบ่งไซโกตครั้งที่ 2

20 F2 F3

21 อิทธิพลของฝ่ายแม่ (maternal effect)
ผีเสื้อกลางคืน A ผลิตไคนูเรนิน a ไม่ผลิตไคนูเรนิน ถ้าแม่ มียีน A สามารถผลิตแล้วเก็บสะสมในไซโตพลาสซึม

22 Disease of Mitochondria
LHON (Leber’s Heriditary Optic Neuropathy) 19th year old blindness suddenly


ดาวน์โหลด ppt ดูวัวให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องดูที่ยาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google