งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มของ ตารางธาตุ. สมบัติต่างๆในตารางธาตุ ขนาดอะตอม ขนาดไอออน IE EA EN E 0 จุดเดือด จุดหลอมเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มของ ตารางธาตุ. สมบัติต่างๆในตารางธาตุ ขนาดอะตอม ขนาดไอออน IE EA EN E 0 จุดเดือด จุดหลอมเหลว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มของ ตารางธาตุ

2 สมบัติต่างๆในตารางธาตุ ขนาดอะตอม ขนาดไอออน IE EA EN E 0 จุดเดือด จุดหลอมเหลว

3 ขนาดอะตอม ตามหมู่ ขนาดอะตอมจะโตขึ้นจากบนลงล่าง – เพราะ ระดับพลังงานสูงขึ้น ตามคาบ ขนาดอะตอมจะเล็กลงจากซ้ายไปขวา – เพราะ ธาตุแต่ละตัวอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน แต่ จำนวนโปรตรอนเพิ่มมากขึ้น จึงดึงดูดอิเล็กตรอน ได้มากขึ้นตามลำดับ

4 ขนาดไอออน ไอออนบวก ขนาดจะเล็กลงเพราะจ่าย อิเล็กตรอน ไอออนลบ ขนาดจะเพิ่มขึ้น เพราะรับอิเล็กตรอน

5 EN (Electron Negativity) คือ ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอน โดยธาตุที่มีขนาดเล็กจะดึงดูดอิเล็กตรอนได้ ดีกว่าธาตุที่มีขนาดใหญ่ เพราะธาตุขนาดเล็ก มีแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอน มาก

6 ตามหมู่ จะต่ำลงจากบนลงล่าง ตามคาบ จะสูงขึ้นจากขวาไปซ้าย ยกเว้น หมู่ 2 สูงกว่า หมู่ 3 และ หมู่ 5 สูงกว่า หมู่ 6 IE (Ionization Energy) คือ พลังงานอย่างน้อยที่ดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจาก อะตอมในสภาวะแก็ส

7 EA (Electron Affinity) คือ พลังงานที่คายออกมาเพื่อรับอิเล็กตรอนเข้า ไปอยู่ในอะตอมในภาวะแก็ส EA (Electron Affinity) คือ พลังงานที่คายออกมาเพื่อรับอิเล็กตรอนเข้า ไปอยู่ในอะตอมในภาวะแก็ส ตามหมู่ จะต่ำลงจากบนลงล่าง ตามคาบ จะสูงขึ้นจากขวาไปซ้าย ยกเว้น หมู่ 2 และ หมู่ 5 จำต่ำกว่าปกติ เพราะ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงงานย่อย เสถียรอยู่แล้วจึงไม่ต้อง การรับอิเล็กตรอนเพิ่ม

8 ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน (E 0 ) คือ ความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในรูป สารละลาย ตามหมู่ จะลดจากบนลงล่าง ตามคาบ จะสูงขึ้นจากซ้ายไปขวา

9 จุดเดือด จุดหลอมเหลว พันธะโลหะ ธาตุที่มีความหนาแน่นมากจุดเดือด จุดหลอมเหลวจะสูงมาก พันธะโคเวเลนต์ ( แบบลอนดอน ) จุดเดือด จุด หลอมเหลว เพิ่มตามมวลและขนาดโมเลกุล พันธะโคเวเลนต์ ( แบบโครงผลึกร่างตาข่าย ) จุด เดือดจุดหลอมเหลวสูงมากๆ เพราะทำลาย พันธะโคเวเลนต์


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มของ ตารางธาตุ. สมบัติต่างๆในตารางธาตุ ขนาดอะตอม ขนาดไอออน IE EA EN E 0 จุดเดือด จุดหลอมเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google