งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต

2 ระบบหายใจหรือระบบของการหายใจ (respiratory system)
สิ่งที่ควรเข้าใจในลำดับแรกคือ การหายใจ (respiration) การหายใจ เป็นกระบวนการในการสลายสารอาหารของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะได้พลังงานจำนวนหนึ่งมาใช้ในการดำรงชีวิตกระบวนการหายใจต้องใช้เอนไซม์ (enzyme) และแก๊สออกซิเจน ดังนั้น กระบวนการหายใจต้องเกี่ยวข้องกับแก๊สออกซิเจนที่มีกระบวนการในการรับเข้ามาภายในร่างกาย

3 อวัยวะสำหรับการหายใจ (respiratory organ)
สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปอาจสรุปในเบื้องต้นได้ว่าสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่บนบกจะใช้ หลอดลม (trachea) ใช้ปอด (lung) ส่วนสิ่งมีชีวิตในน้ำใช้เหงือกในการหายใจ

4 อวัยวะสำหรับใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตที่ควรรู้จัก
สัตว์เซลล์เดียวใช้ส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ในการหายใจ

5 แมลงใช้ท่อหรือหลอดลมกระจายทั่วร่างกายเป็นอวัยวะหายใจ

6 ปลาใช้เหงือกในการหายใจ

7 ซาลามานเดอร์ (salamander) ,งู ,หอยโข่ง , หนู ,สุนัข , นก ,คน
ใช้ปอดในการหายใจ

8 โครงสร้างและการทำงานของระบบหายใจในสิ่งมีชีวิต
ระบบแลกเปลี่ยนก๊าซ

9

10


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google