งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต. ระบบหายใจหรือระบบของการหายใจ (respiratory system) สิ่งที่ควรเข้าใจในลำดับแรกคือ การหายใจ (respiration) การหายใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต. ระบบหายใจหรือระบบของการหายใจ (respiratory system) สิ่งที่ควรเข้าใจในลำดับแรกคือ การหายใจ (respiration) การหายใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต

2 ระบบหายใจหรือระบบของการหายใจ (respiratory system) สิ่งที่ควรเข้าใจในลำดับแรกคือ การหายใจ (respiration) การหายใจ เป็นกระบวนการในการสลาย สารอาหารของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะได้พลังงานจำนวน หนึ่งมาใช้ในการดำรงชีวิตกระบวนการหายใจต้อง ใช้เอนไซม์ (enzyme) และแก๊สออกซิเจน ดังนั้น กระบวนการหายใจต้องเกี่ยวข้องกับแก๊สออกซิเจนที่ มีกระบวนการในการรับเข้ามาภายในร่างกาย

3 อวัยวะสำหรับการหายใจ (respiratory organ) สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปอาจสรุปในเบื้องต้นได้ว่าสัตว์ที่ ดำรงชีวิตอยู่บนบกจะใช้ หลอดลม (trachea) ใช้ปอด (lung) ส่วนสิ่งมีชีวิตใน น้ำใช้เหงือกในการหายใจ

4 อวัยวะสำหรับใช้ในการหายใจ ของสิ่งมีชีวิตที่ควรรู้จัก สัตว์เซลล์เดียวใช้ส่วนของเยื่อ หุ้มเซลล์ในการหายใจ

5 แมลงใช้ท่อหรือหลอดลมกระจายทั่ว ร่างกายเป็นอวัยวะหายใจ

6 ปลาใช้เหงือกในการ หายใจ

7 ซาลามานเดอร์ (salamander), งู, หอยโข่ง, หนู, สุนัข, นก, คน ใช้ปอดในการหายใจ

8 โครงสร้างและการทำงานของ ระบบหายใจในสิ่งมีชีวิต ระบบแลกเปลี่ยน ก๊าซแลกเปลี่ยน

9

10


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต. ระบบหายใจหรือระบบของการหายใจ (respiratory system) สิ่งที่ควรเข้าใจในลำดับแรกคือ การหายใจ (respiration) การหายใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google