งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก

2 พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก
พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ทำให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคลนั้น

3 อายุ 6 – 8 เดือน เด็กมีพัฒนาการรุดหน้ามาก ตอบสนองต่อการสัมผัส เด็กอาจจะสำรวจชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคุณแม่ เพื่อแสดงการทักทายหรือเรียกร้องความสนใจ ในระยะนี้เขาอาจจะแสดงความหวาดกลัวคนแปลกหน้า หวงคุณแม่โดยการเกาะไม่ปล่อย เด็กจะจ้องมอง เอื้อมมือออกไปสัมผัสเพื่อน ๆ ในวัยไล่เรี่ยกัน พยายามออกเสียงอึกอัก อู้ ๆ อี้ ๆ ร้องไห้ กรีดร้องและเป่าฟองน้ำลาย พร้อมกับแสดงสีหน้าและกิริยาท่าทางเพื่อสื่อความหมาย

4 อายุ 9 – 12 เดือน เด็กรู้จักชื่อตัวเอง เข้าใจคำว่า “ไม่” มีอารมณ์ขัน สนุกกับการทำให้คุณแม่หัวเราะ แสดงความรักออกมาเด่นชัด โดยการซุกหน้าและศีรษะเข้ามาแนบหน้าคุณแม่ จดจำการแสดงท่าทางและอารมณ์ทางสังคม เช่น การโบกลา หรือการหอมแก้ม ถ้ามีคนแย่งตุ๊กตาออกจากมือ เขาจะแสดงความโกรธ

5 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กอายุ 3-5 ปี
 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กอายุ 3-5 ปี เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง บอกเวลาจะถ่ายได้ ถอดกางเกง เข้าห้องน้ำเอง และทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้ - เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว เพื่อให้สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู้จักให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักแบ่งปัน เด็กเรียนรู้จากคำสอน คำอธิบายและการกระทำของพ่อแม่ เด็กรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด เด็กเริ่มรู้จักเห็นใจ ผู้อื่น เมื่อเห็นแม่เสียใจเด็กอาจเอาตุ๊กตามาปลอบ เป็นต้น

6 สมาชิกกลุ่มพัฒนาการด้านสังคมเด็ก ( ม.1/4 )
ด.ช.ธนภัทร ไฉไลกุลเศรษฐ์ เลขที่11 ด.ญ.นภัสศร นคราวงศ์ เลขที่ ว ด.ช.พลัฏฐ์ ตันเวทยานนท์ เลขที่30 ด.ญ.ศุภนุช มุขยวงศ์ เลขที่37 ด.ญ.แพรวา ประสพศรีสุรัตน์ เลขที่51 ด.ช.อนันติพงษ์ มั่นคง เลขที่59

7 แหล่งที่มา WWW.PERAWISH.TRIPOD.COM WWW.NENFE.NFG.CO.TH

8 ขอจบการนำเสนอผลงานเพียงเท่านี้
ขอบพระคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google