งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก. พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (maturity) ของ อวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ทำให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก. พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (maturity) ของ อวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ทำให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก

2 พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (maturity) ของ อวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ทำให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำหน้าที่ ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำสิ่งที่ยาก และซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะ ใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ ของบุคคลนั้น

3 อายุ 6 – 8 เดือน เด็กมีพัฒนาการรุดหน้ามาก ตอบสนองต่อการ สัมผัส เด็กอาจจะสำรวจชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคุณ แม่ เพื่อแสดงการทักทายหรือเรียกร้องความ สนใจ ในระยะนี้เขาอาจจะแสดงความหวาดกลัว คนแปลกหน้า หวงคุณแม่โดยการเกาะไม่ปล่อย เด็กจะจ้องมอง เอื้อมมือออกไปสัมผัสเพื่อน ๆ ในวัยไล่เรี่ยกัน พยายามออกเสียงอึกอัก อู้ ๆ อี้ ๆ ร้องไห้ กรีดร้องและเป่าฟองน้ำลาย พร้อม กับแสดงสีหน้าและกิริยาท่าทางเพื่อสื่อ ความหมาย

4 อายุ 9 – 12 เดือน เด็กรู้จักชื่อตัวเอง เข้าใจคำว่า “ ไม่ ” มีอารมณ์ขัน สนุกกับการทำให้คุณแม่หัวเราะ แสดงความรัก ออกมาเด่นชัด โดยการซุกหน้าและศีรษะเข้ามา แนบหน้าคุณแม่ จดจำการแสดงท่าทางและ อารมณ์ทางสังคม เช่น การโบกลา หรือการหอม แก้ม ถ้ามีคนแย่งตุ๊กตาออกจากมือ เขาจะแสดง ความโกรธ

5 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กอายุ 3-5 ปี เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง บอกเวลาจะถ่ายได้ ถอด กางเกง เข้าห้องน้ำเอง และทำความสะอาดหลัง ขับถ่ายได้ - เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว เพื่อให้ สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู้จักให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักแบ่งปัน เด็กเรียนรู้จากคำสอน คำอธิบายและการกระทำของพ่อแม่ เด็กรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด เด็กเริ่มรู้จักเห็นใจ ผู้อื่น เมื่อเห็นแม่เสียใจเด็กอาจเอาตุ๊กตามาปลอบ เป็นต้น

6 สมาชิกกลุ่มพัฒนาการด้านสังคม เด็ก ( ม.1/4 ) 1. ด. ช. ธนภัทร ไฉไลกุลเศรษฐ์ เลขที่ 11 2. ด. ญ. นภัสศร นคราวงศ์ เลขที่ 21 ว 3. ด. ช. พลัฏฐ์ ตันเวทยานนท์เลขที่ 30 4. ด. ญ. ศุภนุช มุขยวงศ์เลขที่ 37 5. ด. ญ. แพรวา ประสพศรีสุรัตน์ เลขที่ 51 6. ด. ช. อนันติพงษ์ มั่นคงเลขที่ 59

7 แหล่งที่มา WWW.PERAWISH.TRIPOD.COM WWW.NENFE.NFG.CO.TH WWW.IMAGES.GOOGLE.CO.THWWW.IMAGES.GOOGLE.CO.TH WWW.WOMEN.SANOOK.COM

8 ขอจบการนำเสนอผลงาน เพียงเท่านี้ ขอบพระคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการด้านสังคมในวัยเด็ก. พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (maturity) ของ อวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ทำให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google