งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. บวรทัต เจริญธีรบูรณ์ ม.1/9 เลขที่ 32 วิชา พลามัย ( พ.21101) เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ โรงเรียน สตรีวิทยา ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. บวรทัต เจริญธีรบูรณ์ ม.1/9 เลขที่ 32 วิชา พลามัย ( พ.21101) เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ โรงเรียน สตรีวิทยา ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. บวรทัต เจริญธีรบูรณ์ ม.1/9 เลขที่ 32 วิชา พลามัย ( พ.21101) เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ โรงเรียน สตรีวิทยา ๒

2 ปู่ย่าตายาย แม่พ่อ ผม พี่

3 สิ่งที่ผมเหมือน พ่อ คือ 1. สีผม 2. นิสัย 3. กรุ๊ปเลือด (B) 4. ผิวพรรณ 5. ตาซ้าย 6. ลักษณะของ ผม ( ไม่หยิก )

4 สิ่งที่ผมเหมือน แม่ คือ 1. สีผม 2. หน้าตา 3. นิสัย 4. ตาขวา 5. ลักษณะของผม ( ไม่หยิก )

5 สิ่งที่ผมเหมือน ปู่ คือ 1. สีผม 2. ลักษณะของ ผม ( ไม่หยิก )

6 สิ่งที่ฉันเหมือน ย่า คือ 1. สีผม 2. หน้าตา 3. กรุ๊ปเลือด (B)

7 สิ่งที่ฉันเหมือน ตา คือ 1. สีผม 2. ลักษณะของ ผม ( ไม่หยิก )

8 สิ่งที่ฉันเหมือน ยาย คือ 1. สีผม 2. นิสัย 3. หน้าตา

9 สิ่งที่ฉันเหมือน พี่ คือ 1. ตาตี่ 2. นิสัย 3. หน้าตา 4. สีผิว 5. สีผม


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. บวรทัต เจริญธีรบูรณ์ ม.1/9 เลขที่ 32 วิชา พลามัย ( พ.21101) เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ โรงเรียน สตรีวิทยา ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google