งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน
จัดทำโดย 1.ด.ช.กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2.ด.ช.ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3.ด.ญ.ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26 4.ด.ช.ธีรภัทร สุวรรณรักษ์ เลขที่ 28 5.ด.ญ.วิสาขา มีปรีดี เลขที่ 49 6.ด.ช.อยู่ ซาโต้ เลขที่ 59 ชั้นมัธยัมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา๒

2 แนวคิด คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะทดลองเรื่องยาสีฟัน เพราะเห็นเรื่องนี้เป็น เรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก ทุกคนต้องใช้ยาสีฟัน ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่ จะทดลองเกี่ยวกับปริมาณสารขัดฟันที่มีอยู่ในยาสีฟัน ว่ามีปริมาณมาก หรือน้อย และยาสีฟันมีเนื้อหยาบมากน้อยเท่าใด มีอันตรายต่อสุขภาพฟัน หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกหัวข้อการทดลองยาสีฟันมาทำ การทดลอง ค่ะ/ครับ

3 วัตถุประสงค์ คณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ในการทำเรื่องการทดลองยาสีฟันเพื่อเป็น แนวทางในการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ต้องการทราบเรื่องเกี่ยว กับการทดลองยาสีฟัน เรื่องที่คณะผู้จัดทำทำการทดลองนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ ตัวสามารถให้ความรู้และคำแนะนำกับทุกคนได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุ- ประสงค์เลือกหัวข้อโครงงานสุขภาพนี้ ค่ะ/ครับ

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน อุปกรณ์ ถุงใส(สำหรับใส่แกง) ยาสีฟัน
แก้วน้ำใส (2 ใบ)

5 การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน(การทดลอง1)
ขั้นตอนที่ 1 บีบยาสีฟันใส่ในถุงใส

6 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทำตามขั้นตอนที่1แล้วจะได้ลักษณะดังรูปนี้

7 ขั้นตอนที่ 3 ขยี้ยาสีฟันให้ระเอียดที่สุด

8 การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน(การทดลอง2)
ขั้นตอนที่ 1 บีบยาสีฟันลงบนแก้วใบที่2

9 ขั้นตอนที่ 2 เกลี่ยยาสีฟันให้ละเอียดที่สุดแล้วให้เพื่อนฟังเสียงพร้อมเกลี่ยยาสีฟันไปด้วยขณะที่เพื่อนฟัง

10 ผลการดำเนินงาน การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน(การทดลอง1) ได้ผลดังนี้ ยาสีฟันที่ถูกเกลี่ยให้ละเอียดแล้ว มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบๆ ซึ่งสรุปได้ว่า ยาสีฟันชนิดนี้มีสารขัดฟันอยู่มาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพฟัน ทำให้สารที่เคลือบฟันของเราถูกสารขัดฟันสีออก ทำให้ฟันของเราไม่สวยงามและมีรอยที่เกิดจากการเสียดสีด้วย การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน(การทดลอง2) ได้ผลดังนี้ เมื่อให้เพื่อนฟังเสียงที่เราเกลี่ยยาสีฟันให้ละเอียดแล้วสรุปได้ว่า ยาสีฟันชนิดนี้มีความหยาบ เพราะ มีเสียงที่เสียดสีระหว่างแก้วและยาสีฟัน ซึ่งถ้าเราใช้ยาสีฟันลักษณะนี้มากๆจะทำให้ฟันของเรามีสุขภาพฟัน ที่ไม่ดี

11 ประโยชน์ที่ได้รับ จากการที่คณะผู้จัดทำได้ทำโครงงานสุขภาพเรื่อง “การทดลองยาสีฟัน” คณะผู้จัดทำได้รับประโยชน์จากการทำการทดลองดังนี้ ได้เรียนรู้การทำการทดลอง ว่าต้องมีวิธีการเช่นไรบ้าง 2.ได้ทราบว่ายาสีฟันประเภทใดที่เราควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน ได้รับรู้ถึงความสามัคคีในหมู่คณะ เราควรมีความสามัคคีกัน ถ้าเราไม่ร่วมมือกันงานจะ ไม่สำเร็จผล คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง ในการศึกษาต่อไปค่ะ/ครับ

12 คณะผู้จัดทำขอขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google