งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ หน้าต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ หน้าต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ หน้าต่อไป

2 อุปกรณ์การวัดค่าของน้ำ

3 เครื่องตรวจสอบสภาพน้ำ

4 ในการวัดค่าของน้ำ ว่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขที่ ได้มีการประกาศออกมาใช้ตาม กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมีการ ควบคุม โดยค่าของน้ำจะไม่เกิน 500 ppm สำหรับการอุปโภคและบริโภค แต่ถ้ามาตรฐานสากลโลกจะต้องมีค่า ของน้ำไม่เกิน 3 ppm ถือว่าสะอาด บริสุทธิ์ และปลอดภัย และได้ทำการ ตรวจสอบในการวัดค่าสารปนเปื้อน ใน น้ำกรองของโรงเรียนกับน้ำ R.O. ที่ บ้านที่ผ่านเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลออกมาดั้งนี้

5 ภาพของการทดลองน้ำ

6 ค่า ppm ของน้ำกรองโรงเรียนกับ น้ำกรอง R.O. ค่าน้ำกรองของโรงเรียนมีค่า ppm เท่ากับ 0.21ppm ค่าน้ำกรองน้ำ R.O. มีค่า ppm เท่ากับ 0.00ppm

7 ภาพการทดลอง

8 น้ำกรองของ โรงเรียน

9 น้ำกรอง R.O.

10 สมาชิกภายในกลุ่ม ด. ญ. ธนภรณ์ วรัตถ์วรยล เลขที่ 17 ม.1/7 ด. ญ. นิตา นิยม เลขที่ 22 ม.1/7 ด. ญ. พิชญ์ฌาดา อยู่เจริณสุข เลขที่ 32 ม.1/7 ด. ญ. รุ่งสิริพร เบญจะวานิชเลขที่ 45 ม.1/7 ด. ช. ยุพราช เย็นฉ่ำ เลขที่ 43 ม.1/7 ด. ญ. ศรุดา พุ่มมูล เลขที่ 52 ม.1/7

11 ขอบคุณค่ะ จบการ นำเสนอ จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ หน้าต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google