งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อ.สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อ.สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อ.สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ
โครงงานสุขภาพ เสนอ อ.สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ หน้าต่อไป

2 อุปกรณ์การวัดค่าของน้ำ

3 เครื่องตรวจสอบสภาพน้ำ

4 ในการวัดค่าของน้ำ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการประกาศออกมาใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมีการควบคุม โดยค่าของน้ำจะไม่เกิน 500 ppm สำหรับการอุปโภคและบริโภคแต่ถ้ามาตรฐานสากลโลกจะต้องมีค่าของน้ำไม่เกิน3 ppm ถือว่าสะอาด บริสุทธิ์ และปลอดภัย และได้ทำการตรวจสอบในการวัดค่าสารปนเปื้อน ในน้ำกรองของโรงเรียนกับน้ำ R.O.ที่บ้านที่ผ่านเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลออกมาดั้งนี้

5 ภาพของการทดลองน้ำ

6 ค่าppmของน้ำกรองโรงเรียนกับน้ำกรองR.O.
ค่าน้ำกรองน้ำR.O.มีค่าppmเท่ากับ 0.00ppm

7 ภาพการทดลอง

8 น้ำกรองของโรงเรียน

9 น้ำกรองR.O.

10 สมาชิกภายในกลุ่ม ด.ญ.ธนภรณ์ วรัตถ์วรยล เลขที่ 17 ม.1/7 ด.ญ.นิตา นิยม เลขที่ 22 ม.1/7 ด.ญ. พิชญ์ฌาดา อยู่เจริณสุข เลขที่ 32 ม.1/7 ด.ญ. รุ่งสิริพร เบญจะวานิช เลขที่ 45 ม.1/7 ด.ช. ยุพราช เย็นฉ่ำ เลขที่ 43 ม.1/7 ด.ญ.ศรุดา พุ่มมูล เลขที่ 52 ม.1/7

11 ขอบคุณค่ะ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อ.สุมน คณานิตย์ เรื่อง ทดสอบความสะอาดของน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google