งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.vaseLin e ผลที่ได้ โลชั่น vaseLine มี การปลอมปนของน้ำ ในโลชั่น น้อยที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.vaseLin e ผลที่ได้ โลชั่น vaseLine มี การปลอมปนของน้ำ ในโลชั่น น้อยที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 1.vaseLin e ผลที่ได้ โลชั่น vaseLine มี การปลอมปนของน้ำ ในโลชั่น น้อยที่สุด

12 2.Citra ผลที่ได้ โลชั่น Citra มีการ ปลอมปนของน้ำในโลชั่น น้อยเป็นอับดับที่ 2

13 3. bhaesaj body ผลที่ได้ โลชั่น bhaesaj body มี การปลอมปนของน้ำ ในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่ 3

14 4. PonD’s ผลที่ได้ โลชั่น bhaesaj body มีการ ปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อย เป็นอับดับที่ 4

15 5.garnier body ผลที่ได้ โลชั่น garnier body มีการ ปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อย เป็นอับดับที่ 5

16 6. ขมิ้นชัน บอดี้โลชั่น ผลที่ได้ โลชั่น ขมิ้นชันบอดี้โลชั่น มี การปลอมปนของน้ำในโลชั่น น้อยเป็นอับดับที่ 6

17 7.Johnson ‘s body care ผลที่ได้ โลชั่น Johnson ‘s body care มีการปลอมปนของน้ำ ในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่ 7

18 8.Nivea ผลที่ได้ โลชั่น Nivea มีการ ปลอมปนของน้ำในโลชั่น น้อยเป็นอับดับที่ 8

19 9 eucerin ผลที่ได้ โลชั่น eucerin มีการ ปลอมปนของน้ำในโลชั่น มากที่สุด

20 ลำดับ ที่ ยี่ห้อโลชั่นที่มีการปลอมปนของน้ำจาก มากไปหาน้อย 1 โลชั่นยี่ห้อ eucerin 2 โลชั่นยี่ห้อ Nivea 3 โลชั่นยี่ห้อ Johnson ‘s body care 4 โลชั่นยี่ห้อ ขมิ้นชันบอดี้โลชั่น 5 โลชั่นยี่ห้อ garnier body 6 โลชั่นยี่ห้อ PonD’s 7 โลชั่นยี่ห้อ bhaesaj body 8 โลชั่นยี่ห้อ Citra 9 โลชั่นยี่ห้อ vaseLine

21 1. รู้ว่าโลชั่นยี่ห้อไหนมีประสิทธิภาพดี ที่สุด 2. รู้วิธีการตรวจสอบ และสามารถนำไป ปฎิบัติใช้ได้จริง 3. สามารถเลือกซื้อโลชั่นได้อย่างถูกต้อง 4. ทำให้มีสุขภาพผิวที่ดีเมื่อใช้โลชั่นที่มี คุณภาพ 5. สามารถรู้ถึงส่วนผสมในโลชั่น

22 ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1.vaseLin e ผลที่ได้ โลชั่น vaseLine มี การปลอมปนของน้ำ ในโลชั่น น้อยที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google