งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะการจัดทำ ด. ช. ณภัทรมานะเนตร เลขที่ ๑๑ ม. ๑ / ๔ ด. ช. ณัฐนนท์บ่อถ่ำ เลขที่ ๑๓ ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ทยากรอ่อนหิรัญ เลขที่ ๑๗ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ปวีณ์นุชภู่ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะการจัดทำ ด. ช. ณภัทรมานะเนตร เลขที่ ๑๑ ม. ๑ / ๔ ด. ช. ณัฐนนท์บ่อถ่ำ เลขที่ ๑๓ ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ทยากรอ่อนหิรัญ เลขที่ ๑๗ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ปวีณ์นุชภู่ชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะการจัดทำ ด. ช. ณภัทรมานะเนตร เลขที่ ๑๑ ม. ๑ / ๔ ด. ช. ณัฐนนท์บ่อถ่ำ เลขที่ ๑๓ ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ทยากรอ่อนหิรัญ เลขที่ ๑๗ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ปวีณ์นุชภู่ชัย เลขที่ ๒๙ ม. ๑ / ๔ ด. ช. พสิษฐ์พุ่มเพ็ชรล้วน เลขที่ ๓๒ ม. ๑ / ๔ ด. ญ. พิสชายินดี เลขที่ ๓๖ ม. ๑ / ๔

3

4 สามารถเลือกนมที่ปลอดภัยและให้ ประโยชน์ต่อร่างกายได้ รู้จักวิธีการทดสอบที่ถูกวิธี สามารถเลือกนมที่ปลอดภัยและให้ ประโยชน์ต่อร่างกายได้ รู้จักวิธีการทดสอบที่ถูกวิธี

5

6 ซื้อผลิตภัณฑ์ ทำจากนมสดแท้ จะ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และ เป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง โคนมในประเทศเราด้วย

7 แก้วใสผิวเรียบง่ายแก่การมองเห็น 1 ใบ นมที่ต้องการทดลอง ตาม ต้องการ

8 ขั้นตอนการ ทดสอบ

9 1) เทนมที่ต้องการ ตรวจสอบใส่ในแก้ว ใส ผิวเรียบ ง่ายแก่ การมองเห็น

10 2) เอียงแก้ว นมให้ได้มุม เอียง และพลิก กลับมาตั้งตรง

11 3) สังเกตคราบ นมที่ทิ้งร่องรอย ไว้ข้างแก้ว

12 " ถ้าเป็นนมที่ผลิต จากนมสดแท้จะทิ้ง คราบนมที่ข้างแก้ว อย่างเห็นได้ชัด ดัง รูป " แต่ถ้าเป็นนมที่ผลิต จากนมผงชงน้ำ จะ ทิ้งไม่ทิ้งคราบนม แบบนี้ไว้ เลย จะ ไหลเหมือนน้ำ ตามปกติ

13 การประเมินผล

14 ทำให้เรารู้จักใส่ใจกับนม ที่เรากินเพิ่มมากขึ้น สามารถแนะนำให้คน ใกล้ชิดได้รู้ ทำให้เราดูแลรักษา สุขภาพตัวเองได้ดี


ดาวน์โหลด ppt คณะการจัดทำ ด. ช. ณภัทรมานะเนตร เลขที่ ๑๑ ม. ๑ / ๔ ด. ช. ณัฐนนท์บ่อถ่ำ เลขที่ ๑๓ ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ทยากรอ่อนหิรัญ เลขที่ ๑๗ม. ๑ / ๔ ด. ญ. ปวีณ์นุชภู่ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google