งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โครงงานสุขภาพ โรงเรียน สตรีวิทยา ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

2 การทดสอบนมสด คณะการจัดทำ ด.ช. ณภัทร มานะเนตร เลขที่ ๑๑ ม. ๑/๔
ด.ช. ณภัทร มานะเนตร เลขที่ ๑๑ ม. ๑/๔ ด.ช. ณัฐนนท์ บ่อถ่ำ เลขที่ ๑๓ ม. ๑/๔ ด.ญ. ทยากร อ่อนหิรัญ เลขที่ ๑๗ม. ๑/๔ ด.ญ. ปวีณ์นุช ภู่ชัย เลขที่ ๒๙ ม. ๑/๔ ด.ช. พสิษฐ์ พุ่มเพ็ชรล้วน เลขที่ ๓๒ ม. ๑/๔ ด.ญ. พิสชา ยินดี เลขที่ ๓๖ ม. ๑/๔

3 แนวคิดในการทำงาน เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านเกิดความเข้าใจว่านมในสมัยนี้เป็นนมที่เจือปนน้ำอยู่ไม่มากส่วนมากจะทำด้วนนมสด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทดสอบได้เองว่านมชนิดไหนมีน้ำเจือปนอยู่มากน้อยเพียงใด

4 วัตถุประสงค์การจัดทำ
สามารถเลือกนมที่ปลอดภัยและให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ รู้จักวิธีการทดสอบที่ถูกวิธี

5 การทดสอบ นมสด

6 การทดสอบนมสด ซื้อผลิตภัณฑ์ ทำจากนมสดแท้ จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคนมในประเทศเราด้วย

7 อุปกรณ์ในการทดสอบ แก้วใสผิวเรียบง่ายแก่การมองเห็น 1 ใบ
แก้วใสผิวเรียบง่ายแก่การมองเห็น ใบ นมที่ต้องการทดลอง ตามต้องการ

8 ขั้นตอนการทดสอบ

9 1) เทนมที่ต้องการตรวจสอบใส่ในแก้วใส ผิวเรียบ ง่ายแก่การมองเห็น

10 2) เอียงแก้วนมให้ได้มุมเอียง และพลิกกลับมาตั้งตรง

11 3) สังเกตคราบ นมที่ทิ้งร่องรอยไว้ข้างแก้ว

12 "ถ้าเป็นนมที่ผลิตจากนมสดแท้จะทิ้ง คราบนมที่ข้างแก้ว อย่างเห็นได้ชัด ดังรูป" แต่ถ้าเป็นนมที่ผลิตจากนมผงชงน้ำ จะทิ้งไม่ทิ้งคราบนมแบบนี้ไว้ เลย จะไหลเหมือนน้ำ ตามปกติ

13 การประเมินผล นมยี่ห้อ ผลการทดลอง นมสดแท้ นมผงชงน้ำ ดัชมิลล์ ตราหมี
เมจิ ไทย-เดนมาร์ค หนองโพ โฟร์โมส

14 ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้
ทำให้เรารู้จักใส่ใจกับนมที่เรากินเพิ่มมากขึ้น สามารถแนะนำให้คนใกล้ชิดได้รู้ ทำให้เราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองได้ดี


ดาวน์โหลด ppt ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google